Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конвеєри без тягового органу.
Гвинтові конвеєри (шнеки) складаються із коритоподібного жолобу, який прикріплений до торцевих і проміжних опор до підтримуючих конструкцій. Всередині жолобу проходе вал з гвинтовою поверхнею.

Матеріал, який завантажується в жолоб підхвачується гвинтовою поверхнею і про двигається так, як пере двигається гайка вздовж гвинта, що рухається, якщо направляючі втримують гайку від провертання.

Вібраційні конвеєри. Переміщення матеріалу вздовж жолобу можна здійснити, якщо надати жолобу обернено-поступовий вісьовий рух з різною швидкістю в одному і іншому направленні або встряхуючий рух під гострим кутом до вісі жолобу в направленні переміщення.

Контрольні запитання:

1. Які транспортуючі пристрої відноситься до конвеєрних?

2. Поясніть призначення та принцип роботи конвеєрів з тяговим органом.

3. Які конвеєри відносяться до конвеєрів без тягового органу та їх принцип роботи?


Заняття №10

Тема: Обладнання для вантажНо-розвантажувальних робіт. Обладнання для механізації складських робіт

Мета:Ознайомитися з обладнанням для вантажно-розвантажувальних робіт

Пояснити:що собою представляють бункери, силоси, електроталі, мостові крани.

Тип заняття:лекція.

Література:Константопуло Г.С. «Механическое оборудование заводов железобетонных изделий и теплоизоляционных материалов.» М., Вища школа, 1988р.Глава 5 §14-22.

 

План лекції

1. Класифікація обладнання для вантажо-розвантажувальних робіт.

2. Басейни для перемішування та збереження шламу. Бункери та силоси для сировинних матеріалів та цементу. Їх типи та будова.

3. Обладнання для механізації складських робіт. Електроталі, мостові крани та стінові підйомники.

 

1. Для механізації завантаження, розвантаження і штабелювання сипучих, дрібно кускових і штучних вантажів на заводах будівельних матеріалів застосовують різні вантажно-розвантажуючі машини-передвижні і стаціонарні, періодичної і безперервної дії, з електричними двигунами і двигунами внутрішнього згорання. Завантажувач безперервної дії має транспортний пристрій, від довжини якого залежить дальність подачі матеріалу. Завантажувачі періодичної дії транспортують матеріал завдяки власному руху, тому дальність транспортування обмежується лише з економічної точки зору (звичайно не перевищує 50м).

Завантажувачі періодичної дії підрозділяються на універсальні, які мають змінне робоче обладнання (вилки і захвати для штучних вантажів, ковші для сипучих), і спеціальні з ковшом для сипучих і дрібно кускових матеріалів.

2. Шламові басейни представляють собою залізобетонні або металічні резервуари циліндричної або прямокутної форми. При зберіганні шламу його необхідно ретельно перемішувати, щоб він не відстоювався і був однорідний. Перемішувати шлам в шламовому басейні можна механічним або пневматичним шляхом. Механічне перемішування шламу здійснюється балками з граблями, що рухаються, насадженими на вертикальні вали. Так як перемішування проводиться тільки в горизонтальному положенні, шлам набуває деякої пошаровості. Більш складне перемішування здійснюється шляхом подачі зтисненого повітря під тиском 0,25-0,3МПа. Шламовий басейн де перемішування здійснюється зтисненим повітрям, представляє собою циліндричний резервуар з конусоподібною нижньою частиною. Шламовий басейн з’єднаний зі збірником зтисненого повітря, яке поступає через сопло в нижню частину басейну, заставляет шлам бурлити і перемішуватися.

Запаси відкоректованого шламу зберігаються в великих горизонтальних басейнах прямокутної або круглої форми, які обладнані крановою мішалкою з механічним або пневматичним перемішуванням.

На рис. 3 показаний циліндричний вертикальний і прямокутний горизонтальний шламові басейни. Перший басейн, де здійснюється пневматичне перемішування, слугує для коректування складу шламу, який подається із сировинних млинів. Другий обладнаний крановою мішалкою з пневматичним і механічним перемішуванням і слугує для зберігання готового відкоректованого в першому басейні шламу. Із шламового басейну відкоректований шлам перекачується насосами в бачок для розприділення.

Рис. 3 Шламбасейн

1-лопасні змішувачі; 2-основний міст кранового змішувача; 3-нерухома ферма для підвіски шламопроводу і кабелів енергоживлення для ремонту і очистки басейну; 4-центрально опора; 5-додатковий міст кранового змішувача; 6-резервуар; 7-шламопровід до насосів; 8-труба для відводу відходів до транспортеру при очистці басейну; 9-залізобетонна колонна.

На заводах, які працюють по сухому способу, сировинне борошно із млинів направляється в силоси для змішування, які представляють собою залізобетонні або металічні резервуари, в яких сировинне борошно ретельно перемішується і склад його коректується. Сировинне борошно заданого хімічного складу готується шляхом порційного коректування або коректування в потоці. При порційному коректуванні споруджується два види силосів – корекційні і запасні. Корекційні силоси мають діаметр 5-6 і висоту 11м, а запасні – діаметр 10-12 і висоту 28м. Крім того над корекційними силонами другим ярусом встановлюються дві ємкості діаметром по 5,5м для коректуючи сумішей.. дозуються коректуючи суміші спеціальними вагами.

3. Електричні талі представляють підвісні лебідки з електромеханічним приводом. Електроталі, що підвішені до приводних тележок монорельсових шляхів, називають тельферами. Тельфери компактні, мають невелику масу, опускають вантаж в режимі робочого електродвигуна, легко управляються. Їх широко застосовують на заводах промисловості будівельних матеріалів.

Крани складають найбільш широку і важливу групу грузопідйомних машин, які забезпечують не тільки підйом вантажу, але і переміщення вантажу в любу точку площі, що обслуговується. Крани мостового типу обслуговують площі прямокутної форми. Крани мостового типу підрозділяються на мостові, козлові, кабельні і кран-балки.

Мостовим краном називають грузопідємну машину, яка забезпечує рух механізму підєму вантажу на тележці вдовж моста і разом з мостом вздовж цеху або складу. Міст рухається по крановому шляху, рельси якого вкладені на підкранові балки, які опираються на виступи колон на висоті, яка відповідає необхідній висоті підйому вантажу. Колони встановлюють вздовж цеху або складу. Мостовий кран складється із моста, рканової теліжки і механізму підйому вантажу.

Кран-балки – однобалочні мостові крани. В порівнянні з мостовими кранами вони простіші по конструкції, звичайно мають великі прольоти і вантажопідємність і замість кранових теліжок обладнуються тельферами.

Козлові крани відрізняються від мостових тим, що мости козлових кранів закріплені на двох А-подібних опорах, основу яких представляють собою теліжки, які опираються на на рельси підкранового шляху. Рельси вкладуються га землі на шпалах.

Башенні крани бувають на рельсовому, пневмоколісному і гусеничному ходу. Їхз використовують на складах готової продукції для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, а також на виставочних площах цегляних заводів, на полігонах, які випускають залізобетонні вироби. Він складається із ходової теліжки, поворотної платформи, башні, стріли і противовісу. Башня решітчатої або трубчатої конструкції опирається на платформу і може повертатися разом з нею. У кранів, які не мають нижньої поворотної платформи, повертається верхня частина зі стрілкою. Стріла може нахилятися в вертикальній площині. Кран має механізм підйому і опускання вантажу, підйому і опускання стріли, повороту стріли або платформи, руху крану, а також має запобіжні пристрої і систему управління механізми. Управління здійснюють із кабіни, яка для кращого обзору може бути встановлена на башні на різній висоті.

 

Контрольні запитання:

1. Прокласифікуйте обладнання для вантажо-розвантажувальних робіт.

2. Що собою представляють басейни для перемішування та збереження шламу.

3. Яке призначення бункерів та силосів для сировинних матеріалів та цементу. Їх типи та будова.

4. Яке обладнання застосовується для механізації складських робіт (електроталі, мостові крани та стінові підйомники)?Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты