Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інтернет – журналістика.
Роль та місце ЗМІ в системі інформаційного суспільства. Інтернет-журналістика як галузь сучасних ЗМІ. ЗМІ як складова світової інформаційної індустрії. Тенденції та особливості розвитку Інтернет-журналістики в інформаційному суспільстві. Глобалізація масової комунікації і міжнародні відносини. Концентрація ЗМІ у міжнародному інформаційному просторі. Інтернет як універсальне інформаційне середовище.

Теорії та концепції засобів масової інформації (оглядово). Соціальні, нормативні та операційні теорії міжнародних мас-медіа. Сучасні чинники поширення міжнародної інформації: інформатизація, інтернаціоналізація, постмодернізм, індивідуалізм, комерціалізація, приватизація. Типологія світових мас-медіа. Процеси постмодернізму та індивідуалізму в міжнародній журналістиці.

Засадничі етичні норми у роботі журналіста (світовий та вітчизняний досвід). Поняття журналістської етики як правил професійної поведінки. Проблема корпоратизації журналістського корпусу України. Проблема саморегуляції журналістського середовища. Основні принципи Хартії свободи преси. Базові положення Кодексу професійної етики українського журналіста. Західні етичні кодекси журналістів - провідні завдання та реальна сфера впливу.

Особливості правового статусу Інтернет-видань. Законодавче регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні. Переваги та недоліки юридичне визначеного статуту Інтернет-видань. „Мережене право" та захист цифрової продукції. Проблема відповідальності автора Інтернет-видання. Практика співрегулювання: поєднання законодавчого регулювання з саморегулюванням. Проблема авторського права в Інтернеті.

Функції та принципи діяльності Інтернет-журналістики. Інтернет-ЗМІ у структурі поширення міжнародних новин. І Функції сучасних Інтернет-видань. Лаконічність та вичерпність. Модульність. Стимулювання зворотного зв'язку. Гіпертекстовість. Інституційні, політичні та економічні засади діяльності кореспондентської мережі за кордоном. Завдання та структура відділу міжнародної інформації Інтернет-видання. Організація роботи кореспондентського пункту за кордоном. Власний та спеціальний кореспондент. Методи співпраці відділів інформації зовнішньополітичних відомств та дипломатичних представництв з інтерн ет-виданнями.

Система жанрів Інтернет-журналістики. Поняття жанру як поєднання форми та змісту. Критерії поділу журналістики на жанри. Інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні жанри в журналістиці. Підготовка матеріалів для інформаційних агенцій та Інтернет-видань: спільне та відмінне. Жанрова специфіка у роботі Інтернет-видання. Методики збору інформації для підготовки аналітичних матеріалів Інтернет-видання. Підготовка краєзнавчих та нарисових матеріалів. Робота фотокореспондента Інтернет-видання.

Інформаційні жанри та їх різновиди у Інтернет-журналістиці. Інформаційні жанри Інтернет-журналістики. Хроніка: формування хронікальної добірки. Інформація: поєднання факту та подробиць. Історична довідка, порівняння, характеристика героїв. Репортаж: оповідь, пряма мова, барвистий відступ, характеристика персонажів, короткий історичний нарисі Різновиди репортажів: подієвий, тематичний, постановочний. Інтерв'ю: інтерв'ю-монолог, інтерв'ю-полілог, прес-конференція, брифінг. Звіт: специфіка викладу фактів у хронологічному порядку. Звіт з коментарем - виклад перебігу подій із власними зауваженнями.

Аналітичні жанри та їх різновиди у Інтернет-журналістиці. Аналітичні жанри Інтернет-журналістики: широке полотно фактів, які трактуються, узагальнюються, служать матеріалом для постановки певної проблеми та її всебічного розгляду й тлумачення. Кореспонденція як аналіз групи фактів. Різновиди кореспонденції: інформаційна, проблемна, критична. Стаття як узагальнення й аналіз фактів і явищ. Коментар: злободенний публіцистичний виступ щодо конкретної події. Рецензія, огляд, огляд преси, лист.

Топологія інформаційного наповнення та дизайн Інтернет-видань. Типова структура компоновки сторінки Інтернет-видання. Інтерфейс. Інформаційні блоки. Заголовки. Анонси. Ілюстрації. Проблема навігації та шляхи її вирішення. Навігаційна панель. Вибір кольорової гами Інтернет-видання. Особливості використання кольорового тексту та кольорового фону. Розробка дизайну Інтернет-видання. Акцент на текстовий дизайн.

Архітектура інформаційних ресурсів: інформаційні блоки на сторінках Інтернет-видань. Типові інформаційні блоки. Графічні елементи із символікою Інтернет-видання: вибір елементів фірмового стилю та логотипу. Навігаційні панелі. Змістовний блок. Блок анонсів новин. Списки заголовків новин. Підготовка рекламного блоку.

Елементи сторінки Інтернет-видань. Поняття Тіtle. Підготовка заголовків та підзаголовків у текстах Інтернет-видань. Ключові слова та гіперпосилання (гіперлінк). Поняття гіпертексту. Ключові ланки гіпертексту: заголовок публікації, короткий опис публікації (лід-абзац, вріз), основний текст матеріалу, додаткові публікації в межах сайту видання, посилання на інші сайти, де можна знайти додатковий матеріал. Особливості ілюстрування матеріалів у Інтернет-виданнях. Підготовка, розміщення та використання АІІ-текстів.

Особливості функціонування Інтернет-журналістики у системі дипломатичних відносин. Діяльність журналіста Інтернет-видання у зоні військового конфлікту. Медіа-дипломатії: спеціальні місії ЗМІ у забезпеченні зовнішньої політики (зарубіжний та вітчизняний досвід). Інтернет-журналістика та урядовий паблік рілейшенз: стратегія планування та методи роботи. Журналіст Інтернет-видання як канал і джерело урядової комунікації. Організація каналів інформації та зв'язків із урядовими, парламентськими та законодавчими інституціями. Акредитація зарубіжних та вітчизняних ЗМІ при зовнішньополітичних відомствах. Специфіка діяльності журналіста Інтернет-видання у зонах військових конфліктів. Журналіст як активний учасник зовнішньополітичного процесу.

Світові та національні інформаційні агентства та Їх співпраця з Інтернет-виданнями: проблеми та партнерство. Диверсифікація та спеціалізація міжнародних інформаційних агентств. Вплив медіа-корпорацій на міжнародну політику. Інформаційні агентства України у висвітленні міжнародної тематики. Державні інформаційні агенції як рупори урядової пропаганди.

| Перспективи розвитку вітчизняної Інтернет-журналістики як складової національних та світових мас-медіа. Україна в контексті інформаційної доби. Українська Інтернет-журналістика у процесі розвитку новітнього комунікування. Дискусія про шляхи розвитку ЗМІ України: від локального до глобального. Вплив міжнародної інформації на події в країні та внутрішню політику. Підготовка фахівців для роботи у сфері Інтернет-журналістики: досвід та проблеми.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 253; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты