Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонфліктологія та теорія переговорів
Читайте также:
  1. Герцбергова теорія мотивації
  2. Діалектика як теорія розвитку у філософії Гегеля
  3. Економічна теорія як наука. Об’єкт і предмет економічної теорії. Місце економічної теорії в системі медичних наук.
  4. Економічна теорія.
  5. Загальна теорія народжуваності
  6. Загальна теорія смертності. Типи смертності
  7. Інституціональна економічна теорія Д. Норта
  8. Квантова теорія електропровідності металів
  9. Культурологічна теорія Юнга

Історія та розвиток конфліктології як науки. Конфліктологія, її предмет та завдання. Становлення конфліктології як науки. Становлення вітчизняної конфліктології.

Поняття конфлікту. Соціологічні, психологічні та політичні підходи щодо вивчення конфлікту як соціального явища. Місце конфліктології в системі соціальних дисциплін.

Сучасні теорії конфлікту. Проблематика конфлікту в соціології М.Вебера. Конфлікт та девіантна поведінка: Е.Дюркгейм. Функціональна теорія конфлікту Г. Зіммеля. Р. Дарендорф: конфлікт і модернізація суспільства. Соціальна напруга в теорії Т. Парсонса. Структурний функціоналізм: теорія Р. Мертона. Теорія еластичного суспільства Л. Козера.

Соціальний конфлікт. Поняття соціального конфлікту. Природа соціального конфлікту, його причини та сутність. Типи соціального конфлікту.

Політичній конфлікт, його визначення та ідентифікація. Особливості аналізу політичного конфлікту. Феномен політичного лідерства. Класифікація політичних конфліктів за формальними ознаками. Класифікація політичних конфліктів за ознаками участі суб’єктів політичної діяльності. Класифікація політичних конфліктів за характером конфліктної поведінки.

Визначення етнонаціональних конфліктів. Загальна характеристика етнонаціональних конфліктів. Зростання впливу етнічного та релігійного чинника в сучасних конфліктах. Безпосередні, структурні та перспективні фактори щодо виникнення конфліктів на національному грунті. Безпосередні, структурні та перспективні фактори щодо виникнення конфліктів на національному грунті. Вплив ірраціональних факторів на розвиток етнонаціональних конфліктів. Сучасні підходи щодо вивчення етнонаціональних конфліктів.

Поняття та зміст міжнародних конфліктів. Поняття міжнародної безпеки. Особливості сучасних міжнародних конфліктів. Принципи аналізу сучасних міжнародних конфліктів. Конфлікти “низької інтенсивності”, їх характеристика. Особливості регулювання сучасних міжнародних конфліктів. Вплив процесів глобалізації на розвиток конфліктів.

Аналітика конфлікту. Поняття конфліктного моніторингу, когнітивної карти конфлікту. Вірогіднісна модель. Динамічний аналіз. Теоретико-динамічний аналіз. Структурно-ігровий аналіз. Конфліктологічний моніторинг як засіб вивчення конфліктної ситуації. Когнітивна карта конфлікту. Аналітична схема дослідження конфлікту.Міжнародний досвід у регулюванні конфліктів. Міжнародні кризи та міжнародні конфлікти. Інформаційна складова сучасних міжнародних конфліктів. Правила і підходи щодо урегулювання міжнародних конфліктів. Світовий досвід регулювання сучасних конфліктів. Завершення конфліктів: критерії, форми, фактори.

Переговори. Особливості сучасних міжнародних переговорів. Процес переговорів в умовах конфлікту. Два підходи до переговорів: традиційні та принципові. Структура переговорного процесу.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 45; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты