Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкспертні системи в міжнародних відносинах
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  3. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  4. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  5. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  6. Вимоги до системи пожежного захисту
  7. Виробничі системи
  8. Виховна системи І. Канта.
  9. Впровадження та вдосконалення системи
  10. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної світової системи

Поняття про експертні системи. Приклади практичного використання експертних систем у міжнародних відносинах. Інформаційно-довідникові та інформаційно-пошукові інтегровані системи: архітектура, аналіз структур. Запит як засіб формування даних в інформаційних системах. Структура експертних систем: підсистема набуття знань, підсистема розв”язання задач, підсистема пояснень, інтелектуальний інтерфейс експерта, підсистема керування функціонуванням ЕС.

Подання знань в ЕС: семантичні мережі. Представлення знань за допомогою семантичних мереж. Інтенціональна і екстенціональна мережі. Основні типи відношень: бути елементом, бути частиною. Спадкування властивостей. Концептуальні семантичні мережі. Термінальні семантичні мережі. Закономірності та правила. Приклади реалізації термінальних семантичних мереж.

Подання знань в ЕС: фреймова модель. Поняття фреймів. Окіл першого порядку. Рекурсивне представлення фреймів. Екземпляри фреймів. Ієрархічна система знань. Реалізація фреймів на основі слотів. Характеристики слотів. Фреймові моделі в базах знань. Особливості виводу у фреймових базах даних. Практичні особливості використання.

Подання знань в ЕС: продукційна модель. Представлення знань з використанням продукційних правил. Дані та факти. База даних і база правил. Стратегії використання продукцій. Принцип прямого та зворотнього виводу при використанні продукційних баз знань. Структура ЕС з продукційною баз знань. Етапи роботи ЕС з продукційною системою знань. Практичні приклади продукційних ЕС.

Життєвий цикл ЕС. Етапи розробки ЕС. Процес створення ЕС. Розробка технічного завдання (ідентифікація), проектування (формалізація, концептуалізація), одержання робочого зразка (реалізація), одержання дослідного зразка (тестування), одержання промислового зразка (модифікація). Приклади експертних систем MYCIN, PROSPECTOR, XCON.

Структура експертних систем. Призначення, особливості та принципи побудови експертних систем. Класифікація ЕС: за призначенням, за областю використання, за типами методів представлення знань, за інструментальними засобами, за методами обробки знань. Структура та режими роботи ЕС: отримання знань, підтримка прийняття рішення, навчання системи. Розробки інтерфейсів користувача і експерта в ЕС.Структура машини логічного виводу. Модуль виводу та пояснень. Поняття про модель – структура, операції, обмеження цілісності. Формалізм подання фактів. Мова представлення логіки виводу. Основні характеристики підсистеми розв'язання задачі – машини логічного виводу. Пряма стратегія виводу. Зворотна стратегія виводу. Надійність даних та правил. Підсистема пояснень. Інформаційна основа пояснень. Семантична основа пояснень. Підходи до реалізації підсистеми пояснень: статичний, динамічний, змішаний. Поповнення системи знань.

Методика обробки експертних даних. Шкалювання даних. Побудова інтелектуального інтерфейсу. Байєсовський підхід. Ймовірності та шанси. Невизначеність реакції користувачів. Використання шкал для представлення відповідей. Ціна свідоцтв. Формування висновку. Основні функції інтерфейсу: визначення суті запиту, представлення рішення мовою, зрозумілою користувачеві, видача пояснень. Інтелектуальний інтерфейс експерта: контекст, розуміння, перевірка, порада, завершення.

Приклади експертних систем. Приклад експертної системи медичного призначення. Система підтримки прийняття технічних рішень в автодіагностиці. Приклад побудови експертної системи продукційного типу в міжнародних відносинах.Використання інформаційних технологій для розробки експертних систем. Засоби розробки експертних систем: мови програмування (Лісп, ПРОЛОГ), мови представлення ба обробки знань. Інтегровні програмні середовища. Компоненти середовища розробки: засоби підготовки, засоби вводу-виводу, редактор формування і оновлення бази знань, модуль логічного виводу та пояснень. Оболонки експертних систем. Компоненти оболонок: програмні засоби механізму логічного виводу, підсистеми пояснень, середовище бази знань, база даних експертної системи. Принципи вибору інструментальних засобів для розробки експертних систем в міжнародних відносинах.

Інформаційні центри, міжнародні програми по використанню експертних систем. Задачі та функції інформаційних центрів з питань розробки, використання та розповсюдження експертних систем. Міжнародні програми по використанню експертних систем. Перспективи розвитку інформаційно-технологічної бази практичного впровадження експертних систем та баз знань в міжнародніх відносинах.

3.4.2. Спеціалізація "Зв’язки з громадськістю"


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты