Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди середніх величин
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. II. По величине дозы хлора.
  3. А) Ряд, многоугольник и функция распределения случайной дискретной величины
  4. А) Ряд, многоугольник и функция распределения случайной дискретной величины
  5. А) Ряд, многоугольник и функция распределения случайной дискретной величины
  6. Абсолютна величина числа позначається символом .
  7. Абсолютная величина
  8. Абсолютные величины
  9. Абсолютные величины, их виды и единицы измерения
  10. Абсолютные и относительные величины

 

Всі середні величини розподіляються на два класи:

    Середні    
       
         
Ступеневі   Структурні
     
Арифметична    
     
Геометрична   Мода
     
Квадратична    
     
Гармонійна   Медіана
     
Кубічна    
     
та ін.    
                 

 

Ступеневі середні залежно від наявної вихідної інформації можуть бути простими та зваженими.

Проста середня застосовується коли представлені незгруповані дані і має такий вигляд:

,

де – середня певного ступеня; m – показник ступеня середньої, Хі – варіанта або значення ознаки, яка має різне значення в досліджуваній сукупності, n – число варіант (число одиниць сукупності); ∑ – знак суми (сігма велика).

 

При розрахунку середнього віку засуджених, середнього строку позбавлення волі, середнього навантаження на одного суддю одна і та ж варіанта (Х) може повторюватися декілька разів, декілька десятків разів або навіть тисяч разів, тобто повторюватися з тією чи іншою частотою.

Тому якщо дані представлені згруповано, то до вказаної формули вводиться символ f – частота і розрахунок проводиться за формулою зваженої середньої, загальний вигляд якої такий:

,

де – зважена ступенева середня; Хі – варіанта усереднюваної ознаки, або середина інтервалу, m – показник ступеня середньої, fі – частота, яка показує скільки разів зустрічається варіанта.

Отже, можна сказати, що вибір звичайної середньої або зваженої визначається тим статистичним матеріалом, який необхідно проаналізувати.

Правильну характеристику сукупності з варіаційної ознаки у кожному окремому випадку дає тільки один цілком визначений вид середньої. Він зумовлений існуючими зв’язками між середньою та елементами, від яких вона залежить.Формально середніх є безкінечно багато, але практичне застосування мають не більше десятка з них, які по суті є різним проявом двох: середньої арифметичної, та середньої геометричної.

 

Крім ступеневих середніх величин, у правовій статистиці застосовуються структурні середні величини, які є описовими характеристиками ряду розподілу ознаки – мода (Мо) і медіана (Me).

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты