Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДілова українська мова
Читайте также:
  1. Бачванські руснаки - найдавніша українська діаспора
  2. Західноукраїнська Народна Республіка і Закарпаття 1918—1919 рр.
  3. Розділ 1. Українська національно-демократична революція
  4. Російська та українська філософія
  5. Українська греко-католицька церква
  6. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.
  7. Українська держава гетьмана Скоропадського
  8. УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
  9. Українська культура наприкінці ХУП-ХУШ ст.

Спілкування і його складові. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. Особливості професійного спілкування. Специфіка мовлення фахівця. Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. Вимоги до професійних текстів: об’єктивність викладу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, стандартність. Стиль і типи мовлення. Використання прийомів новизни, персоніфікації, проблемної ситуації у публічному виступі. Види підготовки до виступу. Композиція мовлення. Прийоми активізації уваги слухачів. Форми проведення дискусії. Культура мовлення під час дискусії. Мовлення та його особливості.

Управління мовленням та його структурування за допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості. Вибір форми комунікації (співбесіда, нарада, засідання, семінар тощо) та визначення об’єкта, мети, виду іншомовного спілкування. Визначення стратегії іншомовного спілкування. Набір відповідних тактичних та мовних засобів в межах конкретного виду усного вербального спілкування. Елементи функціональної компетенції та компетенції інтерактивних схем. Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах. Ключові слова певної професійно-орієнтованої галузі. Аналітичне оброблення текстової інформації. Лексичний матеріал для опису професійно-орієнтованої галузі графічної, звукової та відеоінформації.

Підготовка документів, проведення зустрічей, бесід, переговорів державною мовою. Правила складання професійних документів. Лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. Морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. Усне професійне мовлення. Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. Терміни, професіоналізми та фразеологізми. Номенклатурні назви в професійній мові. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Техніка перекладу. Комп’ютерний переклад текстів. Складні випадки слововживання. Синонімічний вибір Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 137; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты