Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хто кричав?
Йшов з лікарні Гнат селом,

А дружки й спитали:

— Що, брат, боляче було,

Коли зуби рвали?

— Ні, — хлопчина їм сказав, —

Не дуже боліло…

— А чого ж то ти горлав

В лікаря щосили?

— Так тож лікар заволав,

Бо я став брикаться,

Йому щипці поламав,

І … вкусив за пальця!

Довідка: голосно кричати, голосно покликати, звер­татися до когось із запитанням, передавати словами думки.

2. Синтетичнівправи (складання речень із словом, вжитим у певному значенні, дописування речень, виконан­ня різних творчих вправ). Наприклад:

— дібрати синоніми до слова нероба, виправити речен­ня, використовуючи синоніми: Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить;

— до виділених слів дібрати антоніми і поставити їх у тексті замість крапок: У великої річки був брат —... струмок. Близькі родичі, вони були зовсім різними. Стру­мок вузенький, а річка ... . Струмок швидко мчав з гори, а річка... несла свої води. Та все ж мілководийструмок і... річка були вірними друзями.

3. Вправи на порівняння текстів чи речень, у яких від­бувалася заміна одних слів на інші (усунення недоречних повторювань, уживання емоційно забарвленої і образної лексики тощо).

Наприклад: Прочитай речення, записані в лівій і пра­вій колонках. Які з них потребують редагування, а які — ні? Чому?

III. За ступенем самостійності у виконанні слід роз­різняти вправи:

1. Розраховані на спостереження за вживанням і зна­ченням окремих слів у готових реченнях чи текстах:

— з казки «Рукавичка» виписати синоніми до слова прийти;

пояснити значення прислів'їв або відгадати загадку і виписати антоніми парами, зокрема у прислів'ї Не хвались, як починаєш, а хвались, як кінчаєш або в загадці Г. Бойка про віск: У вогні я розмокаю, у воді я висихаю.

2. Конструктивні вправи (складання словосполучень із поданих слів, введення в речення антонімів, заміна одних слів іншими тощо). Наприклад:

— прочитати текст, замінити підкреслені слова антоні­мами. Яку пору року буде тепер описано?

Прийшла весна. Зазеленіли дерева. Дні сіпали довгими, а ночі короткими. Прилетіли перелітні птахи. У по­лях починається гаряча пора;

— скласти можливі словосполучення з словами багряний, багровий (прапор, рубець);

— доповнити речення порівняннями (наприклад: Усе було вкрите білим снігом, мов ...).

3. Творчі вправи (складання словосполучень, речень із потрібним словом, розповідей за опорними словами тощо). Наприклад:

— скласти кілька словосполучень з багатозначними сло­вами (за вибором учнів);

— скласти текст, використовуючи дані вчителем слова чи словосполучення: Київ, столиця України, місто-герой.

За формою виконання вправи з лексики бувають усні і письмові.

Дані критерії розпізнавання лексичних вправ дають змогу охарактеризувати не різні вправи, а кожну. Зокрема, вправа «Прочитати текст. Назвати в ньому слова, вжиті в переносному значенні» є за дидактичною метою вправою на пояснення значення слів; за характером розумових опе­рацій — аналітичною; за ступенем самостійності — на спо­стереження за вживанням і значенням слова в поданому тек­сті; за формою виконання — усною.

Робота над вивченням лексичного матеріалу в початко­вих класах має велике загальноосвітнє і практичне значен­ня. Вивчення її розширює знання учнів про мову, знайомить з одиницею мови — словом, є головним джерелом збагачен­ня словника дітей. Вивчення лексики розвиває увагу учнів до значення і вживання слів, виховує у них потребу у від­борі необхідного слова для точного висловлення думки, чут­тя мови. Через інтерес до лексики виховується інтерес до мови в цілому.

 

Лекція13(2 години)

Методика вивчення розділу "Будова слова". Методика вивчення розділу “Слова. Значення слова”

План лекції.

1. Значення і завдання роботи над вивченням морфемної будови слова.

2. Вивчення основи слова і закінчення.

3. Вивчення кореня слова.

4. робота над афіксами.

5. Методика опрацювання елементів лексики:

а) завдання опрацювання розділу "Слово. Значення слова";

б) робота над словом; прийоми тлумачення значень слів;

в) робота над багатозначністю слів;

г) вивчення синонімів, антонімів, омонімів;

д) види вправ з лексики.

Рекомендована література

1. Сапун Г.М. Збірник диктантів з української мови для початкових класів. -
Тернопіль, 1996.

2. Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії. - К.: Рад. школа, 1985. 9 25.
Бадер В.І. Вивчення теми "Прислівник" у 4 класі.- ж-л "Початкова школа",№4,
1993р.

3. Бадер В.І. Граматико-стилістична робота при вивченні іменника.- ж-л
"Початкова школа", №3, 1987р.

4. Бадер В.І. Ознайомлення учнів зі стилістичними різновидами текстів.- ж-л
"Початкова школа" ,№ 12, 1987р.

5. Бадер В.І. Робота над текстом при вивченні теми "Дієслово" у 3 класі.- ж-л
"Початкова школа" ,№2, 1994р.

6. Бадер В.І. Робота над текстом при вивченні теми "Іменник" у 3 класі.- ж-л
"Початкова школа" ,№4, 1990р.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 182; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты