Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Радіожурналістика.
Роль, місце і значення радіомовлення у житті людини суспільства. Основні функції радіомовлення. Інформація та інформування, особливості радіоінформації. Оперативність, доступність, популярність, повсюдність, масовість. Радіомовлення як засіб оперативної і всебічної інформації про події внутрішнього і міжнародного життя, як інструмент утвердження державності України, формування належного іміджу у світовому інформаційному просторі. Роль радіо у залученні громадян до суспільного управління, формування і вираження громадської думки. Радіомовлення як могутній чинник естетичної культури. Радіо як ретранслятор і творець власних культурно-мистецьких цінностей. Радіомовлення в системі засобів масової інформації.

Загальні відомості про інформаційну службу радіомовлення. Соціальне призначення інформаційної служби. Сучасна структура інформаційної служби. Обсяги інформаційного мовлення. Передавання й приймання інформаційних передач. Розклад інформаційних програм. Джерела інформації. Співвідношення понять "керівництво" та "управління". Спрямування діяльності інформаційної служби. Редакційне управління та принципи його організації. Методи редакційного управління. Технологія редакційного управління. Правові основи діяльності інформаційних служб.

Організація інформаційної служби на радіо. Багатозначність терміна "організація". Редакція як основна ланка інформаційної служби. Структура й штати редакційних колективів. Творче об'єднання інформаційних і публіцистичних програм. Редакції інформацій обласних та регіональних телерадіокомпаній. Права та обов'язки працівників інформаційних служб. Значення планування в діяльності інформаційної служби. Принципи планування. Основні форми планування. Системи редакційних планів. Джерела планування. Принципи інформаційної діяльності. Визначення поняття інформація. Інформаційний привід. Види інформацій. Інформація в каналі радіокомунікацій.

Сучасні погляди на новину: технологія, методика та практика. Визначення поняття новини. Характерні риси новини. Вимоги до новини. Чинники, що підвищують цікавість новини. Чинники, що змінюють важливість новин. Функції новин у радіомовленні. Інформаційний привід. Джерела інформації професійних журналістів. Як збирати новини. Техніка проведення інтерв'ю. Техніка телефонного спілкування. Як робити нотатки у блокноті. Техніка проведення звукозапису. Допоміжні джерела інформації. Професійні якості репортера. Основний технологічний принцип викладу новин. Початок повідомлення. Художня обробка початків. Виклад подробиць. Джерело інформації. Кінцівка повідомлення. Виклад новин на одну тему. Виклад новин, що охоплюють кілька тем. Виклад подієвої новини. Виклад новини за допомогою цитування. Виклад новини за формулою Поля Уайте.

Жанри і форми інформаційного мовлення. Хронікальне повідомлення. Інформаційне повідомлення. Коментоване повідомлення. Репортаж. Розповідь кореспондента. Інтерв'ю. Виступ перед мікрофоном. Коментар. Розмежування поняття форма і жанр. Прості інформаційні передачі. Складні інформаційні передачі: інформаційні випуски, інформаційні програми, інформаційні передачі журнального типу. Контактні інформаційні передачі. Інформаційні передачі місцевого радіомовлення. Інформаційно-музичні радіопрограми. Еволюція формотворення

Мова і стиль коротких повідомлень. Верстка інформаційних передач. Короткі прості речення. Найсильніші слова. Точні слова. Зайві слова. Незрозумілі та лайливі слова. Дієслова активного стану. Доцільний порядок. Промовисті слова. Штампи і кліше. Часові категорії повідомлення. Займенники. Цитати та посилання. Цифри. Представлення діючих осіб слухачам. Абревіатури й скорочення. Повтори в тексті. Зверненість до аудиторії. Радіофонія. Повідомлення. Загальні вимоги. Поняття верстки в радіомовленні. Принципи верстки. Добірки та рубрики. Розділи інформаційних передач. Звукозаписи у випусках. Оформлення інформаційних передач. Випусковий редактор. Дискусійні питання верстки.

Основи молодіжного радіомовлення України: історична довідка. Завдання і специфіка молодіжного радіо в ЗМІ України. Періодизація українського радіомовлення для молоді. Перехід молодіжного радіо зі структури юнацького та дитячого мовлення до радіостанційного функціонування". Радіостанція "Молода гвардія" (1963 - 1991 рр.). Процеси в молодіжному радіо, пов'язані із "частковим" або "повним" розумінням свободи слова, інформації. Визначальність молодіжного радіо щодо прогресивних новацій у розвитку українського мовлення.

Типи молодіжних радіопередач. Жанрова система радіопрограм для молоді. Радіожурнал, радіогазета, радіоклуб - формування основ молодіжної радіожурналістики. Монотематичні програми молодіжного радіомовлення. Інформаційно-музичний тип молодіжних передач - закономірність розвитку молодіжного радіо. Програма "Бліц" радіостанції "Молода гвардія" - унікальність її в діалектичній взаємодії всіх типів програм. Інформаційні жанри: інформаційна замітка, репортаж, інтерв'ю; аналітичні жанри: коментар, бесіда, круглий стіл у молодіжному радіоефірі. Специфіка жанрів та їхні особливості в державному та комерційному мовленні. Радіоконкурси, радіовікторини, радіоігри - нові форми мовлення.

Ведучий у молодіжному радіоефірі, техніка мовлення. Диференціація та індивідуалізація, "масовізація" в молодіжному радіо. "Десять заповідей для завоювання молодіжної аудиторії". Диктор, актор чи журналіст? Проблематика "прямого" ефіру. Психологія поведінки в студії. Методи ефективності сприйняття предачі. Формування програми - радіо-бренду. Самореклама програмної продукції. Постановка голосу та інтонації ведучого. Специфіка атрибутивного ефірного мовлення. Емоційне і раціональне у сприйнятті передачі.

Система та структура недержавного радіо України. Комерційні радіостанції Англії, Італії, США. Логіка розвитку та змін форматів. Відмінності та спільності в діяльності станцій. Розвиток навчальних радіоцентрів. Ретрансляція закордонних "голосів" на території України, їхній вплив на формування комерційного мовлення: ВС, Бі-Бі-Сі, ГА-Європа, Радіо-Росія.

Формати радіостанцій: характерні особливості. Поділ на формати відповідно до соціальних замовлень, територіального' розміщення станції. Види форматів. Специфіка вибору формату станціями. Техніка програмного втілення формату. Підбір штатного розкладу відповідно до формату. Радіостанція як ділове підприємство. Система мовлення радіостанції. Оптимальне розташування станції та вивчення місцевої аудиторії. Технологія вивчення аудиторії. Служби радіостанції, які займаються даною проблемою. Ефірне втілення соціологічних досліджень аудиторії та потужності передавачів.

Бізнес-план радіостанції. Основи радіоменеджменту. Бізнес-план як початковий документ заснування станції. Розділи бізнес-плану та система їхнього написання. Оптимальне формування штатного розкладу. Завдання та структура керівного складу станції. Специфіка передбачення розвитку станції. Документація, пов'язана з функціонуванням станції. Методика тренінгів із радіоменеджменту.

Монолог і діалог у інформаційному мовленні. Види монологічних жанрів і форм: усне повідомлення, виступ, коментар, звіт, огляд, роздум, сповідь; "дикторський" та "авторський" стиль, особливості драматургії. Діалог - соціально-психологічна ситуація. Інтерв'ю як жанр (експрес-інтерв'ю, протокольне, інформаційне). Композиція, елементи-драматургії (піраміда, перевернута піраміда, кільце) в інформаційній програмі.

Аналітично-публіцистичні жанри на радіо. Кореспонденція: мала форма аналітичної публіцистики. Коментар на телеекрані: основа окремих телепрограм. Різновиди коментарю: коментар-заглиблення у факт, коментар — узагальнення, коментар-роздум. Огляд - традиційний жанр аналітичної публіцистики. Огляд: причинно-наслідкові зв'язки між подіями та явищами, також їхня оцінки і прогнозування тенденцій розвитку. Бесіда: тема передачі, підбір учасників, композиційна побудова. Присутність конфлікту, зіткнення поглядів, внутрішня динаміка. Дискусія: публічне обговорення. Роль ведучого-модератора. Інтерактивне радіо.

Радійні ток-шоу програми. Поява ток-шоу програм у світі й в і Україні. Розмовні видовища: визначення і класифікація. Ток-шоу "один-на-один" проблеми спілкування. Публічне ток-шоу: ведучі й аудиторія. Масові ток-шоу; камерні ток-шоу. Ігрові програми: вікторини й квізи. Постановочні шоу.

Побудова інформаційного та музичного контекстів у програмуванні станції. Специфіка "ді-джейського" ведення програм.

Види інформації та її верстка. Жанрова структура комерційного мовлення. Взаємозалежність та "самостійність" інформаційного та музичного контекстів програми. Підбір музики відповідно до формату та програмного завдання. Ді-джей - новий тип ведучого. Завдання та роль ді-джея як представника творчої команди станції. Взаємодія ді-джея, редактора та презентера в подачі інформації.

Характеристика технічного обладнання радіостанції. Режими ефірного мовлення. Реклама та самореклама станцій. Аналіз технічного обладнання станції. Ефірна студія (дикторська кімната). Кімната новин. Продакшн-студія. Офіси. Види передавачів. Оптимальне територіальне розташування станції та взаємодія її складових у приміщенні. Вибір частоти. Супутникове та кабельне мовлення. Види рекламної продукції в комерційному радіоефірі. Джингли та їхня мотивація. Напрями діяльності із рекламодавцями. Рекламні агенти комерційної станції або кімната "продажу". Поліграфічна база станцій. Створення атрибутивних характеристик станції. Побудова радіорекламного тексту. Місце реклами в добовому програмуванні.

Радіомовлення на закордон. Історія і традиції, особливості і завдання іномовлення. Всесвітня служба радіомовлення України ("Радіо Україна") як єдине оперативне джерело інформації з України про Україну. Творення образу нової Української держави у світовому ефірі - як основна концепція "Радіо Україна".


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 349; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты