Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІноземна мова
Дослідження іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-граматичних навичок. Структура складнопідрядного речення. Формальні ознаки: побудовчі слова – сполучники, сполучні слова, відносні займенники. Електронні іншомовні джерела. Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) технологій. Рецептивні й продуктивні навички словотворення. Структура діалогу загальнонаукового характеру. Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. Граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, дію, об’єкт дії, характеристику дії, необхідність, бажаність, можливість дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки. Методика та порядок презентації. Лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій. Мовно-комунікативний рівень проведення презентацій Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. Аудіювання та говоріння. Монологічне повідомлення професійного характеру з визначеним терміном мовлення. Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум. Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації. Вивчення і використання форм і конструкцій, що характерні для мови ділового професійного спілкування у конкретній галузі. Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі. Мовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект. Правила та методика складання анкет. Правила та методика заповнення анкет. Методи анотування та реферування іншомовних джерел. Лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел. Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі. Методи реалізації на письмі комунікативних намірів (установлення ділових контактів, нагадування, вираження прохання, згоди / незгоди, відмови, вибачення, подяки). Ознайомче читання з визначеною швидкістю без словника. Пошукове читання з визначеною швидкістю. без словника. Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (з використанням словника). Лексико-граматичні особливості оглядів наукової літератури. Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. Робота з іншомовними джерелами наукового характеру (статті, монографії, реферати, трактати, дисертації тощо). Робота з іншомовними джерелами професійно-виробничого характеру. Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел. Комп’ютерний переклад іншомовної інформації. Посткомп’ютерне редагування перекладу. Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв керівних посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів тощо у різних сферах життя. Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв керівних посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів тощо у різних сферах життя. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається. Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з визначенням взаємостосунків і взаємовідносин. Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої вивчають. 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты