Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІміджелогія
Явище імідж. Соціально-психологічна природа іміджу. Сприйняття і реальна дійсність. Імідж як об'єктивне явище. Роль іміджу в оцінці соціальних явищ та процесів. "Анатомія" соціального іміджу. Основні складові характеру іміджу. Особливості сприйняття складових іміджу різними групами громадськості. Типологія іміджів.

Імідж і репутація в паблік рілейшнз. Створення іміджу. Функції іміджу. Імідж і репутація: спільне й відмінне. Імідж організації, людини, товару: основні ознаки, особливості та структура. Основні етапи формування іміджу. Підвищення та зниження іміджу. Імідж й репутація України в іноземних мас-медіа.

Природа формування й основні підвалини побудови іміджу. Природа формування іміджу. Основні підвалини побудови іміджу організації. Комплексний та системний характер заходів по формуванню іміджу. Основні принципи репутаційного менеджменту. Етичність принципів формування іміджу.

Ідеологічні засади та основні етапи формування іміджу організації. Ідеологічні засади концепції іміджу організації. Вплив на громадськість. Імідж у контексті соціальної відповідальності організації. Основні компоненти іміджу організації. Методологія побудови іміджу. Технологія побудови іміджу.

Основні чинники, що впливають на формування іміджу організації. Загальні ознаки іміджу. Основні принципи "імідж-маркетингу". Основні чинники, що впливають на формування іміджу організації. Показники громадської думки зовнішньої і внутрішньої громадськості про імідж організації. Основні показники оцінок громадськості іміджу організації. Вплив етнопсихологічних чинників на сприйняття та формування іміджу.

Стратегія і тактика побудови іміджу організації/політику. Іміджеві акції та інформаційний матеріали. Внутрішня громадськість та імідж організації. Інституціональна реклама. ПР - реклама. Імідж-атрибутика. Назва організації та її візуальна ідентифікація. Логотип і приміщення організації як її візуальні символи.

Феномен лідерства та харизма особистісного іміджу. Структура іміджу особистості. Феномен лідерства. Основні чинники харизми. Стратегія формування та просування іміджу особистості у політиці/бізнесі/культурі. Чотирьох факторна модель іміджевої кампанії. Найбільш значущі для оточуючих якості особистості. Порівняння іміджі особистостей.Зовнішній вигляд у структурі іміджу особистості. Моделі візуальної комунікації. Імідж як ефект масової свідомості. Синтезованість явища. Нематеріальність іміджу. "Штучність" іміджу. Імідж у різних контекстах. Об’єктивно-суб’єктивні фактори іміджу. Зовнішність. Вміння триматися перед аудиторією. Впевненість і привабливість. Теорія жестів. Стиль. Одяг. Освітлення і кольори. Макіяж.

Методи впливу на громадськість: вербальні та невербальні комунікації. Поняття вербальних комунікацій: основні характеристики та типологія. Публічні виступи як комунікація. Загальні правила для розвитку необхідних якостей імідж-особистості (евристичності мислення, цілеспрямованості, гнучкості, енергійності, впевненості, конкурентноздатності). Корекція голосу. Переконливість. Принципи навіювання в публічних виступах. Підготовка публічного виступу. Типи промов. Оцінка публічного виступу.

Засоби масової інформації - важливий інструментарій формування іміджу. Інформація та інформаційний простір суспільства. Засоби масової інформації як провідник інформації у технології творення іміджу. ЗМІ і формування іміджу особи або організації. Боротьба за увагу громадськості. Етичність методів привернення уваги громадськості. Поширення інформації через канали комунікації. Робота із засобами масової інформації. Методи роботи зі ЗМІ. Маніпуляція, міфологізація, емонолізація, деталізація, метафоризація у іміджелогії.Структура політичного лідерства в іміджелогії . Політична комунікація. Політичний імідж. Форми і принципи управлінського спілкування. Складові іміджу чоловіка-політика і жінки-політика. Психологічна характеристика основних стилів керівництва. Іміджі політичних опонентів. Іміджі політичних партій. Політична міфологія. Іміджі лідерів і виборчі технології.

Етапи формування і становлення іміджмейкінгу в Україні. Етапи формування і становлення іміджмейкінгу. Психологія іміджу. Візуальний вимір. Моделі іміджевих комунікацій. Перформанси та їх використання в іміджелогії. Національний контекст. Іміджеві стратегії. Інтегровані комунікації іміджмейкінгу. Основні методи, способи і прийоми іміджмейкінгу.

Форми і жанри іміджевих ПР. Креатив іміджевих матеріалів. Оригінал-макет імідж-модуля. Слоганістика. Візуальна частина. Символ (персонаж). Фірмовий стиль. Бренд. Сценарій іміджевого теле/радіоматеріалу. Форми і жанри іміджевих PR та рекламних матеріалів. Особливості креативу друкованих і зображально-звукових "іміджів".

Технології і техніки NLP та використанні їх в іміджелогії. Модальні системи NLP й іміджмейкінг. Техніки NLP: віддзеркалення, емоційного впливу, метафоризація, накладання субмодальностей. Вербальні і невербальні засоби іміджмейкінгу. Метод створення "автопортрета". Конструювання власного іміджу(матриця). Асоціативний і дисоціативний стани та їх корекція.

Функціональні обов’язки іміджейкера. Функціональні обов’язки іміджейкера. Професіограма фаху. Іпостасі фаху. Вимоги до професіонала. Творча технологія іміджмейкера щодо створення позитивного іміджу та виходу з кризових ситуацій. Відновлення іміджу.Іміджмейкінг в іменах.

Стан, перспективи й тенденції розвитку іміджмейкінгу в Україні та світі. Ринок іміджмейкінгу в Україні. Організації іміджмейкінгу та їхні основні послуги. Структура і сфери діяльності ПР-агентств. Громадські та професійні організації. Імідж країни на внутрішньому і зовнішньому рівнях. Імідж та репутація в політиці: взаємозв’язок та відмінності. Технологія формування позитивного іміджу організації/політика/бренду.

Діагностика менеджментської ситуації щодо внутрішнього і зовнішнього іміджу організації. Стратегія й тактика у діагностиці іміджу організації. Політична атмосфера усередині організації і за її межами. Поняття «репутації» та її актуальність у ХХІ столітті. Взаємопроникнення понять «імідж» та «репутація». Репутація як ключовий фактор інвестиційної привабливості. Пряма і непряма імідж формуюча інформація. Організаційний клімат й управлінський імідж. Лідерський стиль управління. Пабліситі про організацію.

3.4.3. Спеціалізація "Міжнародна журналістика"


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 128; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты