Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність, види та класифікація фінансових криз
Сьогодні питання фінансової кризи є досить актуальним, оскільки з огляду на те, що фінансові кризи надзвичайно різноманітні як за своїми причинами, так і за проявами, не існує усталеної, прийнятої всіма точки зору щодо більшос­ті аспектів даної проблематики. Дискусія між вченими, управлінцями і підприєм­цями свідчить, що вони по-різному розуміють поняття «криза». Розмаїття причин і величезні масштаби втрат дозволяють класифікувати кризу як складне багатофакторне явище, що вимагає системного підходу до його аналізу і попередження.

Під фінансовою кризою розуміють різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.

Фінансова криза передбачає виникнення якісних змін в економічній системі, які спричиняють порушення пропорцій у розвитку, його призупинення, видозміни чи руйнування фінансової системи окремих країн або світових ринків у цілому. Найбільш точним індикатором здоров'я (чи нездоров'я) економіки є фінансовий ринок. Реакція фінансового ринку на економічні події завжди більш значуща, ніж наслідки даних подій. Фінансова криза є тією точкою відліку, з якої економічна система зазнає змін. Якщо до настання фінансової кризи деякі тенденції в еконо­міці можуть лише накопичуватися, то сама фінансова криза посилює дану тенден­цію і прискорює якісні зміни.

Цілком можна погодитися з тим, що фінансова криза – це криза, яка:

1) системно охоплює фінансові ринки та інститути фінансового сектору, грошовий обіг і кредит, міжнародні фінанси (сегмент країни), державні, муніципаль­ні та корпоративні фінанси;

2) негативно впливає у середньо- і довгостроковому періоді на економічну активність усередині країни й на динаміку добробуту населення;

3) проявляється:

– у фінансовому секторі й на фінансових ринках,

– у міжнародних фінансах,

– у сфері грошового обігу,

– у сфері державних фінансів.

Велике значення для з'ясування сутності фінансових криз має їх чітка класифікація. В економічній літературі немає єдиної позиції з цього питання. Так, наприклад, П.В. Трунін і М.В. Каменських зазначають, що протягом багатьох років усі епізоди серйозної фінансової нестабільності укладалися в три основні типи: банківські кризи, валютні кризи і кризи на фінансових ринках (у тому числі кризи державних фінан­сів).

Банківські кризи звичайно пов'язують із нездатністю ряду банків виконувати свої зобов'язання або з активним державним втручанням, спрямованим на запобігання виниклим проблемам.

Під валютною кризою розуміється така ситуація, за якої спе­кулятивна атака на валюту призводить до різкої девальвації національної валюти або коли органи державної влади намагаються запобігти девальвації, продаючи золотовалютні резерви або значно підвищуючи процентні ставки.

Криза на фінансовому ринку полягає у збільшенні мінливості цін на фінансові активи або їх па­дінні, пов'язаному зі зміною очікувань інвесторів. Іноді дані типи криз можуть відбуватися одночасно, що лише посилює їх негативний вплив на економіку країни.

У результаті дослідження вчені поділили всю вибірку криз на наступні підгрупи:

1.Кризи в індустріальних країнах.

2.Кризи в країнах з економікою, що розвивається.

3.Кризи, що характеризуються, насамперед, девальвацією національної ва­люти (не менше 75 % приросту індексу тиску на валютний ринок визначається валютним курсом).

4.Кризи, що характеризуються, насамперед, значним зниженням золотовалютних резервів (не менше 75 % приросту індексу тиску на валютний ринок по­яснюється зниженням золотовалютних резервів).

5.«Жорсткі» кризи, за яких значення індексу тиску на валютний ринок пере­вищує три стандартних відхилення від середнього.

6.«М’які» кризи, за яких значення індексу тиску на валютний ринок знахо­диться в інтервалі від 1,5 до 2 стандартних відхилень вище середнього.

7.Кризи, викликані проблемами в банківському секторі.

8.Кризи з наступним швидким відновленням економіки, після яких ВВП повертається до тренду протягом двох років.

9.Кризи з наступним повільним відновленням економіки, після яких ВВП повертається до тренду через три або більше років.

Детальна класифікація фінансових криз наведена в таблиці 8.1

 

Таблиця 8.1.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 160; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты