Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтворення презентацій у середовищі МS РоwегРоint
Читайте также:
  1. Етапи створення туристичного продукту
  2. Засоби створення функцій
  3. Захист інформації в комп'ютерному середовищі
  4. Історія створення і становлення дисципліни «Охорона праці» як наукової дисципліни
  5. Історія створення і цілі організації
  6. Історія створення. Структура Пенсійного фонду.
  7. Мета і завдання створення спеціальних економічних зон (СЕЗ): їх класифікація.
  8. Опис технологічного процесу створення видання
  9. Основні проблеми, які виникають під час створення організаційної структури
  10. Особливості створення і діяльності офшорних компаній.

 

Презентація (від англійського «presentation» - представлення, пред′явлення) - це набір кольорових картинок-слайдів на визначену тему, що зберігається у файлі спеціального формату з розширенням .ррт. Об'єктом обробки (документом) PowегPoint є файл презентації, що має довільне ім'я і розширення .ррт. У цей файл входять структурні елементи презентації -слайди, разом із додатковою інформацією (замітки, примітки і т.п.). PowегPoint - багатовіконний додаток Windows, і в будь-який момент відчиняються декілька вікон документа, тобто декілька файлів .ррт. Після завантаження програми на екрані з'являється вікно додатка з діалоговим вікном PowегPoint. Щоб створити нову або відкрити існуючу презентацію, необхідно клацнути на одній з чотирьох кнопок у головному вікні PowегPoint і натиснути ОК.

Способи створення презентацій. Створити презентацію можна трьома способами.

Перший спосіб - найшвидший спосіб створення нової презентації- скористатися послугами Мастера автосодержания (верхня кнопка). У цьому випадку на екрані з′явиться діалогове вікно Мастера (рис. 3.1.8.), що буде задавати питання.


 

Рис. 3.1.8. Вид вікна Мастер автосодержания

 

Користуючись відповідями, Мастер за декілька кроків створить чорнетку фахової презентації з кількох слайдів із визначеним типовим змістом і оформленням.

Другий спосіб - кнопка Шаблон презентации - дозволяє взяти за основу слайда-фільму один з готових шаблонів PowегPoint, що зберігаються у файлах із розширенням .ррт. Якщо клацнути на цій кнопці і натиснути ОК, на екрані з'явиться діалогове вікно Создать презентацию з чотирма вкладками.

На вкладці Дизайны презентации (рис.3.1.9.) можна вибрати дизайн -визначений стиль оформлення презентації (кольори, шрифти, «антураж»).


Рис. 3.1.9. Вид вікна Создать презентацию

 

На вкладці Презентации представлені шаблони, що відбивають не тільки колірний стиль, але і тему, зміст майбутнього слайда-фільму.

Третій спосіб - при активізації кнопки Пустая презентация, необхідно самостійно створити «художній образ» своєї презентації.

У зв′язку з тим, що початкове діалогове вікно МS РоwегРоint 97 з'являється тільки при першому завантаженні додатку, то для для вибору способу створення презентації потрібно вибрати команду Создать з меню Файл і використовувати діалогове вікно Создать презентацию. Якщо необхідно почати з чистої нової презентації, то потрібно вибрати вкладку Общие. Шаблони презентацій є на вкладці Дизайны и презентации, а Мастер автосодержания знаходиться на вкладці Презентации.Авто розмітка. Після вибору дизайну презентації або відразу після вибору кнопки Пустую презентацию, на екран надходить діалогове вікно Создать слайд. Це вікно є головним вікном в інтерфейсі PowегPoint і дозволяє вибирати для чергового слайда макет, план, схему розміщення структурних елементів картинки (рис.3.1.10.).

Рис.3.1.10. Діалогове вікно Создать слайд

Вікно Создать слайд містить декілька макетів розміщення структурних елементів на слайді, причому стисла назва виділеного макета відображається в правому нижньому куті вікна.

Елементи макета слайда діляться на дві категорії: текст і об'єкти (точніше, об'єкти ОLЕ). Область розміщення тексту або об'єкта на слайді обрамляється при

виділенні штриховою рамкою, що називається міткою-заповнювачем (р1асеholder). Позначення цих міток і вказується в назві макета.Якщо мітка-заповнювач визначає текст, то для введення тексту достатньо клацнути всередині мітки і почати набір тексту. Якщо мітка-заповнювач визначає об'єкт, то щоб викликати додаток, який створює й опрацьовує цей об'єкт, треба двічі клацнути мишею.

Редагування презентації.У МS РоwегРоint існує п'ять різних режимів представлення презентацій: Режим слайдов, Режим структуры, Режим сортировщика слайдов, Режим страниц заметок і Показ слайдов. Для переходу від одного режима до іншого використовуються п'ять кнопок у нижньому лівому куті вікна МS РоwегРоint. Ці ж кнопки є в меню Вид.

У Режиме слайдов проводиться основна робота з виготовлення слайдів:

- набір і редагування тексту в мітках-заповнювачах;

- вставка і редагування об'єктів (графіка, звук і т.п.);

- введення додаткових текстів, створення фігур, власних малюнків.

У Режиме структуры на екрані відображаються тільки заголовки і марковані списки слайдів, і це дає можливість переглядати і редагувати основний сценарій своєї презентації, без графічних об'єктів.

Режим сортировщика слайдов дозволяє переглянути відразу всю презентацію. Клацнувши правою кнопкою миші на слайді, можна встановити його властивості. Для зміни послідовності слайдів у презентації, потрібно перетягнути слайд у необхідне місце.

У Режиме страниц заметок кожний слайд, що видається, супроводжується порожньою сторінкою нижче основного кадра.

Показ слайдов використовується тільки для попереднього перегляду презентації.

Для того щоб додати новий слайд у презентацію, необхідно натиснути кнопку Создать слайд на стандартній панелі інструментів. Якщо цю панель інструментів не видно на екрані, клацніть правою кнопкою миші на будь-якій панелі інструментів або на меню, і в контекстному меню, що з′явилося, виберіть опцію Стандартная.Щоб змінити макет слайда після його створення, необхідно клацнути на кнопці Разметка слайда на стандартній панелі інструментів і вибрати необхідну розмітку.

Загальні операції зі слайдами. У PowerPoint передбачено багато стандартних операцій як із документом у цілому, так і з його элементами-слайдами. Переміщатися по документу (тобто перехід від слайда до слайда) можна за допомогою звичайних смуг прокручування.

Дублювання і видалення слайдів, пошук і заміна фрагментів тексту, вставка слайдів і вставка об'єктів у слайди, маніпуляції з мальованими об'єктами й іншими операціями виконуються за допомогою команд меню, панелей інструментів, контекстного меню і буфера обміну за загальною схемою, прийнятою в додатках Windows.

Зміна фону і настроювання колірної схеми.При виборі дизайну презентації колір фону встановлюється відразу для всіх слайдів. Для вибору іншого оформлення презентації необхідно клацнути на кнопці Применить оформление на стандартній панелі інструментів і в діалоговому вікні , що відкрилося , вибрати інший шаблон. Для перегляду результату застосування шаблона у вікні прикладу повинна бути натиснута кнопка Просмотр у діалоговому вікні Применить оформление. Після того як знайдено належний шаблон, необхідно натиснути кнопку Применить.

Для настроювання колірної схеми слайда необхідно перейти в Режим слайдов і вибрати опцію Цветовая схема слайда з меню Формат або контекстного меню. Якщо жодна із запропонованих схем не влаштовує, треба перейти на вкладку Специальная і для вибору альтернативного кольору натиснути на кнопку Изменить цвет… Для вибору необхідного відтінку в діалоговому вікні Цвет фона, що відчкрилося, потрібно вибрати вкладку Спектр.

Щоб установити градієнтне заливання, текстуру, візерунок або використати як фон малюнок, необхідно вибрати опцію Фон… з меню Формат або контекстного меню, клацнути на стрілку поруч з опцією вибору кольору і вибрати Способы заливки для відкриття діалогового вікна Заливка.

Вибір ефектів анімації.Для вибору анімаційних ефектів необхідно вибрати опцію Панели инструментов із меню Вид і встановити прапорець на команді Эффекты анимации. Панель інструментів Эффекты анимации, що з'явилася, містить 11 готових до застосування спецефектів, а також кнопку Настройка анимации, що дозволяє розробити майже необмежене число власних ефектів. Деякі ефекти також включають звукове супроводження.

Можна призначити будь-який анімаційний ефект у Режиме сортировщика слайдов, клацнувши на слайді правою клавішею миші або виділивши групу слайдів і обравши відповідний ефект з контекстного меню. У Режиме слайдов можна призначити анімаційний ефект тексту слайда або будь-якому з його об'єктів, для чого необхідно попередньо виділити текст або об'єкт.

Вибір переходів між слайдами.Для призначення ефектів переходу між слайдами необхідно перейти в Режим сортировщика слайдов і вибрати один або кілька слайдів, а потім використати список Эффекты при смене слайдов на панелі інструментів Сортировщик слайдов для призначення будь-якого з доступних ефектів переходу. Значно більші можливості надає діалогове вікно Переход слайда, для відкриття якого треба натиснути кнопку Переход слайда на панелі інструментів Сортировщик слайдов або вибрати з меню Показ слайдов опцію Переход слайда.

У Режиме сортировшика слайдов маленька піктограма під слайдом указує, для яких слайдів призначений ефект переходу. Щоб подивитися, який саме ефект призначений слайду, необхідно клацнути на піктограмі.

Демонстрація презентації.Щоб почати демонстрацію слайдів, треба вибрати режим Показ слайдов або на панелі режимів у лівому куті вікна, або з меню Вид, або вибрати з меню Показ слайдов опцію Показ.

Демонстрація почнеться або з поточного слайда (якщо додаток знаходиться в Режиме слайдов), або з виділеного слайда (якщо знаходиться в Режиме сортировщика слайдов).

При ручному способі демонстрації для переходу до наступного слайда треба просто клацнути мишею в будь-якому місці екрана. Клацання має пріоритет і при демонстрації слайдів за часом: можна змінити кадр, не чекаючи закінчення інтервалу часу.

При демонстрації можна клацнути правою кнопкою в будь-якому місці екрана і викликати на екран контекстне меню. У цьому меню після клацання на команді Перо покажчик лінії перетворюється в "перо", яким можна підкреслити фрагменти тексту або графіки, щось малювати на слайді і навіть писати. На цей час зміна слайдів припиняється (але цей запис не зберігається на слайді). Клацання на команді Стрелка повертає покажчик у початковий стан.

Запитання для самоконтролю до розділу 3

 

1. Чому виникла потреба стандартизації методів подання електронних документів?

2. Які різновиди має електронний документ?

3. Яка технологія стала одним з найефективніших способів представлення інформації.

4. Що таке гіпертекст і його особливості?

5. Яка гіпертекстова мова використовується для публікацій в Web?

6. Які вимоги до корпоративного засобу підготовки документів?

7. Коли була прийнята мова розмітки SGML (Standart Generalised Markup Language, ISO 8879) і необхідність її появи?

8. Сформулюйте три загальні принципи, що забезпечують можливість спільної роботи з документами в різних операційних системах.

9. Дайте пояснення слову маркап (розмітка). Що визначає мова маркап?

10. Яку переслідували мету при розробці SGML?

11. Яку задачу вирішують додаткові стандарти (HTML і XML, XSL)?

12. Дайте визначення розширюваної мови розмітки гіпертексту - XML (Extensible Markup Language).

13. Структура документа XML (Extensible Markup Language).

14. Правила для тегів і тексту представлених у форматі XML. Цілі створення XML.

15. Назвіть спосіб збереження і передачі документів у Інтернет.

16. Мова розмітки HTML документів. Головна особливість розмітки HTML.

17. Призначення текстового процесора.

18. Типи створюваних документів у MS Word.

19. Використання списків. Скільки типів списків існує у MS Word?

20. Як створити у тексті Закладку?

21. Що таке колонтитул і як його створити у тексті?

22. Що таке шаблон? Як його створити і зберегти?

23. Поясніть створення електронної форми з використанням об'єктів Active Х.

24. Збереження й експорт даних XML.

25. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

26. Що таке презентація?

27. Способи створення презентацій.

28. На які категорії діляться елементи макета слайда?

29. Загальні операції зі слайдами.

30. Вибір ефектів анімації.

31. Вибір переходів між слайдами.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты