Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За характером розумових операцій
а) аналітичні:

- складіть план до тексту;

- розберіть слово за будовою;

- спиши текст, поділяючи його на абзаци і вставляючи пропущені закінчення іменників;

- прочитай текст і встанови межі речень, зроби звуко-буквенний аналіз слова.

б) синтетичні:

- введіть подані слова у речення;

- до виділених слів добери антоніми і постав їх у тексті замість крапок;

- виправити речення, використовуючи синоніми;

- скласти речення за схемою;

- придумати слово за схемою.

в) порівняльні:

- порівняйте речення (під час вивчення часу дієслів):

Клен цвіте. Клен цвів.

Калина цвіте. Калина цвіла.

Вишневе дерево цвіте. Вишневе дерево цвіло.

- порівняй префікси лівого і правого стовпчика, поясни їх правопис:

Скинути зварити

Спалахнути змішати

Схопити зчесати

- порівняй словосполучення іменників у правому і лівому стовпчиках: що в них
спільного? чим вони відрізняються? які сполучення іменників краще сприймаються на слух?

Учню Шевчуку учню Шевчукові, учневі Шевчуку

Брату Івану брату Іванові, братові Івану

учителю учителю Євгенові Петровичу,

Євгену Петровичу учителеві Євгену Петровичу.

г) конструктивні:

- складання словосполучень і речень з поданих слів;

- доповнити речення порівняннями:

- прочитати текст, замінити підкреслені слова антонімами. Яку пору року буде тепер описано? (Поданий текст про пору року).

4. За формою навчальної діяльності

а) усні:

- прочитайте текст, зверніть увагу на те, що у виділених словах префікс з- стоїть перед буквами, які позначають дзвінкі приголосні звуки;

- прочитай текст, визнач у виділених словах основу і закінчення, знайди в ньому синоніми;

- прочитай текст, звернувши увагу на виділений іменник, що вжитий у різних відмінках; вибери 1 іменник з тексту і провідміняй його;

б) письмові:

будь-які

За діяльністю учнів

а) за зразком:

- заміни словосполучення слів іншими, близькими за значенням, запиши за
зразком: ліс шепоче - ліс шумить;

- зміни словосполучення так, щоб голосні у коренях виділених слів стали
наголошеними, запиши за зразком: безкраї степи - безкраїй степ;

- заміни словосполучення іншими із зменшувально-пестливим значенням,
використовуючи суфікси -еньк-, -к-, -ик-, -очк-, -ок-, -оньк-, запиши за зразком:
сірий заєць - сіренький зайчик.

б) творчі:

- добери слова, які відповідають певним моделям;

- склади і запиши невеликий твір-розповідь про куточок живої природи,
використовуючи багато прикметників;

- прочитай казку, доповни її, вставляючи пропущені слова;

- за поданим малюнком і початком склади текст, використовуй у ньому іменники у
родовому відмінку.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты