Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік навичок читання
На всіх етапах навчання дітей читанню доцільно вести облік, фіксацію успіхів учнів у здобутті на­вичок читання. Класовод зацікавлений мати розгорнену картину того, як діти оволодівають цим важливим еле­ментом навчання.

У 1 (трирічної школи) і 2 (у чотирирічній школі) класах учитель пильнує за тим, як учні набувають навичок яко­стей читання. Тому в схемі обліку слід передбачити розділи, що торкаються правильності, виразності, швидкості і сві­домості читання. У графі «правильність читання» нотують­ся недоліки у вимові звуків, у розділі «виразність читан­ня» — робляться помітки щодо уміння «читати» розділові знаки: робити паузи в кінці речень для того, щоб наповни­ти легені повітрям, відповідно інтонувати різні типи ре­чень. До зошита обліку навичок читання вносяться й відомості про успіхи дітей у швидкому читанні. Заміри цієї якості рекомендується робити на початку другого року навчання, в кінці кожної чверті і перед завершенням навчального року. Дані про свідоме читання вчитель здобуває щороку, тому немає потреби проводити якусь спеціальну перевірку. Але обміркувати досягнення кожного учня в уміння свідомо сприймати прочитане необхідно. У 2 класі, крім обліку стану з набуттям якостей читання, необхідно не випускати з поля зору ще й уміння школярів читати про себе.

У 3 і 4 класах поряд з об лікуванням якостей читання контролю мають піддаватись інші показники: уміння складати план, переказування, розуміння головної думки тво­ру, його художніх особливостей, зацікавленість дітей у домашньому читанні художньої літератури.

Систематичний облік стану навичок читання дасть можливість учителеві зорієнтуватися в тому, які труди прогалини у набутті навичок читання властиві не одному, а багатьом учням. Це змусить класовода внести зміни в будову і методику проведення уроків читання. Разом з тим дані обліку націлять його на ефективне проведення її індивідуальної роботи.

 

 

Лекція № 9(2 години)

Уроки позакласного читання в початкових класах. Уроки зустрічі з книжкою.

 

Рекомендована література

1. Жовнір-Коструба С., Жовнір-Іватьо Н., Жовнір О. Читання і розвиток мовлення.-ж-

л "Початкова школа", №9,1998р. - 50-53с.

2. Іванова Л.І. Збагачення змісту читацьких умінь.- ж-л "Початкова школа", №№3, 4,1992р.

3. Ігнатенко Н.В. Пізнавальні завдання на уроках читання у 2 класі.- ж-л "Початкова

школа", №№9,10,1992р.

4. Каліш В.А. Використання ономастичної лексики.- ж-л "Початкова школа", №2, 1992р.

5. Киналь М.П. Розвиток мовлення на уроках позакласного читання.- ж-л "Початкова

школа", №5,1996р.

6. Киричук О.І., Волошина Г.П. Підготовка учнів до сприймання нового тексту.- ж-л

"Початкова школа", №№9,10,1992р.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты