Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційні основи діяльності НБУ
НБУ – ЦБ держави, який проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту та забезпечення стабільності національної валюти.

НБУ є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління. Юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи його організації визначаються Конституцією України і Законом України “Про НБУ” №679 - ХІУ від20.05.1999р..

Очолює НБУ – Голова НБУ.

Вищим органом управління НБУ є Рада НБУ, а керівним органом – Правління.

Рада НБУ складається з 14 осіб, 7 з яких призначаються Президентом, а інші 7 – ВРУ переважною більшістю голосів, шляхом прийняття відповідної постанови. Голова НБУвходить до Ради НБУ за посадою. Строк повноважень – 7 років, крім Голови НБУ, який призначається на 5 років. Голова Ради та його заступник обираються Радою НБУ строком на 3 роки.

Президент і ВРУ звільняють призначених ними членів Ради шляхом прийняття відповідного Указу, але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.

Дострокове припинення повноважень членів Ради відбувається у разі: власного бажання за письмовою заявою; припинення громадянства або виїзду за межі України; набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину; смерті або визнання особи безвісно відсутньою

(Повноваження і функції та порядок роботи Ради опрацювати самостійно ст.9 З-ну).

Правління НБУ очолює Голова НБУ. Кількісний та персональний склад його затверджується Радою НБУ за поданням Голови НБУ.

Заступники голови НБУ входять до складу Правління за посадою.

Голова НБУ призначається ВРУ за поданням Президента більшістю голосів строком на 5 років. У разі не затвердження ВРУ кандидатури, запропонованої Президентом, керівництво та порядок внесення нової кандидатури регулюється Законом України “Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою ВРУ Президент або ВРУ за поданням Президента України”. Одна кандидатура може вноситись не більше двох разів.

Голова НБУ звільняється у випадках: закінчення строку повноважень; вироку суду за скоєння кримінального злочину; за заявою голови у зв’язку з політичними або особистими причинами; припинення громадянства або виїзду за межі України; за поданням Президента у межах його повноважень.

Рада НБУ має право втручатись в оперативну діяльність Правління. В тих випадках, коли Рада застосовує відкладальне вето щодо окремого рішення Правління, то воно набирає чинності лише при підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів Правління не пізніше 5-денного строку від дня застосування такого вето. Якщо протягом цього терміну воно не підтверджується, то втрачає чинність.

У зв’язку з дезінтеграцією радянської банківської системи у 1991 році почала створюватися банківська система незалежної України. Правовою основою її створення став ухвалений 20.03.91р. ВРУ “Закон про банки і банківську діяльність”, який було введено в дію 31.05.91р. Зараз діє новий закон № 2121-ІІІ від 7.12.2000 р.

Окремо постановою ВРУ “Про порядок введення в дію закону України “Про банки і банківську діяльність” передбачалось створити на базі Українського республіканського банку Держбанк СРСР – НБУ і таким чином було вирішене питання про створення центрально банку держави. Разом з тим було також оголошено власністю України такі Українські республіканські банки як “Укрпромбанк”, Ощадбанк, Зовнішекономбанк, управління інкасації Держбанку СРСР з підпорядкованою мережею установ і організацій.

Статус і основні принципи діяльності НБУ визначені Основним законом держави.

Важливим етапом в розвитку НБУ стало прийняття Закону “Про НБУ” 20.05.99р. №679-XIV, яким визначено організаційно-правові основи його діяльності.

До системи НБУ входять: центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, банк нотно-монетний двір, ф-ка банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані товариства, банківські навчальні заклади та інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності НБУ. Для інкасації та охорони цінностей і об’єктів НБУ має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.

 

6. Фінанси НБУ.

НБУ має статутний капітал розміром 10 млн. грн., який є державною власністю. Джерелами його формування є доходи кошторису НБУ, а при необхідності – кошти Держбюджету.

В процесі діяльності НБУ отримує доходи: %-ні - за надані кредити КБ та Уряду, за розміщеними депозитами; комісійні - за послуги СЕП, за РКО банків та клієнтів, за операціями на фондовому та валютному ринках; операційні - інкасація та перевезення грошей, реєстрація та ліцензування банків, пунктів обміну валют, окремих видів банківських операцій та ін.

За винятком кошторисних витрат та амортизаційних відрахувань НБУ отримує прибуток за рахунок якого створюється резервний фонд та фонди загального призначення.

Оскільки НБУ є державним, то в кінці кожного року сума перевищення доходів над витратами перераховується до бюджету і використовується для покриття дефіциту, тому прибуток НБУ не оподатковується. Якщо витрати перевищують доходи, то різниця фінансується з бюджету.

Виходячи з цього, одержання прибутку не є метою діяльності НБУ.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты