Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаEnd Sub
Наша перша програма буде виводити на екран текст Hello Word. Для цього напишемо таку інструкцію: MsgBox “Hello Word”.

Існують два способи запуску програми:

1. Встановити курсор в будь-яке місце програми і натиснути функціональну клавішу F5.

2. Натиснути з будь-якого місця програми піктограму пуск. Виникне модальне вікно (модальне – це означає, що поки ми його не погасили, не можна виконувати ніякі інші дії). Щоб повернутися в модуль, треба натиснути клавішу ОК.

Вікно конструктора форми (Form). У вікні конструктора форми візуально конструюються елементи додатка. Для точного розміщення об’єктів у формі слугує сітка. При виконанні додатку вона не відображається. За необхідності її можна відключити, скориставшись параметрами діалогового вікна Options,що відкривається командою Options(Параметри) з меню View(Вид).

Розмір форми у вікні можна змінювати, використовуючи маркери виділення форми і Мишу. Для зміни розміру форми необхідно встановити покажчик Миші на маркер розміру і, коли він набуде вигляду двонапрямленої стрілки, пересувати його до отримання потрібного розміру.

Панель об’єктів управління (General).

 

Рис.4.1.6.

Елементи управління додатком під час проектування форми вибираються з об’єктів панелі управління.

Об’єкт – елемент інтерфейсу, який створюється в екранній формі VB за допомогою засобів панелі управління.

Об’єкт характеризується властивостями, методами та подіями.

Подія– це характеристика об¢єкта, що описує зовнішній вплив, на який реагує об¢єкт при застосуванні додатка. Події – це, наприклад, завантаження форми, натиснення клавіші на клавіатурі, клацання Миші, подвійне клацання Миші на об’єкті тощо. Кожна подія має своє ім’я.

Є дві події, найбільш поширені при використанні Миші:

- Сlick– подія, яка виникає, коли користувач клацає кнопкою Миші на об’єкті;

- Dbclick– подвійне клацання на елемент, керування.

Ще одна характеристика об¢єкта – метод.

Метод – це дія, яка може здійснюватися над об¢єктом. Метод – це також процедура.

Елементи панелі управління:

1. Pointer(Покажчик) - для позиціювання покажчика Миші;

2. PictureBox(Графічне вікно) - розміщує у формі графічне вікно, призначене для об’єднання елементів у групи, вставки в нього графічних об’єк­тів, тексту, анімації та ін.;3. Label(Напис) - розміщує у формі текстові об’єкти-написи, редагувати які під час виконання додатку неможливо;

4. TextBox(Текстове поле) - розміщує у формі поле для введення текстової інформації, чисел, дат;

5. Frame(Рамка) - створює у формі рамку із заголовком для логічного групування об’єктів;

6. CommandButton(Командна кнопка) - розміщує у формі кнопки управління для ініціювання дій, виконання команд і т.д.;

7. CheckBox(Прапорець) - розміщує у формі індикаторний перемикач, призначений для формування умов виконання чи певних налаштувань, значення якого (Value) при встановленому прапорці- 1; за відсутності прапорця – 0; позначений, але неактивний стан - 2;

 

8. OptionButton(Перемикач) - створює у формі альтернативний перемикач для вибору налаштування чи режиму виконання програми;

 

9. ComboBox(Поле зі списком) - створює у формі об’єкт, що містить одночасно поле введення тексту і список значень, введений текст додається до елементів списку;

10. ListBox(Список) - створює у формі список для вибо­ру одного чи декількох значень із запропонованого списку;11. HScrollBar(Горизонтальна смуга прокручування) -розміщує у формі горизонтальну смугу прокручування;

12. VScrollBar(Вертикальна смуга прокручування) - роз­міщує у формі вертикальну смугу прокручування;

13. Timer(Таймер) - розміщує у формі таймер;

14. DriveListBox(Список пристроїв) - створює у формі список пристроїв;

15. DirListBox(Список папок) — створює у формі дерево­подібний список папок;

16. FileListBox(Список файлів) - створює у формі список файлів;

17. Shape(Фігура) - створює у формі геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, еліпс, прямокутник і квадрат із заокругленими кутами;

18. Line(Лінія) - створює лінії;

19. Image(Зображення) - створює у формі поля для відобра­ження графічних зображень;

20. Data(Дані) - створює елементи управління даними в базі даних, для переміщення по записах і відображення ре­зультатів навігації;

 

21. OLE- створює у формі поля для розміщення об’єктів за допомогою OLE-технологій.

Об’єкти управління на формі створюються таким чином:

1 спосіб. Слід вибрати потрібний елемент на панелі елементів управ­ління і клацнути на ньому. У межах форми курсор Миші прийме вигляд хрестика.

„Намалювати” на формі об’єкт, утримуючи натиснутою ліву кнопку Миші.

2 спосіб. Подвійним клацанням на значку об’єкта на панелі елементів управління. Об’єкт з’явиться у формі, у місці та з розмірами, визначеними за замовчуванням.

Вікно властивостей форми (Properties: Form1 ) та її об’єктів. Вікно властивостей Properties призначене для відображення і задання властивостей форми, а також розміщених у ній об’єктів.

За допомогою вкладок Alphabetic (За алфавітом) і Categorized (По категоріях) властивості об’єкта можна переглянути за абеткою чи по групах (категоріям) відповідно. У даному вікні можна проглянути властивості не тільки вибраного об’єкта: вибрати інші можна зі списку, розміщеного під заголовком вікна. Списки властивостей складаються з двох стовпців: у першому з них вказано назву властивості, у другому - її значення.Для зміни значень передбачені різні способи залежно від різновиду властивості: введення нових значень може відбуватись як у текстовому полі (наприклад, назва форми - у полі Name), вибором зі списку (наприклад, колір підкладки форми - у списку BackColor), а деколи й з діалогового вікна (наприклад, шрифт - Font).

Після виділення властивості у нижній частині вікна з’являється пояснення призна­чення обраної властивості.

Якщо вибрати відразу кілька об’єктів, то у вікні власти­востей відобразяться загальні для цих об’єктів властивості.

 

Рис.4.1.7.

Наприклад, усі без винятку об’єкти форми мають властивістьName(Ім’я), яка використовується при написанні програмних кодів. Ім’я об’єкта повинне бути унікальним у формі. Розміри об’єкта визначаються властивостями Height (Висота) і Width(Ширина). Задання положення об’єкта у формі визначають властивості Left(відстань від лівого краю форми) і Тор (відстань від верхнього краю форми).

Розглянемо основні групи властивостей, згруповані за типом на вкладці Categorizedвікна Properties.

У групі оформлення Appearanceмістяться властивості об’єкта, які задають атрибути його зовнішнього вигляду. Основні властивості даної групи такі:

- Caption- задає текст в рядку заголовка об’єкта;

- BorderStyle- задає стиль рамки об’єкта;

- Palette- встановлює колірну палітру;

- Picture- призначає значок, картинку для об’єкта. Можна задати фонове графічне зображення.

Властивості об’єктів, що характеризують їх поведінку, зібрані в групі Behavior.Основні властивості даної групи такі:

- Causes Validation- встановлює ознаку перевірки умови достовірності даних при виході з об’єкта;

- Enabled- дозволяє або забороняє доступ до об’єкта;

- MaxLength- встановлює максимальну довжину даних в об’єкті;

- Visible- встановлює видимість об’єкта.

Група Fontмає одну властивість - Font,що викликає діалогове вікно для задання шрифту тексту об’єкта, його розміру, стилів накреслювання.

Властивості групиMisc задають загальні атрибути об’єкта. Основні властивості цієї групи такі:

- Name- задає ім’я об’єкта;

- Text- встановлює текст в полі за умовчанням;

- Index- задає унікальний індекс об’єкта.

Група Position слугує для позиціонування об’єктів у системі координат форми і встановлення їх розмірів. Основні властивості цієї групи такі:

- Left- задає положення об’єкта по горизонтальній осі під лівого краю форми;

- Тор - задає положення об’єкта по вертикальній осі під його верхнього краю до верхньої сторони форми;

- Width- задає горизонтальний розмір (ширину) об’єкт,

- Height- задає вертикальний розмір (висоту) об’єкта;

Властивості групи Scaleвстановлюють максимальні масштаби об’єктів в системі координат форми. Основні властивості цієї групи такі:

- ScaleLeft- задає максимальне положення об’єкта по горизонтальній осі;

- ScaleTop- задає максимальне положення об’єкта по вертикальній осі;

- Scale Width- задає максимальний горизонтальний розмір (максимальна ширина);

- ScaleHeight- задає максимальний вертикальний розмір (максимальна висота).

Вікно Редактор коду.Властивості об'єктів допускається змінювати при вико­нанні додатка, написавши відповідні коди в процедурах, що створюються за допомогою редактора коду.

З елементом управління, як правило, пов'язуються певні події. Для того, щоб додаток працював, як нам потрібно, слід запрограмувати процедури обробки певних подій. Це здійснюється у вікні редактора коду. Вікно редактора коду можна активізувати подвійним кліком на об’єкті управління.

Розташування форми на екрані при виконанні визначається властивостями Leftі Тор,що вказують відстані від лівого і верхнього краю відповідно. Крім цього, для задання розташування форми під час виконання додатку використовується властивість StartUpPosition,яка може мати такі значення:

- Manual- положення форми задають властивості Left і Тор;

- CenterOwner- форма розташовується в центрі робочого стола Windows;

- CenterScreen- форма розташовується в центрі екрана;

- WindowsDefault- положення форми задається системою, виходячи з кількості відкритих вікон і їх розташування.

Форма, як і будь-яке інше вікно Windows, може містити з правого боку заголовка кнопки управління її розмірами. Статус цих кнопок визначають властивості MaxButton і MinButton.Властивість MaxButtonвизначає, чи буде кнопка максимізації активною при запуску форми на виконання, а властивість MinButton, відповідно, визначає активність Кнопки мінімізації форми. Властивість ControlBox форми визначає, чи буде під час виконання форми в рядку заголовка розташовуватися кнопка виклику системного меню, в якому присутні команди переміщення, зміни розміру, закриття форми.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты