Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття і класифікація пасивів комерційного банку.
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  4. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу
  5. Багатозначність поняття топології
  6. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  7. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  8. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  9. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  10. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

Пасивні операції- це операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси.

Вони відіграють первинну й вирішальну роль щодо активних операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів. Саме в ре­зультаті пасивних операцій банки отримують додаткові ліквідні кошти. До пасивних операцій належать формування власного капіталу банку, залучення вкладів і депозитів, продаж цінних паперів, іноземної валюти тощо.

Пасиви складаються з капіталу та зобов’язань банку перед вкладниками та кредиторами.

Основними елементами капіталу банку є фонди, створені відповідно до законодавства, і резерви, утворені за рахунок внутрішніх джерел з метою підтримки діяльності банку. Останні входять до капіталу банку, якщо вони відповідають принципам стабільності їх утворення, субординації по відношенню до прав кредиторів, відсутності фіксованих норм їх нарахувань.

Ресурси банку- це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні й використовуються для забезпечення діяльності банку.

Зобов’язання, згідно з визначенням НБУ, представляє собою «вимоги до активів банківської установи», що становлять її зобов’язання сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому».

Зобов’язання – це теперішнє зобов’язання банку, що виникає з його минулої діяльності, розрахунок за яким повинен закінчитися відпливом із банку ресурсів, які втілюють економічні вигоди.

Зобов’язання комерційного банку стосуються коштів клієнтів та інших банків, тимчасово залучених у вигляді кредитів і депозитів за відповідну плату, та іншої кредиторської заборгованості комерційного банку, що утворюються в процесі його діяльності.

К комерційних банках зобов’язання і капітал групуються за економічним змістом та строками залучення фінансових ресурсів.

За економічним змістом зобов’язання розподіляються на: кредити, отримані від НБУ; кошти інших банків (залишки на коррахунках, кредити та депозити); кошти клієнтів (кошти до запитання і строкові кошти); кошти бюджету, позабюджетних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету; боргові цінні папери, емітовані банком; чисті нереалізовані витрати від похідних фінансових інструментів; нараховані витрати до сплати; субординована заборгованість та інші зобов’язання.За терміном залучення розрізняють наступні групи пасивів:

- термін залучення не обмежений (капітал);

- термін залучення більше року (довгострокові кредиту; термінові депозити; цінні папери власного боргу);

- термін залучення менше року (короткострокові кредити, термінові депозити);

- термін не визначений (кореспондентські рахунки банку, кошти до запитання клієнтів)

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 77; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты