Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗа рівнем самостійності
Читайте также:
  1. ЕГП та склад території. Різноманітність країн (за територією, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формами правління, рівнем економічного розвитку тощо).
  2. Основні критерії самостійності екологічного права як галузі законодавства і права, правової науки і навчальної дисципліни.
  3. Резерви росту продуктивності праці можна визначити як різницю між досягнутим і максимально можливим рівнем продуктивності праці в конкретний період часу.
  4. РОЗПОДІЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ СЕРЕДНЬОДУШОВИХ СУКУПНИХ ВИТРАТ у 1999 році
  5. РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА РІВНЕМ СЕРЕДНЬОДУШОВОГО СУКУПНОГО ДОХОДУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ОСВІТИ

а) колективні:

- попрацюйте в групах: Прочитайте. Визначте, що це: текст чи окремі речення.
Доведіть свою думку. Наведіть з тексту приклади вживання іменників у прямому і
переносному значенні. Усно проаналізуйте виділені слова;

- попрацюйте в групах: Прочитайте вірш. Поставте запитання за його змістом і
дайте на них відповіді. Знайдіть іменники чоловічого роду, вжиті в орудному
відмінку однини, поясніть їх закінчення;

- прочитайте і порівняйте два описи рослини; в якому тексті прикметники та інші
частини мови вживаються в прямому і переносному значенні, а в якому - тільки в
прямому; пошукайте приклади художніх і наукових текстів у підручниках з
читання, математики, поясніть роль прикметників в них;

б) самостійні:

- прочитай текст, випиши з нього дієслова минулого часу;

- розглянь схеми іменників жіночого роду у формі називного відмінка однини: на
яку відмінність між іменниками вказують схеми? Добери іменники, що відповідають схемам.

- постав іменники берег, молоко, рух, друг, крук, чех у давальному і місцевому
відмінках і запиши, простеж і підкресли чергування.

Цікаві вправи з граматики

- продовжіть ланцюжок слів іменників чоловічого роду, при чому кожне наступне
слово має починатися зі звука, яким закінчується попереднє: з'їзд - дим - мир -
Рим ...;

- згадайте загадки, прислів'я, приказки в яких є прикметники;

- ребуси з числівниками: гіа, пі2л, мі100, 40а ...;

- які частини треба додати до кореня весел-, щоб утворені слова відповідали на
питання що? який? що робити?.

 

 

Лекція № 17(2 години)

Система роботи над елементами синтаксису та пунктуації

План лекції.

1. Методика розкриття синтаксичних понять.

2. Методика навчання учнів встановлювати смисловий і граматичний зв'язок між словами у реченні.

3. Система роботи щодо засвоєння елементів пунктуації.

4. Методика синтаксичного і пунктуаційного розборів у початковій школі.

Рекомендована література

1. Голубицька В.В. Опанування частин мови у 2 класі.- ж-л "Початкова школа",№1,
1989р.

2. Ґудзик І.П. Робота над змістом твору.- ж-л "Початкова школа",№11, 1993р.

3. Гурська В.В. Лінгвістичні казки на уроках мови.- ж-л "Початкова школа",№4,
1991р.4. Демченко Г.С.Опанування багатства рідної мови.- ж-л "Початкова школа",№8,
1990р.

5. Демченко Г.С. Розвивальні засоби на уроках мови.- ж-л "Початкова школа",№6,
1987р.

6. Демченко Г.С. Урок "Числа іменників".- ж-л "Початкова школа",№3, 1994р.

7. Деркач Н.І. Методичні вказівки до "Таблиць з української мови для 3 класу 4-
річної початкової школи".- ж-л "Початкова школа",№№1-3,1993р.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты