Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДіапазон комірок може задаватись не тільки як об’єкт Range, а й з використанням функцій робочого аркуша (об’єкта Worksheet) Rows та Columns. Наприклад: Rows(4); Columns(3).
Читайте также:
  1. Group these names into these two columns. Provide some arguments to justify your decision.
  2. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  3. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  4. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  5. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  6. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  7. Визначення, об’єкт та предмет соціології
  8. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  9. Г) тільки 4
  10. Геоструктурні об’єкти

Альтернативним способом звернення до комірки робочого аркуша є властивість Cells робочого аркуша (об’єкта Worksheet). Наприклад, комірку А5 робочого аркуша можна описати як Range(“А5”) або Cells(1, 5) (комірка першого стовпця і п’ятого рядка).

Крім того можливі такі способи опису діапазону комірок А2:С7:

1) Range(“А2:С7”)

Range(Cells(1, 2), Cells(3, 7).

Повне та неявне посилання на об’єкт. Повне посилання на об’єкт складається з переліку імен вкладених один в одного об’єктів. Наприклад, повне посилання на комірку А3 робочого аркуша з ім’ям Аналіз робочої книги Облік має вигляд:

Application. WorkBooks(„Облік”).Worksheets(„Аналіз”). Range(„А3”)

Кожного разу застосовувати таке посилання досить обтяжливо і не завжди в цьому є потреба. Натомість в багатьох випадках застосовують неявне посилання на об’єкт. Якщо посилання використовується у програмі, яка буде виконуватись у середовищі Ms Excel, то достатньо застосувати відносне посилання у вигляді

WorkBooks(„Облік”).Worksheets(„Аналіз”). Range(„А3”).

Якщо вказана книга є активною, то посилання можна ще скоротити

Worksheets(„Аналіз”). Range(„А3”).

Якщо і вказаний робочий аркуш є активним, то посилання можна скоротити ще: Range(„А3”).

При роботі з властивостями і методами одного й того ж об’єкта потрібно повторювати при кожному зверненні одне й теж ім’я об’єкта. Між тим існує оператор with, який дозволяє спростити написання програми і водночас покращити читабельність тексту програми. Наприклад замість коду

Range(“A3”).Value=32

Range(“A3”).Font.Italic=True

Range(“A3”).Font.Color=vbRed

Можна записати

with Range(“A3”)

.Value=32

.Font.Italic=True

.Font.Color=vbRed

End with

Або ще так

with Range(“A3”)

.Value=32

With Font

.Italic=True

.Color=vbRed

End with

End with

 

Цей приклад показує як виділити клітинку та помістити туди число, або формулу, або діапазон

Private Sub CommandButton1_Click()

' Вказуємо робочий файл

With Application.Workbooks.Item("M4_1_1.xls")

’ Надаємо значення клітинці А2

Range("A2") = 2+RND’ Надаємо значення клітинці А3

Range("A3") = 3+RND

’ Задаємо у клітинку А4 формулу

Range("A4") = "=A2+A3" ' формула

’ Надаємо значення діапазону

Range("b2:b5") = 2+RND ' діапазон

MsgBox "Перейти на Лист2?"

’ Відкриваємо "Лист2"

Worksheets("Лист2").Activate

’ Надаємо нове значення клітинціА2 цього листа

Worksheets("Лист2").Range("A3") = 5+RND

MsgBox "Повернутися на Лист1?"

’ Відкриваємо "Лист1"

Worksheets("Лист1").Activate

’ Закінчуємо роботу з блоком With

End With

End Sub


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты