Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Електронний уряд
Передумови та історія створення електронного уряду. Історія створення інформаційного суспільства, основні концепції його побудови. Становлення інформаційного суспільства як передумова виникнення концепції електронного уряду. Електронна комерція як фактор появи електронного уряду. Визначення Електронного Уряду. Урядові комунікаційні обмеження. Теоретичні принципи побудови електронного уряду. Технологічні принципи побудови електронного уряду. Визначення електронного суспільства. Переваги електронного суспільства. Інституціональні основи електронного уряду. Ресурсне забезпечення політики електронного урядування.

Сучасна концепція електронного урядування. Система електронного урядування. Електронне урядування як шлях до ефективності та прозорості державного управління. Концепція уряду “електронних громадян”. Роль урядових органів в сучасному житті суспільства. Внутрішня та зовнішня урядові інформаційні інфраструктури. Основні завдання електронного урядування: технічні, правові, політичні, економічні.

Світовий досвід реалізації концепції електронного уряду. Шляхи взаємодії між суб‘єктами громадського життя: B2B,B2C,G2B,G2C тощо. Концепція корпоративної інформаційної системи національного масштабу. Роль держави в побудові електронного уряду. Загальнонаціональні стандарти інформаційного обміну. Проблеми інформаційного суспільства: інформаційна нерівність, інформаційна неосвіченість, інформаційний голод. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Генуезьській план дій.

Шляхи та перспективи створення європейського електронного уряду. Електронна Європа. Політика Російської Федерації щодо концепції впровадження електронного уряду. Пріоритети європейських держав (концепція eEurope). Європейській потенціал інформаційного суспільства. Ініціатива Європейської Комісії «Електронна Європа. Європейська молодь в цифровому віці. Дешевий доступ до Інтернет. Прискорення впровадження електронної комерції. "Швидкій Інтернет" для дослідників та студентів. Смарт-карти для електронного доступу. Ризиковий капітал для високотехнологічних малих і середніх підприємств. Впровадження в електронне суспільство непрацездатних громадян. Онлайнова медицина. Інтелектуалізація транспорту. Онлайновий уряд. Економічні та адміністративні проблеми впровадження електронного уряду в Російській Федерації. Комплексні дії державних установ РФ.

Електронний уряд і цифрова демократія. Концепція державного управління в інформаційному суспільстві. Модулі електронного уряду. ІТ-сектор економіки. Мережева етика. Безпосередня та плебісцитна демократії як передумова формування цифрової демократії. Визначення поняття цифрова демократія. Цифрова демократія як один з атрибутів захисту громадянських прав і свобод. Інформаційний спосіб життя як ключовий елемент електронного уряду. Ініціатива Р. Кука в галузі “електронних виборів”.

Шляхи побудови інформаційного суспільства на Україні як передумови створення електронного уряду. Проблеми України на шляху формування інформаційного суспільства. Шляхи та концепції побудови електронного уряду. Перспективи впровадження електронного самоврядування на різних рівнях державного устрою. Інфраструктури електронного уряду.

Законодавче забезпечення національної програми побудови електронного уряду. Урядові процеси інформатизації. Регіональні органи влади: інформаційно-телекомунікаційний аспект діяльності. Указ Президента України “Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв‘язку та телекомунікації”. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних”. Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”. Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Інформаційна безпека України в контексті інформаційної глобалізації. Основні засади формування національної політики в галузі інформаційної безпеки. Інформаційні пріоритети. Інформаційні загрози. Інформаційна безпека як основний чинник національної безпеки.

Співробітництво України та країн-членів Європейського союзу в сфері інформаційних технологій. Інформаційна педагогіка, системи дистанційної освіти. Віртуальна економіка пострадянського суспільства. Шляхи входження України в економіку електронного суспільства. Соціальні аспекти електронної економіки для суспільства. Побудова правового інформаційного суспільства: права та обов'язки суб‘єктів суспільних відносин.

Електронний документообіг. Проблеми введення електронної системи документообігу на Україні. Засади та концепції формування електронного документообігу. Технічні можливості. Потенціал документообігу. Система електронної документації. Принципи та шляхи введення СЕД в систему електронного урядування.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте складові стандарту вищої освіти вищого навчального закладу.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

· сформувати індивідуальний план навчання студента зі спеціальності "Міжнародна інформація" для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр (варіативна частина).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 129; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты