Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види вправ з лексики й методика їх проведення
Серед різноманітних вправ, які використовуються вчителем з метою піднесення мовленнєвої куль­тури школярів, помітне місце повинні посідати вправи з лексики. Такі вправи спрямовані на розширення словника учнів, а також на вироблення у них уміння вибирати із свого словникового запасу для висловлення думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання.

У процесі виконання лексичних вправ перед дітьми, з одного боку, розкривається багатство рідної мови, а з дру­гого — діти вчаться вживати ці слова у своєму мовленні.

У зв'язку з тим що теоретичний матеріал з розділу «Лек­сика», за винятком синонімів і антонімів, у початкових класах не вивчається, основним під час засвоєння лексич­них відомостей є виконання дітьми різних вправ.

Вправи з лексики можна класифікувати за такими кри­теріями:

І. За дидактичною метою. Вправи, які використовує вчитель під час роботи над словом, спрямовані на усвідом­лення школярами функції слова у мовленні. З огляду на це можна розрізняти:

1. Вправи, розраховані на пояснення значення слів:

— пояснити значення слова клас у такому тексті:

Значень слова клас багато:

Перше — це шкільна кімната,

Друге — група школярів,

підлітків чи малюків,

Клас об'єднує людей

спільних поглядів, ідей.

Класи знають футболісти,

і пілоти, й хокеїсти.

Клас каюти визначають,

І у класи діти грають.

— виписати спочатку слова, вжиті в прямому, а потім у переносному значенні:

Ще сонно диха тихий сад,

Ще сплять навколо квіти.

Ще не прокинулась роса

в бузковому суцвітті.

Спить чоловік, і діти сплять

у затишних кімнатах.

(А. Костецький)

прочитати речення, пояснити значення підкресле­них слів:

Соняшник за тином головусхилив (В. Сосюра). Голова розпочав шкільні збори.

— відгадати загадку, пояснити, які предмети названі с ловом-відгадкою:

Зрізаю я траву, колосся;

в дівчат я сплетена з волосся;

а ще я суші довга стрічка,

що забігає в море, річку.

(А. Арсірій)

2. Вправи, розраховані на формування навичок ужи­вання слів у власному мовленні:

— скласти речення з різними значеннями багатознач­ного слова (наприклад, машина, голка),

— скласти речення з кількома словосполученнями (на­приклад, срібний голос, срібний іній, срібні ложки),

— описати два предмети, використовуючи, зокрема, антоніми (великий, новий і маленький, старий будинки).

II. За характером розумових операцій, які здійснюють учні під час роботи зі словом, слід розрізняти:

1. Аналітичні вправи (аналіз текстів: визначення не­відомих слів, уточнення відтінків значення слів, з'ясуван­ня мети вживання того чи іншого слова тощо). Наприклад: прочитати вірш Г. Бойка. Користуючись довідкою, пояс­нити значення виділених слів:


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 227; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты