Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сучасні інформаційно-політичні технології в Україні
Структура політичного простору України. Структура політичного простору України. Характеристика політичних процесів в екстремальних умовах. Політичні партії в політичному просторі України.

Теоретичні та прикладні аспекти сучасних інформаційно-політичних технологій. Теоретичні засади використання інформаційно-політичних технологій у політичних процесах. Інформаційно-політичний дискурс. Аналіз світоглядних концепцій зарубіжних та українських політологів щодо використання інформаційно-політичних технологій.

Класифікація інформаційно-політичних технологій. Класифікація інформаційно-політичних технологій. Використання інформаційно-політичних технологій в Україні. Інформаційні війни у внутрішньо - політичному протистоянні.

Інструменти інформаційно-політичних технологій. Типологія та характеристика. Класифікація та структура інструментів інформаційно-політичних технологій. Інструменти комунікативного впливу в політичних процесах в Україні: засоби масової інформації і комунікації (кіно, телебачення, радіомовлення, преса). Використання візуально-вербальних комплексів у політичній пропаганді та рекламі.

Революція як феномен інформаційно-політичних технологій. Революція як феномен. Форми революцій. Фази революції. «Свято». Фази революції. «Похмілля». Карнавальна комунікація і революція. Співвідношення політичного режиму і революції. Класифікація політичних режимів (авторитарні, тоталітарні режими і революція). Демократія і революція. Міжнародна система і революція. Суспільний лад і революції. Форми правління і революції. Реформи і революції. Міські рухи і революції.

Теоретичне підґрунтя революції як феномену інформаційно- політичних технологій . Марксистський підхід до революції. Функціональний підхід до проблеми революції (П.Сорокін, Айзештадт). Ліберальні підходи до проблеми революції (А.Д. Токвіль). Технологічні підходи до проблеми революції (К. Малапарте). Еліти і революція. Поняття маси. Маси і революція.

Типологія чинників революції як суспільного феномену. Економічні чинники революції. Релігійний чинник в революції. Національний чинник і революція. Комунікативні аспекти революції. Цінності і революція. Ідеологія і революції. Ідейно-політична гегемонія і революція. Легітимність і революція. Справедливість як чинник революції. Соціокультурні чинники і революція. Чинник столиці і революції.

Кризові чинники революції як феномену інформаційно-політичних технологій. Збройне насильство і революція. Право і революція. Заколот як суспільна технологія. Таємна поліція і революція. Мітинг і революція. Протести, рухи і революції. Ненасильницький спротив. Технології організації мітингів. Масові безлади і заворушення.

Кольорові революції як суспільний феномен. Оксамитові революції як суспільний феномен. Кольорові революції як суспільний феномен. Джерела помаранчевої революції. Чинники помаранчевої революції. Перебіг помаранчевої революції.

Ідейно-політичне домінування як чинник „кольорових" революцій. Ідеологія і революції. Ідейно-політична гегемонія і революція. Легітимність і революція. Справедливість як чинник революції. Пропаганда і революція.

Механізми ідейно-політичного домінування. Характеристика механізмів ідейно-політичного домінування в кольорових революціях. Механізми ідейно-політичного домінування оксамитових революцій. Використання протестного потенціалу суспільства як механізму кольорових революцій.

Характеристика каналів комунікативного впливу на свідомість українського суспільства. Структура каналів впливу на свідомість українського суспільства. Аудіо канал та його характеристики, специфіка візуального каналу та наслідки їх впливу на суспільну свідомість.

Специфіка українського суспільства з погляду використання інформаційно-політичних технологій. Експертні дослідження політичної свідомості українського суспільства. Інформаційно-політичні технології в Україні як чинник політичної культури української влади та суспільства. Специфіка менталітету українського суспільства з погляду використання інформаційно-політичних технологій. Ефективність інформаційно-політичних технологій в політичних процесах України.

Прикладні аспекти використання політичного консалтингу в Україні. Політичний консалтинг як комунікативна технологія. Стратегія і тактика політичного консультування. Етика політичного консалтингу. Прикладні кейси політичного консалтингу.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты