Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад відеоконференціі на устаткуванні Sony

Читайте также:
  1. Военно-прикладное плавание
  2. Возможности запросов и инструментальные средства разработки прикладных программ
  3. Гетерополiсахариди (приклади, властивості).
  4. Декоративно-прикладное искусство
  5. Декоративно-прикладное искусство средних веков
  6. Декоративно-прикладное искусство средних веков
  7. Діапазон комірок може задаватись не тільки як об’єкт Range, а й з використанням функцій робочого аркуша (об’єкта Worksheet) Rows та Columns. Наприклад: Rows(4); Columns(3).
  8. ДОДАТОК Б. Приклади тестових завдань
  9. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. Его фундаментальное и прикладное значение.
  10. Интерфейс прикладного программирования

 

 

Багатоточкова відеоконференція на 6 учасників (рис. 5.4) була організована за допомогою сервера MCU, вбудованого в термінал Sony PCS-IP. Програмне забезпечення для організації багатоточкового зв'язку PCS-323M1 встановлено із знімного носія Memory Stick через порт на корпусі терміналу PCS-1 Р.

Аудіовідеокодеки Cruiser 384 і ViaVideo двох терміналів підключені до ПК на базі серверу MGC-25. Термінал, Sony PCS-1600Р підключений до телевізора Samsung. Термінал, PCS-IP з вбудованим мікрофоном, підключений через інтерфейсний модуль PCS-DSB1, до проектора VPL-EX1 і ПК, сполученого з інтерактивним екраном SMART SB-560.

Термінали ViewStation EX і PCS-1600P, не мають власних засобів відображення, але «картинку» з їх відеокамер можна спостерігати на екрані будь-

якого іншого учасника.


 

Рисунок 5.4

 

У режимі «постійної присутності» всі учасники (кожний — в окремому вікні) одночасно відображаються на екрані кожного терміналу, а також на інтерактивному екрані. Зображення в центральному (великому) вікні активується голосом. В ньому з'являється учасник, який починє говорити. Коли починє говорити інший учасник — в центральному вікні з'являється його зображення, а місце у відповідному маленькому вікні займє колишній «центровий».

 

 

Самостійна робота студента над темою Відеоконференції” –6/10 годин

 

Теоретичний курс

1 Режим «постійної присутності».

 

2 Відеоконференції в режимі «точка-точка».

 

3Відеоконференции на основі обладнання компанії Сisco

 

Практичне завдання Підготовка до лабораторної роботи № 4 – 2/4 години Література до теми 5: 1, 4, 5,6


6Розподіл годин дисципліни Мультимедійні засоби в компютерних системах

 

 

  Теми Кількість годин
Лекції Практич ні заняття Лабора- торні заняття Самос- тійна робота Індиві- дуальна робота
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Засоби підготовки і подання презентацій.   2/2 4/ 4  
Тема 2. Авторські засоби мультимедіа.   4/4 5/10  
Тема 3. Види і типи презентацій.   6/2 8/10 2/2
Змістовий модуль 2.
Тема 4. Загальні відомості про Power Point.   6/2 8/9 3/3
Тема 5. Відеоконференції   6/2 6/10  
Разом   24/12 31/43 5/5
Всього

Примітка: --/ години для спеціалістів;/-- – години для магістрів.


Література

 

 

Основна

 

 

1. Дэвид Хеллер, Дороти Хеллер. Мультимедийные презентации. – К.: ВНV,

1999.

2. Інформатика: Компютерна техніка. Компютерні технології. Посіб./ За ред.

О.І.Пушкаря – К.: Академія, 2001. –696с.

3. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2000.-688с .

4. Трембач Р.Б., Дубчак Л.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах” для

спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” освітньо-кваліфікаційного рівня

“Спеціаліст” – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – 47 с. 

 

Періодичні видання

 

5. Cети и телекомуникации (www.seti.com.ua).

6. Cети & бізнес (seti@sib.com.ua).

 

 

Додаткова

 

 

7. Microsoft Office 2000.

8. Windows 2000 SP4. elliktan@yahoo.com.

9. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,

протоколы. – СПб.: Питер, 2000.-672с.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Tandberg | Лекція 1. Вступ. Мета і завдання курсу.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты