Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зв'язки з громадськістю в державних структурах.
Держава та громадянське суспільство як форми організації політичної сфери суспільства. Поняття і сектори політичної сфери суспільства: політичні структури, політичні відносини, політична свідомість, політична діяльність. Держава і громадянське суспільство (глобальний, цивілізаційно-територіальний, національний, регіональний і локальний рівні).

Політичні структури держави і громадянського суспільства. Політичні структури держави і громадянського суспільства та зв'язок між ними. Особливості функціонування законодавчої (представницької), виконавчої та судової гілок влади на глобальному, цивілізаційно-територіальному, національному, регіональному та локальному рівнях управління.

Політичні комунікації та їх роль у функціонуванні держави і громадянського суспільства. Політичні комунікації та їх вплив на функціонування політичних структур держави і громадянського суспільства. Політичні комунікації і політичні відносини. Політичні комунікації і політична свідомість. Політичні комунікації і політична діяльність. Громадські зв'язки і зв'язки з громадськістю.

Політична праксеологія і державне управління. Поняття і сутність політичної праксеології. Політична праксеологія держави і громадянського суспільства (глобальний, цивілізаційно-територіальний, національний, регіональний і локальний рівні). Політико-правова, політико-соціальна, політико - психологічна, політико - комунікаційна праксеологія.

Політичний аналіз в державних структурах: методологія і методи. Поняття, сутність і роль політичного аналізу у державному управлінні. Пошуковий, описовий і змістовний політичний аналіз. Ситуаційний, стратегічний і ціннісний аналіз. Інституціональна, біхевіористична, системна, раціонально-вибірна і дискурсна методології політичного аналізу. Методи політичного аналізу.

Політичне прогнозування в державних структурах: методологія і методи. Поняття, сутність і роль політичного прогнозування у державному управлінні. Екстраполяційна і цільова (нормативна) методологія політичного прогнозування. Види політичного прогнозування. Методи політичного прогнозування. Алгоритм політичного прогнозування.

Технології, методи і моделі ухвалення політичних рішень в державних структурах. Поняття і процес прийняття політичних рішень в державних структурах. Фундаментальні, законодавчі і адміністративні типи політичних рішень. Правила ухвалення політичних рішень. Методи ухвалення політичних рішень: раціональний, послідовних порівнянь, змішано-скануючий, теорії груп. Формально-ієрархічна, змагальна і колегіальна моделі ухвалення політичних рішень в державних структурах.

Зміст і типологія політичної діяльності в державних структурах. Поняття політичної діяльності у державних структурах. Ефективність політичної діяльності у державних структурах. Типи політичної діяльності: революції, реформи, перевороти. Поняття і зміст депутатської діяльності. Гностичні, проектувальні, організаційні та інформаційно-комунікаційні уміння в депутатській діяльності. Стилі політичної діяльності. ^^

Значення зв'язків з громадськістю для державних структур. Легітимність і сила влади в контексті здійснення зв'язків з громадськістю. Значення зв'язків з громадськістю для функціонування державних структур. Особливості здійснення зв'язків з громадськістю в державних структурах законодавчої, виконавчої та судової влади. Специфіка та завдання РR - служби в державних структурах.

PR - як елемент менеджменту урядової організації. РR - як вид інформаційно-комунікаційного менеджменту урядової організації. Внутрішній та зовнішній РR. Формування зовнішнього комунікативного простору урядової організації. Побудова внутрішнього комунікативного простору урядової організації.

Державні структури і громадська думка. Поняття і сутність громадської думки та її роль у державному будівництві. Роль соціальних груп у формуванні глобального, цивілізаційно-територіального, національного, регіонального і локального політичного простору. Можливості державних структур у моделюванні і реконструкції соціальної реальності. Державне управління і проблема маніпулювання суспільною свідомістю.

Основні завдання державних служб по зв'язках з громадськістю. Цілі державних структур в роботі з громадськістю: установлення, підтримка та розширення контактів з громадянами та організаціями; інформування громадськості щодо прийнятих рішень; вивчення громадської думки; зворотний зв'язок у системі комунікацій "влада-суспільство"; прогнозування суспільно-політичних процесів; формування позитивного іміджу організації та відповідних владних структур.

Урядові моделі зв'язків з громадськістю. Моделі зв'язків з громадськістю, що використовуються в державних структурах. Імідж керівника державної структури. Посадова модель поведінки (завдання, відповідальність, стимулювання інформаційно-комунікаційної діяльності). Організація поведінки державних службовців за допомогою іміджевих факторів.

Організація роботи служб по зв'язках з громадськістю в державних структурах. Принципи побудови служби зв'язків з громадськістю в державних інституціях: системність, адекватність, мобільність. Структура РR - відділів. Специфіка роботи РR - служби з інформацією: збирання, обробка та аналіз інформаційних масивів. Особливості аналітичної роботи фахівця по зв'язкам з громадськістю.

Принципи взаємодії прес-служб та відділів по зв'язках з громадськістю в державних структурах. Особливості роботи РR - служб у державних структурах. Менеджер інформаційних комунікацій; технік інформаційних комунікацій. Принципи та форми взаємодії прес-служб та відділів по зв'язках з громадськістю в державних структурах. Використання аналітичних матеріалів (прес-релізів, статей, інтерв'ю) для побудови іміджу організації. Стратегічні рекомендації і ефективне мотивування для встановлення бажаних відносин державних службовців з політичними діячами, працівниками мас-медіа та громадянами. Формування іміджу організації в аудіовізуальному, електронному та друкованому інформаційно-комунікаційному просторі.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 131; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты