Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тележурналістика.
Телебачення і суспільство. Соціальні і технічні передумови появи і прогресу ТБ. Економічні, соціальні та науково-технічні фактори, що спричинили бурхливий розвиток телебачення у другій половині XX ст. Поступове перетворення ТБ на глобальну комунікативну систему інформаційного простору. Телебачення як частина системи засобів масової інформації та комунікації. Сучасне телебачення в Україні та світі. Основні документи, спрямовані на врегулювання світового телевізійного процесу.

Суспільні функції телебачення у демократичних суспільствах. Багатогранність суспільних функцій телебачення, його "полі функціональність". Телебачення як засіб відображення дійсності. Телебачення як засіб відображення дійсності: освітні та навчальні функції. Естетична функція телебачення. Комунікативна функція телебачення.

Основні етапи історії телебачення в Україні. Технічні та соціальні передумови виникнення телебачення. Винахід українського дослідника Бориса Грабовського - внесок у розв'язання технічної проблеми "електронного" ТБ. Телевізійне мовлення у 30-ті роки XX ст. "механічне" телебачення. Праці П. Бахметьєва, О. Попова, Б. Розінга, П. Шумакова, В. Зворикіна. Організація і початок телемовлення у Києві та Україні. Переважання трансляцій і прямоефірних передач. Пошук нових форм телевізійної журналістики. Світові системи ТБ: РАL, SЕСАМ, МТСІ.

Телебачення в Україні 70-90 рр. та періоду незалежності. Становлення республіканської телемережі. ТБ років перебудови. Поява якісно нових програм. Відродження прямого ефіру. Телемости і парламентські трансляції. Зміна політичних, соціальних і економічних пріоритетів на телебаченні. Організаційна структура ТБ незалежної України. Інформаційний простір в Україні: місце та роль ТБ серед інших ЗМІ. Джерела фінансування та органи управління державним телебаченням Спонсорські програми, продюсерські програми, комерційна реклама на державному телебаченні. Система супутникового мовлення. Створення незалежних, комерційних студій та мовні канали, кабельне телебачення. Правове регулювання електронних ЗМІ в Україні.

Специфіка телебачення. Аудіовізуальна природа телебачення. Зображення і слово, їх взаємозв'язок та співвідношення. Проблема звукозорового контрапункту. Екранна природа телебачення. Програмна природа телебачення. Часові виміри телевізійної програми, її перебіг в умовах реального часу. Синкретичність як характерна риса телебачення. Роль особистості на телеекрані.

Зображально-виражальні засоби телебачення. Поняття "мова екрана" як семіотичної категорії. Кадр. План. Компоновка. Принципи та цілі. Вибір точки зору та кута відображення, вибір. Звук, його функції та значення. Звукові засоби виразності: слово, музика, шуми. Пауза як зображально-виражальний засіб. Монтаж як вираз авторської думки в театрі і на телебаченні. Види монтажу. Монтаж як засіб художньої виразності. Відмінність кіномонтажу та телемонтажу. Спеціальні монтажні переходи.

Особливості творчого процесу на телебаченні. Колективний і синтетичний характер творчості на телебаченні: своєрідність та складність творчого процесу. Поняття "творча група" на телебаченні. Основні творчі професії на телебаченні. Основні етапи створення телевізійної передачі: від підготовчого періоду - через відео монтаж - до ефіру. Особливості телевізійного процесу у створенні передачі. Виняткова роль імпровізації на телебаченні.

Робота журналіста на телебаченні. Особливості та різноманітність журналістської творчості на телебаченні. Іпостасі тележурналістського фаху: автор, редактор, ведучий, коментатор, репортер, ведучий-модератор, шоумен. Імідж телевізійного журналіста. Телевізійний редактор - одна з центральних постатей творчого процесу. Різноманітність редакторських функцій на телебаченні. Синтетична природа телебачення і виникнення нових "універсальних" телевізійних професій: автор-оператор, редактор-продюсер, автор-режисер - оператор.

Інформаційний простір телебачення України. Еволюція форм - від новин тижня до інформаційних програм: поняття "дикторської" та "персоніфікованої" інформації. Види інформаційних програм на державному та на комерційному ТБ України. Перспективи розвитку інформаційних та інформаційно-аналітичних програм.

Інформаційна служба на телебаченні. Структура та особливості роботи інформаційних редакцій та підрозділів телестудій на державному і недержавному телебаченні. Робота журналіста з оператором, режисером, монтажером. Випусковий редактор: функції та обов'язки. Інформаційні телевізійні мережі в Україні. Форми участі регіональних студій. Робота спеціальних кореспондентів. Акредитація спецкорів. Випуски телевізійних новин: планування, верстка.

Жанри інформаційного мовлення. Поняття інформаційного жанру і його еволюція на телебаченні. Усне повідомлення. Відео замітка ("сюжет"). Інтерв'ю: від загального до конкретного. Інтерв'ю - факт. Інтерв'ю думка. Звіт-офіційна подія суспільного або державного значення. Короткий коментар: коментар - довідка, коментар-репліка. Виступ на ТБ: текстовий, тезовий, імпровізований. Особливості авторського тексту: специфічність сприйняття візуальної інформації одночасно з вербальною, види діалектичного взаємозв'язку. Використання специфічних просторово-часових способів виразності (стоп - кадр, зворотний рух, сповільнений рух) та вплив на сприйняття факту, події; елементи образності. Репортер: професійні риси.

Телевізійний репортаж. Поняття терміну, особливості телерепортажу, головні ознаки. Репортаж "прямий" та зафіксований на відео плівці. Реальність часу і простору у "прямому" репортажі. Комунікативні особливості репортера: ефект присутності, симультанність. Репортаж-трансляція. Монтаж в "живому" репортажі та монтаж відео репортажу як засобу фіксації події із зберіганням реальності її розвитку. Репортаж - розслідування як форма тривалого спостереження. Роль журналіста у ведені репортажу, особливості роботи у кадрі.

Монолог і діалог у інформаційному мовленні. Види монологічних жанрів і форм: усне повідомлення, виступ, коментар, звіт, огляд, роздум, сповідь; "дикторський" та "авторський" стиль, особливості драматургії. Діалог - соціально-психологічна ситуація. Інтерв'ю як жанр (експрес - інтерв'ю, протокольне, інформаційне). Композиція, елементи драматургії (піраміда, перевернута піраміда, кільце) в інформаційній програмі.

Аналітично-публіцистичні жанри телебачення. Кореспонденція: мала форма аналітичної публіцистики. Коментар на телеекрані: основа окремих телепрограм. Різновиди коментарю: коментар-заглиблення у факт, коментар - узагальнення, коментар-роздум. Огляд - традиційний жанр аналітичної публіцистики. Огляд: причинно-наслідкові зв'язки між подіями та явищами, також їхня оцінки і прогнозування тенденцій розвитку. Бесіда: тема передачі, підбір учасників, композиційна побудова. Присутність конфлікту, зіткнення поглядів, внутрішня динаміка. Дискусія: публічне обговорення. Роль ведучого-модератора. Інтерактивне телебачення.

Телевізійні ток-шоу програми. Поява ток-шоу програм у світі й в Україні. Розмовні видовища: визначення і класифікація. Ток-шоу "один-на-один" проблеми спілкування. Публічне ток-шоу: ведучі й аудиторія. Масові ток-шоу; камерні ток-шоу. Ігрові видовища: вікторини й квізи. Видовища спортивного типу. Постановочні шоу.

Особливості телевізійного каналу. Програма (канал) як тематико - жанрова структура телемовлення. Процес створення телепрограми. Основні стуктурно-тематичні розділи (блоки) телепрограми чи каналу. Продюсерство на телебаченні. Аудиторія ТБ. Особливості та соціологічні параметри. Диференціація глядабельного загалу. Рейтинги на ТБ.

Телебачення у світі. Становлення телебачення у різних країнах і глобалізація телепростору. Коротка історія становлення телебачення у найбільш розвинутих країнах світу. Державне і комерційне телебачення США. Телебачення Франції, Італії. "Громадське телебачення" Великобританії, Німеччини. Здійснення контролю за телевізійними програмами та їх фінансування. Телебачення і бізнес. Інформаційні, публіцистичні та політичні програми у США і Європі. Телебачення Росії: види програм та "телеперсонажі". Глобальне телебачення.

Перспективи розвитку світового телебачення. Телебачення високої чіткості (ТВЧ) - новий якісний етап у розвитку телевізійних систем. Цифрове телебачення. Інформаційні ресурси: телетекст, відео текст. Телебачення та відео - новий перерозподіл функцій. Міжнародні телевізійні організації: "Інтербачення", "Євробачення", Європейська телерадіомовна спілка, "Пан європейське телебачення", "Інтелсат". Україна у світовому телепросторі (Всесвітня служба іномовлення "Україна і світ").


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 519; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты