Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державний брендінг в міжнародних відносинах
Теоретичні та прикладні аспекти технологій брендінгу як складової РR-діяльності. Основні поняття брендінгу як складової РR-технології. Історія, теорія та практика використання технологій брендінгу у РR-діяльності. Глобальний, регіональний та національній рівні брендінгу. Специфіка державного і корпоративного брендінгу в комунікативній парадигмі міжнародних відносин.

Комунікативна специфіка бренду. Поняття бренду. Етапи створення бренду: сегментування та аналіз аудиторії бренду; генерація та тестування комунікативної специфіки (імені) бренду; розробка графічної структури бренду; позиціонування та технології просування бренду. Моделі розробки оренду: колесо рівнів бренду.

Система управління брендом. Принципи створення бренду. Інтегровані бренд-комунікації. Управління ієрархією брендів в рамках суб'єкта РR-діяльності. Комплексний характер функціонування брендів у системі брендінгу. Стратегії управління брендом: розширення бренду по вертикалі та по горизонталі, розшрення меж використання бренду, форми спільного брендінгу.

Методологія розробки стратегії брендінгу. Поняття стратегії брендінгу. Методологія розробки стратегії брендінгу та її складові. Бренд-планування: мета, комунікаційна стратегія, бюджет брендінгової кампанії, визначення критеріїв оцінки ефективності брендінгових кампаній. Методологія оцінки ефективності брендінгу за шкалою провідних бренд-агенцій.

Методика розробки брендінгових стратегій. Методики аналізу функціонування оренду як складових брендінгових стратегій. Комплексна характеристка політичних, економічних, соціальних та технологічних факторів середовища функціонування бренду. Кейси брендінгових стратегій.

Закони брендінгу як складової РR-технологій. Тематична класифікація законів брендінгу. Практичний досвід впровадження законів брендінгу у зарубіжних країнах та вітчизняній практиці. Співвідношення законів брендінгу та законів маркетингу у парктичній РR-діяльності.

Специфіка корпоративного брендінгу в комунікативній парадигмі міжнародних відносин. Моделі корпоративного брендінгу як комунікативної стратегії. Західні та незахідні моделі корпоративного брендінгу. Характерні особливості американської моделі корпоративного брендігу. Специфіка японської моделі корпоративного брендігу. Комплексний характер європейської моделі корпоративного брендінгу.

Корпоративний брендінг у структурі зовнішньої політики. Вплив корпоративного брендінгу на забезпечення зовнішньополітичних інтересів. Практика використання корпоративного брендінгу в міжнародних відносинах. Ефективність позиціонування національних інтересів через корпоративний брендінг.

Брендінгові кампанії ТНК в міжнародному інформаційному полі. Медіа-планування брендінгових кампаній. Інструменти ЗМ1К для забезпечення брендінгових кампаній. Особливості медіа-планування брендінгових кампаній для телебачення, радіо, друкованих ЗМІК, Іnternet, зовнішніх носіїв інформації. Організація та позиціонування спеціальних подій.

Лобіювання як технологія корпоративного брендінгу. Поняття лоібювання як технології корпоративного брендінгу. Інституційні засади технологій лобіювання ТНК. Структура :юбіювання інтересів ТНК у міжнародних відносинах.

Брендінгові стратегії міжнародних організацій. Брендінгові стратегії міжнародних універсальних організацій. Брендінові стратегії міжурядово-корпоративниx організацій. Брендінгові стратегії неурядових організацій.

Державний брендінг у міжнародних відносинах. Державний брендінг як чинник зовнішньої політики. Вертикальні та горизонтальні складові оренду держави. Зміст вертикальних складових бренду держави: загальний оренд держави, оренд окремих територій (оренд області, міста), бренд лідера держави. Зміст горизонтальних складових бренду держави: бренд держави в міжнародних відносинах, бренд галузей (туристичний бренд держави, інвестиційний оренд держави, економічний бренд держави), політичний бренд держави.

Державний брендінг країн світу. Специфіка державних брендінгових стратегій зарубіжних країн.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 179; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты