Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
Щоб у реальній коливальній системі одержати незатухаючі коливання, треба компенсувати цій системі втрати енергії. Таку компенсацію можна здійснити за допомогою якого-небудь періодично діючого фактора X(t), який змінюється за гармонічним законом:

 

 

Для механічних коливань пружинного маятника роль X(t) відіграє зовнішня вимушуючи сила

 

(1)

 

З урахуванням цієї сили закон руху пружинного маятника запишеться у вигляді

 

 

Якщо скористатися позначеннями , , то прийдемо до рівняння

 

(2)

 

Рівняння (2) є неоднорідним лінійним диференціальним рівнянням другого порядку. Розв’язок такого рівняння складається з двох частин, загального розв’язку відповідного рівняння без правої сторони і часткового розв’язку цього рівняння з правою стороною, тобто

 

 

де A0 ─ амплітуда зміщення в початковий момент часу (t=0); А ─ амплі-туда коливань, яка установиться через деякий час.

Через деякий час t1, завдяки дії вимушеної сили F0 , амплітуда коливань досягне максимального значення (рис. 1). З цього моменту часу розв’язком рівняння (2) буде лише функція

 

(3)

 

 

Рис. 1

 

Відповідні похідні від (3) підставимо в рівняння (2), одержимо

 

(4)

 

У виразі (4) сталі величини А і ω повинні мати такі значення, щоб гармонічна функція дорівнювала сумі трьох гармонічних функцій, які стоять в лівій частині рівняння. Для виконання цієї умови, необхідно щоб сума трьох векторів при відповідних косинусах в лівій частині (4) дорівнювала вектору, який стоїть біля косинуса в правій частині. Однак вектори і напрямлені по одній лінії, але в різні боки. Вектор напрямлений перпендикулярно до перших двох. Зазначена вище умова може бути реалізована за допомогою векторної діаграми (рис. 2).

Векторна діаграма дає можливість визначити амплітуду і початкову фазу вимушених коливань. З діаграми видно, що

 

. (5)

 

 

Рис. 2

 

 

Звідки амплітуда вимушених коливань буде дорівнювати

 

(6)

 

Початкова фаза вимушених коливань, як видно з векторної діаграми, дорівнює

(7)

 

З урахуванням співвідношень (6) і (7) розв’язок диференціального рівняння вимушених коливань (2) матиме вигляд

 

(8)

 

Якщо розглянути електричний коливальний контур, то роль змінної величини в цьому випадку буде мати е.р.с., або змінна напруга

 

(9)

 

Диференціальне рівняння вимушених коливань в коливальному контурі, з урахуванням (9), буде мати вигляд

 

(10)

 

Використовуючи позначення, аналогічні до (2), прийдемо до рівняння

(11)

 

Розв’язком рівняння (11) є функція, аналогічна до (3), тобто

 

(12)

 

Амплітуда заряду вимушених електромагнетних коливань буде дорівнювати

. (13)

 

Підстановка значень і в (13) дає значення амплітуди електромагнетних коливань в такому вигляді

 

(14)

 

Похідна за часом від (12) дає можливість одержати в коливальному контурі закон зміни електричного струму

 

,

 

де ─ максимальний струм у коливальному контурі.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 196; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты