Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДифузійні критерії подібності
Читайте также:
  1. F i t – критерії
  2. Біоетичні критерії дозволеності біомедичних маніпуляцій та генної інженерії
  3. Види руйнувань зубів і критерії роботоздатності зубчастих передач
  4. Геотермічні критерії
  5. Геохімічні критерії
  6. Гідрогеохімічні критерії
  7. Гідродинамічні критерії
  8. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  9. Економічне зростання, його критерії та показники

Аналіз диференціальних рівнянь, що описують масообмІнні процеси з позицій теорії подібності, дозволив виявити основні критерії подібності процесів масопередачі, приведені в табл. 9.2.

Деякі з приведених критеріїв носять подвійні назви. Перше часто використовується у вітчизняній літературі, друге — в зарубіжній.

Оскільки гідродинамічні характеристики істотно впливають на процес масопередачі, вони враховуються гідродинамічними критеріями Re (вимушений рух) і Gr (вільний рух).

При подібності процесів перенесення маси повинна дотримуватися також геометрична подібність, яка виражається рівністю симплексу характерних геометричних розмірів об'єктів системи, що є відношенням, до деякого визначального її розміру.

Таблиця 4.1- Основні критерії подоби процесів масопередачі

Критерій Позначення Фізичний зміст
Нуссельт дифузійний (Шервуд) Характеризує інтенсивність переносу речовини на границі поверхні розділу фаз
Фур'є дифузійний Характеризує зміну швидкості потоку маси, що дифундує, у часі для нестаціонарних процесів
Пекле дифузійний Характеризує співвідношення маси речовини, переміщуваної шляхом конвективного переносу, і молекулярної дифузії
Прандтль дифузійний (Шмідт) Характеризує подобу полів фізичних властивостей середовища в процесі масовіддачі

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты