Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧастини мови
Читайте также:
  1. Влаштування, устаткування і утримання продовольчого складу військової частини.
  2. Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.
  3. Знайти площу частини площини , вирізаної координатними площинами.
  4. Обчислити , де σ –верхня сторона частини поверхні , що відтинається площинами і розміщена в першому октанті.
  5. Оформлення текстової частини
  6. Під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне лихо, заняття) i повернення до частини
  7. Постановка задач дослідницької частини роботи
  8. Пункт зв'язку пожежної частини (окремого поста), центральний пункт пожежного зв'язку гарнізону пожежної охорони. Загальні вимоги
  9. Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частини екологічного права; основні інститути екологічного права.
  10. Склад, структура і динаміка дохідної частини бюджету держави

- розгляньте таблицю, спробуйте сформулювати правило про те, в яких іменниках
жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення —і, а в яких - -й;
у процесі спостережень зверніть увагу на кінцевий приголосний основи іменника в
початковій формі (4 кл., ст. 72 впр. 143 ):

 

Називний відмінок Родовий відмінок
дорога дороги
куля кулі
вежа вежі

- проспостерігайте, в якому тексті прикметники та Інші частини мови вживаються в прямому і переносному значенні, а які тальки в прямому;

Лексика:

- вправи, спрямовані на усвідомлення школярами функції слова у мовленні. Вправи на спостереження виконуються учнями перед вивченням певного правила і використовуються в будь-яких розділах.

б) для закріплення:

Вправи на закріплення використовуються після вивчення певного матеріалу і можуть використовуватися в будь-якій формі: усні, письмові, самостійні, творчі, цікаві та ін.

в) формування умінь і навичок:
Лексика:

формування умінь і навичок вживання слів у власному мовленні:

- скласти речення з різними значеннями багатозначного слова;

- описати 2 предмети, використовуючи синоніми.
Частини мови:

- наведіть приклади іменників, що означають назви предметів, які можна побачити, уявити, помацати чи почути; які іменники означають те, про що можна лише подумати?;

- випиши прикметники і розбери, ставлячи кожен у формі називного відмінка однини.

Будова слова:

- спиши текст, вставляючи пропущені закінчення слів;

- випиши з тексту споріднені слова, познач у них основу і корінь.
2. За змістом навчального матеріалу

а) лексичні вправи:

- пояснити значення слова клас у різних реченнях (слово клас виступає у таких значеннях: шкільна кімната, група школярів, об'єднання людей, клас каюти);

- виписати слова, вжиті в прямому, а потім в переносному значенні;

- прочитати речення, пояснити значення підкреслених слів: Соняшник схилив голову. Голова розпочав шкільні збори.

б) на будову слова і словотвір:

- визначте закінчення у словах;

- поставте слова, що в дужках, у потрібній формі, виділіть закінчення;

- випишіть спочатку близькі за значенням, а потім однокореневі слова;

- доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова;- доберіть слова за поданими схемами;

- утворіть від поданих іменників прикметники.

в) вправи на частини мови:

- записати подані слова у два стовпчики “Однина” і “Множина”;

- визначити відмінки іменників у поданому тексті;

- відшукайте у тексті займенники, визначте їх особу, число; у займенників 3-ї особи однини рід;

- утворити словосполучення, до складу яких входять числівники;

- виписати з тексту дієслова з прислівниками.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 42; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты