Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОснови екології та безпека життєдіяльності
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Безпека підприємницької діяльності.
  3. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  4. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ ДОСЛIДЖЕННI МІСЦЯ ПОЖЕЖ
  5. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ РОБОТI НА ПОЖЕЖНИХ СУДНАХ (КОРАБЛЯХ, КАТЕРАХ)
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
  8. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  9. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  10. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами

Основи теоретичної екології. Прикладні аспекти екології Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі. Екологічні проблеми України та її регіонів.

Безпека в системі “людина – техніка - середовище”. Поняття про людській чинник та його роль у виникненні небезпек. Шкідливі і небезпечні чинники життєвого середовища. Безпосередні причини події, випадку, інциденту. Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків. Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Методологічні основи визначення небезпечних об’єктів та процесів. Засоби та заходи забезпечення безпеки. Логічна побудова дерева подій. Якість – категорія безпеки. Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. Прийнятний рівень ризику. Управління безпекою життєдіяльності. Бар’єри для попередження і захисту. Класифікація та характеристика типових видів небезпечних ситуацій. Поняття про причинно-наслідкові зв’язки виникнення випадків та інцидентів з урахуванням кореневих та безпосередніх причин. Засоби та заходи забезпечення безпеки. Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. Положення про розслідування та облік випадків та інцидентів невиробничого характеру. Поняття про індикатори сталого розвитку. Індекс людського розвитку. Безпека - базовий чинник сталого людського розвитку. Культура безпеки. Декларація про безпеку. Методи та методики кількісної оцінки екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів. Аналіз видів, наслідків та критичності відмов елементів системи. Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей та довкілля. Оцінка екологічних та соціальних ризиків виникнення несприятливого впливу. Паспорт безпеки речовин, матеріалів. Паспорт ризику об’єкту.

Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій. Методи спостереження та контролю. Методи визначення джерел небезпеки. Порядок розробки декларації про безпеку. Класифікація надзвичайних ситуацій. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Фінансові та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Практична підготовка та відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації. Системи централізованого та локального оповіщення населення. Порядок надання інформації у сфері захисту населення та територій. Моніторинг радіаційної, хімічної та біологічної небезпек. Прилади для визначення виду і ступеню зараження об'єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами. Організація позначення межі зон зараження відповідно до їх типів та рівня.Положення, інструкції про порядок ведення документації при радіаційному, біологічному та хімічному контролі. Основні заходи захисту населення та територій у надзвичайних ситуаціях. Засоби індивідуального захисту. Критерії та основні принципи проведення евакуаційних заходів. Евакуаційні органи, їх функції та завдання. Захисні споруди цивільної оборони (сховища, протирадіаційні укриття), їх обладнання та типові вимоги по експлуатації. Використання підземного простору міст і населених пунктів. Рятувальні та інші невідкладні роботи при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Аварійно-відновлювані роботи на комунальних та виробничих комунікаціях. Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації епідемічних осередків. Зміст та організація режимно-обмежувальних заходів.Організація проведення спеціальної обробки в стаціонарних та польових умовах. Технічні засоби спеціальної обробки. Вимоги безпеки при проведенні спеціальної обробки. Повна та часткова обробка людей.Управління охороною праці, інструктажі з питань охорони праці. Вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Електробезпека та пожежна безпека. Аналіз стану безпеки праці в галузі. Основи фізіології праці. Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в технологічному процесі. Вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих. Аналіз та профілактика професійних захворювань в галузі. Контроль за дотриманням безпеки праці.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму. Профілактичні заходи щодо запобігання аварій. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Класифікація умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. Державний нагляд і громадський контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та отруєнь. Розслідування нещасних випадків та аварій. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Розслідування нещасних випадків та аварій. Методи кількісної оцінки екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів. Аналіз видів, наслідків та критичності відмов. Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей та довкілля. Оцінка екологічних та соціальних ризиків виникнення несприятливого впливу.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты