Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз соціальних систем
Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  8. II. Системы, развитие которых можно представить с помощью Универсальной Схемы Эволюции
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Системообразующие факторы в маркетинге

Система: поняття, елементи, структура. Ціннісно-нормативний базис. Стабільні та кризові ситуації. Циклічність соціальних ситуацій. Фундаментальні моделі соціального устрою. Процедури аналізу, висновків та прийняття рішень. Методи аналізу конкретної ситуації. Математичні методи в аналізі соціальних систем. Інтегральні показники. Індекс людського розвитку. Соціологічні методи аналізу соціальних систем.

 

Міжнародні системи та глобальний розвиток

Предмет і метод дисципліни, яка вивчає міжнародні системи і глобальний розвиток. Системний підхід до аналізу міжнародних систем. Критерії типології міжнародних систем. Підходи до дослідження міжнародних систем. Історичний розвиток міжнародних систем. Сучасна міжнародна система. Міжнародний і світовий порядок. Загальносвітовий політичний процес. Безпека як якість системи. Проблема формування центрів сили. Глобалізація і фрагментація міжнародного середовища. Політична глобалістика як наука. Основні етапи розвитку політичної глобалістики. Глобальне політичне прогнозування. Футурологія міжнародних відносин. Цивілізаційна парадигма в сучасній глобалістиці. Стратегія глобальних взаємодій. Політичний час та політичний простір глобального світу. Політична модернізація як чинник глобального розвитку.

 

Інформаційне суспільство

Основні напрямки дослідження сучасного суспільства. Методологічні проблеми інформаційного суспільства. Проблеми особистості в інформаційному суспільстві. Переосмислення проблем вартості і багатства. Інформаційні тенденції і сучасний світ. Методологічні засади та зміст інформаційної політики в міжнародних відносинах. Політичні чинники формування інформаційного суспільства в Україні.

Науково-педагогічний практикум

Практикум перекладу

Письмовий переклад. Усний переклад.

Питання для самоконтролю

Чим відрізняються зміст освіти від змісту навчання?

Чим характеризується вид діяльності?

З чого складається структура діяльності?

Охарактеризуйте види задач діяльності.

Охарактеризуйте рівні професійної діяльності.

Охарактеризуйте поняття знання.

Охарактеризуйте види уміння.

Охарактеризуйте узагальнений об'єкт діяльності.Охарактеризуйте поняття типова задача діяльності.

Охарактеризуйте поняття виробнича функція.

Охарактеризуйте складові державного стандарту вищої освіти.

Охарактеризуйте складові галузевого стандарту вищої освіти.

Охарактеризуйте освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника вищого навчального закладу.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців з вищою освітою.

Засоби діагностики якості підготовки фахівців з вищою освітою.

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів:

· сформувати індивідуальний план навчання студента зі спеціальності "Міжнародна інформація" для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр (нормативна частина).


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты