Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформатика
Апаратні засоби персонального комп’ютера. Програмне забезпечення персонального комп’ютера. Операційні системи. Комп’ютерне забезпечення офісної діяльності. Текстовий процесор. Вибір структури та форми документа. Вибір стилю викладу документа. Введення та редагування документів з використанням програмно-технічних засобів. Табличний процесор. Система керування базами даних. Презентація електронних документів. Сумісна робота програмних додатків. Розв’язання задач за допомогою персонального комп’ютера. Методи і засоби захисту інформації.

Системи оптичного розпізнавання. Системи автоматизованого реферування документів. Системи комп’ютерного оброблення даних. Автоматизовані бібліотечні системи. Електронна пошта. Пошук інформації в мережі Інтернет. Безпека сучасних інформаційних технологій та систем.

 

Математичні основи інформаційних технологій

Множини, відношення, функції. Матриці. Числові методи розв'язування рівнянь, систем алгебраїчних рівнянь. Елементи теорії графів. Елементи диференціального числення. Елементи інтегрального числення. Диференціальні рівняння. Алгебра логіки. Скінчені автомати. Елементи теорії ймовірностей. Елементи математичної статистики.

 

Системний аналіз

Основні методи та процедури системного аналізу в дослідженні систем. Опис та моделювання систем. Основні властивості випадкових величин. Шкалювання випадкових величин. Перевірка статистичної гіпотези. Аналіз взаємозалежності. Кореляційний аналіз. Регресійний та факторний аналіз. Автоматизований аналіз міжнародних подій. Поняття інформації та види інформації в системі.

 

Прикладна інформатика

Алгоритми, алгоритмізація та алгоритмічні мови. Робота з макросами в додатках Microsoft Office. Загальні поняття мови Visual Basic for Application (VBA). Робота в редакторі VBA. Програмування мовою Visual Basic for Application (VBA). Змінні, типи даних і константи. Використання об’єктів. Елементи управління в додатках Visual Basic for Application (VBA). Налагодження програм та обробка помилок. Автоматизація роботи в Excel за допомогою Visual Basic for Application. Створення документів HTML. Форматування абзаців тексту. Форматування символів. Списки в документах HTML. Зв’язування документів. Розміщення графіки на WEB – сторінках. Форматування за допомогою таблиць. Використання фреймів. Використання каскадних листів стилів Управління WEB – вузлом.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты