Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМоделювати ситуації міжнародних відносин та приймати оптимальні рішення
Читайте также:
  1. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  2. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  3. Блок перехвату виключної ситуації
  4. взаємовідносини Президента Украхни з 3 гілками влади: парламентом урядом судовою гілкою.
  5. Види адміністративних правовідносин
  6. Виникнення і розвиток грошових відносин.
  7. Вирішення проблеми постабортного синдрому в контексті біоетики
  8. Відносини власності
  9. Відносини між Українською державою й Московією.
  10. Властивості відносин.

- використовувати сучасний математичний апарат для моделювання ситуацій в міжнародних відносинах;

- використовувати методи системного аналізу;

- використовувати методи та засоби прикладної інформатики

- використовувати методи комп’ютерного оброблення даних;

- використовувати на практиці положення теорії прийняття рішень для оптимізації ситуацій міжнародних відносин і зовнішньої політики;

Виконувати професійно-орієнтовані дії:

- оцінювати основні напрями навчальної діяльності майбутнього міжнародника-аналітика;

- оцінювати основні напрями діяльності міжнародника-аналітика;

- використовувати підходи і моделі міжнародних інформаційних відносин;

- використовувати в комунікаціях, бесідах, переговорах методи теорії комунікацій;

- використовувати в своїй діяльності методи аналізу зовнішньої політики;

- використовувати в своїй діяльності міжнародні інформаційні системи та технології;

- використовувати в своїй діяльності теорію масової комунікації;

- використовувати в своїй діяльності метоли зв’язків з громадськістю;

- використовувати норми міжнародного інформаційного права;

- використовувати методи демократичного врядування і культури миру.

Виконувати спеціалізовані функції:

- дослідження соціально-економічної географії регіону (Європа, Америка, Азія, Африка);

- дослідження політичних та правових систем країн регіону (Європа, Америка, Азія, Африка);

- дослідження міжнародних відносин та зовнішньої політики країн регіону (Європа, Америка, Азія, Африка);

- дослідження джерел інформації;

- риторика (спічрайтинг);

- організації діяльності прес-служби;

- проведення пропаганди та контрпропаганди;

- організації міжнародного медіа-моніторингу;

- організації проведення інформаційних кампаній;

- використання методів політичної психології;

- використання сучасних психотехнологій;

- використання в практиці методів теорії реклами;

- забезпечення зв'язків з громадськістю в міжнародних відносинах;

- забезпечення зв'язків з громадськістю в державних структурах;

- забезпечення зв'язків з громадськістю в фінансових структурах;

- застосування відповідних засобів журналістських жанрів;

- використання формалізованих методів дослідження ЗМК;- використання методів та засобів радіожурналістики;

- використання методів та засобів тележурналістики;

- використання методів та засобів Інтернет – журналістики;

- створення та використання ресурсів електронного уряду;

- використання інформаційних ринків;

- використання засобів електронної комерції;

- використання матеріалів сучасних інформаційних агенцій;

- використання пакету прикладних програм Mathematica;

- використання пакету прикладних програм Statistica;

- використання пакету прикладних програм Maple V5;

- використання Visual Basic

- використання Visual Basic для додатків;

- використання Visual Basic для створення інформаційних систем;

- використання програм верстки текстів;

- використання засобів комп’ютерної графіки та дизайну;

- комп'ютерний дизайн WEB сторінок;

- розробка архітектури сучасних інформаційних систем і мереж;

- використання систем штучного інтелекту та експертних систем в міжнародних відносинах;

- використання "фабрик думки".

 

3.1.3. Варіативна частина освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки є нормативним документом вищого навчального закладу, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготов­ки фахівця відповідного освітньо-кваліфі­ка­цій­н­о­го рівня певної спеціальності з урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог ринку праці [1].Такий стандарт є стандартом вищої освіти ВНЗ, в якому узагальнюється зміст навчання, який задовольняє вимоги з боку конкретних споживачів випускників до змісту вищої освіти. Варіативна частина ОПП відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням ана­лі­зу про­фесійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку окремих замовників фахівців [2].

Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів і викори­с­товується під час:

· розроблення та корегування складової галузевих стандартів вищої освіти (засоби діагностики якості вищої освіти);

· розроблення та корегування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін і практик);

· визначення змісту навчання в системі перепідготовки та під­ви­ще­ння кваліфікації.

Для прикладу, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка варіативна частина ОПП установлює такі спецкурси для студентів спеціальності "Міжнародна інформація", що навчаються за освітньо - професійною програмою бакалавра:

Соціально-економічна географія регіону (Європа, Америка, Азія, Африка).Політичні та правові системи країн регіону (Європа, Америка, Азія, Африка).

Міжнародні відносини та зовнішня політика країн регіону (Європа, Америка, Азія, Африка).

Робота з джерелами інформації.

Риторика (спічрайтинг).

Прес-служба.

Пропаганда та контрпропаганда.

Міжнародний медіа-моніторинг.

Інформаційні кампанії.

Політична психологія.

Сучасні психотехнології.

Теорія та практика реклами.

Зв'язки з громадськістю в міжнародних відносинах.

Зв'язки з громадськістю в державних структурах.

Зв'язки з громадськістю в фінансових структурах.

Журналістські жанри.

Формалізовані методи дослідження ЗМК.

Радіожурналістика.

Тележурналістика.

Інтернет – журналістика.

Електронний уряд.

Інформаційні ринки.

Електронна комерція.

Сучасні інформаційні агенції.

Пакет прикладних програм Mathematica.

Пакет прикладних програм Statistica.

Пакет прикладних програм Maple V5.

Visual Basic.

Visual Basic для додатків.

Visual Basic для створення інформаційних систем.

Програми верстки текстів.

Комп’ютерна графіка та дизайн.

Комп'ютерний дизайн WEB сторінок.

Архітектура сучасних інформаційних систем і мереж.

Системи штучного інтелекту та експертні системи в міжнародних відносинах.

"Фабрики думки".


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты