Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛінгвонейрокомунікаційне моделювання
Читайте также:
  1. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  2. Виконання завдань і вправ на моделювання фрагментів уроку
  3. Інформаційні системи управління та функціонального моделювання бізнес-процесів
  4. Мікровикладання. Моделювання педагогічної ситуації: проведення початкового етапу педагогічної розповіді
  5. Моделі і моделювання в міжнародних відносинах
  6. Моделювання купівельної поведінки організації споживача.
  7. Моделювання педагогічної ситуації
  8. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя
  9. Моделювання стилю спілкування в індивідуальній бесіді з учнем

Теоретико-методологічні засади лінгвонейрокомунікативного моделювання (НЛП). Теоретичні концепції НЛП. Зарубіжні та вітчизняні дослідження НЛП -моделювання. Теорії дискурсу влади і влади дискурсу. Теорія номінації. Теорія симулякрів. Теорія комунікативного впливу. Теорія неформального комунікативного впливу. Теорії об'єктивного і суб'єктивного сприйняття. Принципи НЛП. Класифікація НЛП - технологій. Парадигма контролю маніпулятивного впливу.

Прикладні аспекти технологій НЛП в міжнародних відносинах. Міжнародна політика як засіб співробітництва і маніпулювання. НЛП -технології в міжнародній політиці. Психотехнічна організація маніпулятивного впливу в міжнародних відносинах. Методики політичної пропаганди. Комунікативне моделювання політичних промов на міжнародному рівні: метафорична комунікація в НЛП.

Конвенційні та операційні технології впливу за допомогою НЛП у міжнародній політиці. Міжособистісна комунікація та взаємодія в дипломатичних заходах. Формальні та неформальні контакти як технік впливу в дипломатії. НЛП -техніки переконання у переговорних процесах. Рефреймінгові техніки та робота з метамоделлю.

Прикладні аспекти технологій НЛП в економіці та бізнесі і методи протидії. НЛП - вплив в міжнародних економічних відносинах. Проблеми свободи вибору ухвалення рішень в економічній політиці. Техніки моделювання переговорних процесів в економічній та бізнесовій сфері. Закріплення моделей поведінки в бізнесі.

Прикладні аспекти технологій НЛП в РК, ЗМІК та рекламі. Інформаційні чинники НЛП - технологій та методи протидії. НЛП -технології в РR - діяльності. Використання НЛП - технологій при проведенні виборчих кампаній та референдумів. Техніки, стратегії і тактики виборчого РR. Масово-комунікативні аспекти НЛП - технологій. Спрямована інформація, дезінформація та чутки в ЗМІК. Сприйняття, обробка і подання інформації в ЗМІК. Техніки НЛП в рекламі. Креатив матеріалів ЗМІК, реклами та РR.

Техніки моделювання в умовах тотальної та глобальної маніпуляції (вплив на світову громадську думку). Світова громадська думка як об'єкт впливу НЛП - технологій (техніки роботи з лінією часу, візуально - кінестетична дисоціація та типова процедура зміни особистісної історії). Аналіз та моніторинг маніпуляцій світової громадської думки. Структурно-комунікативні характеристики суб'єктів міжнародних відносин. Стратегії репрезентації та індикатори репрезентативних систем в міжнародній комунікації. Аналіз і моделювання особистісних стратегій на зустрічах міжнародного рівня.Технології впливу на політичних лідерів (імідж, прийняття рішень, мотивація вчинків та поведінки). Влада політтехнологій. Технології НЛП в іміджелогії. Іміджмейкінг у міжнародних відносинах із застосуванням технік НЛП. Мотивація поведінки ( політичних лідерів. Техніка шестикрокового рефреймінгу в зміні переконань політичних лідерів. Техніка іп-оиі в прийнятті міжнародних політичних рішень. Мовна маніпулятивна діяльність політичного лідера. Шляхи обмеження мовного маніпулятивного політичного впливу.

Техніки НЛП у конфліктних та кризових ситуаціях. Людина, суспільство і держава: криза технології взаємодії. Психічна і поведінкова дезадаптація внаслідок конфліктних і кризових соціальних ситуацій. Нетрадиційні технології в підготовці і здійсненні диверсійно-терористичних операцій. Ресурси та ресурсний стан в електоральних процесах. Поняття якоріння. Типова техніка встановлення якорів.Маніпулофобія і протидія маніпуляціям за допомогою НЛП -технологій. Психоманіпуляції. Маніпулятивні складові комунікацій. Техніки блефу з НЛП. Системи сприйняття і формування адекватного сприйняття як захисту від маніпулятивного впливу. Технології і техніки депрограмування. Процес діагностики і захисту впливу від маніпулювання у менеджменті та ЗМІ.

Маніпулятивні стратегії та НЛП - технології в Україні. Використання НЛП - технології в політиці, економіці та бізнесі: українські реалії та практика. Зовнішня політика України як інструмент співробітництва і маніпулювання. Інформаційні війни проти України у світовому на національному інформаційному просторі. НЛП - аспекти побудови іміджу України та іміджу політичної влади. Використання НЛП - технологій у політичних та виборчих процесах в Україні.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты