Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКвантова теорія електропровідності металів
Читайте также:
  1. Герцбергова теорія мотивації
  2. Діалектика як теорія розвитку у філософії Гегеля
  3. Економічна теорія як наука. Об’єкт і предмет економічної теорії. Місце економічної теорії в системі медичних наук.
  4. Економічна теорія.
  5. Електропровідність металів і напівпровідників
  6. Загальна теорія народжуваності
  7. Загальна теорія смертності. Типи смертності
  8. Залежність опору металів від температури. Надпровідність
  9. Інституціональна економічна теорія Д. Норта
  10. Квантова природа випромінювання. Теплове випромінювання

 

З класичної теорії відомо, що провідність металів визначається питомою електропровідністю s, одержаною засобами класичної фізики з рівняння закону Ома в диференціальній формі

 

, (2.6.16)

 

де n ― концентрація електронів провідності; q ― електронний заряд; t ― середній час вільного пробігу між сусідніми зіткненнями електронів; m ― маса електрона.

З величин, які входять у вираз питомої електропровідності s формули (2.6.16) лише t залежить від температури, тобто

 

(2.6.17)

 

де ― середня довжина вільного пробігу електронів провідності між двома сусідніми зіткненнями; ― середня швидкість направленого руху носіїв струму, тобто електронів у металі.

Середня швидкість електронного газу в металі від температури не залежить. Певні зміни швидкості електронів можливі при нагріванні до температури Кюрі. Однак це не реально. Тому від температури залежить лише довжина вільного пробігу. При збільшенні амплітуди коливань вузлів кристалічної гратки довжина вільного пробігу зменшується обернено пропорційно до абсолютної температури:

 

. (2.6.18)

 

З цих міркувань можна зробити висновок, що питома електропровідність металів знижується з ростом температури обернено пропорційної температурі, тобто

 

. (2.6.19)

 

Цей висновок квантової механіки повністю підтверджується експериментом.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 197; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты