Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Читайте также:
  1. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
  4. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  5. Анотування в інформаційній діяльності
  6. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  7. Безпека підприємницької діяльності.
  8. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств
  9. Вивчення фонетичних написань
  10. Види навчальної діяльності учнів на уроці

 

Фахівці з програмного забезпечення - це, ті хто вносить свій вклад, або безпосередньо, або через навчання, в аналіз, розробку специфікацій, проектування, реалізацію, сертифікацію, підтримку і тестування програмних систем. Граючи важливу роль у розробці програмних систем, фахівці з програмного забезпечення мають значні можливості творити добро або чинити зло, дозволяти іншим творити добро або чинити зло, або впливати на тих, хто творить добро або чинить зло. Щоби забезпечити наскільки це можливо, що їх зусилля будуть використані в добрих цілях, фахівці з програмного забезпечення повинні перетворювати програмну інженерію в корисну професію, професію, яку поважають. Для цього програмісти повинні твердо дотримуватися наступного Кодексу професійної етики, який містить 8 (вісім) принципів що впливають на лінію поведінки і вибір рішення фахівцями з програмного забезпечення. Принципи визначають етику відносин між окремими фахівцями, групами і організаціями, а також пов'язані з цим зобов'язанням. Ці зобов'язання ґрунтуються на гуманності професій фахівця з програмного забезпечення.

Кодекс забезпечує підтримку фахівцям та їх керівникам, які потребують правильного вибору дій у специфічних умовах. Кодекс дозволяє визначити дії, які етично неможливо вимагати від фахівців з програмного забезпечення або їх команд.

Принцип 1: Суспільство. Фахівці з програмного забезпечення повинні діяти неухильно в інтересах суспільства. Вони повинні:

- нести повну відповідальність за свою роботу;

- схвалювати програмне забезпечення лише у випадку, коли вони твердо перекопані в тому, що воно безпечне, відповідає специфікаціям і пройшло відповідне тестування і не загрожує якості життя, не порушує приватність і не шкодить навколишньому середовищу;

- приймати участь у роботі над проблемами, які викликають тривогу в суспільстві і стосуються програмного забезпечення, його інсталяції, розвитку, підтримки або документування.

Принцип 2: Клієнт і роботодавець. Фахівці з програмного забезпечення повинні діяти згідно інтересів клієнта і роботодавця, якщо вони не суперечать інтересам суспільства. Вони повинні:

- надавати послуги у межах своєї компетентності, бути чесним і не приховувати обмеженості своєї освіти та досвіду;- зберігати в таємниці будь-яку конфіденційну інформацію, отриману при виконанні професійних обов'язків, якщо це не суперечить інтересам суспільства та законодавства;

- не приймати пропозиції побічної роботи, яка може нанести збитки роботі, яка виконується для основного роботодавця.

Принцип 3. Продукт. Фахівці з програмного забезпечення повинні забезпечити відповідність якості своїх продуктів професійним стандартам. Вони повинні:

- прагнути високої якості, відповідної вартості і розумних термінів виконання проектів;

- гарантувати, що їх освіта, підготовка і досвід достатні для усіх проектів, над якими вони працюють;

- гарантувати адекватність тестування, відладки і ревізій програмного забезпечення, і відповідної документації, над якими вони працюють;

- використовувати лише надійні дані, отримані можливими з точки зору моралі і закону засобами, і використовувати їх лише належним чином.

Принцип 4. Оцінки.Фахівці з програмного забезпечення повинні підтримувати цілісність і незалежність своїх професійних оцінок. Вони повинні:

- спрямовувати всі технічні судження на службу людським цінностям;- не приймати участі у фінансових махінаціях, таких як підкуп, подвійна оплата та інші незаконні фінансові дії;

Принцип 5: Менеджмент. Фахівці з програмного забезпечення - менеджери і провідні співпрацівники повинні дотримуватися етичних підходів до управління розробкою і підтримаю програмного забезпечення. Вони повинні:

- гарантувати якісне управління усіма проектами;

- пропонувати справедливу винагороду за роботу;

- відповідним чином повідомляти про відповідальність за порушення політики роботодавця або даного Кодексу.

Принцип 6. Професія. Фахівці з програмного забезпечення повинні підіймати імідж і репутація своєї професії в інтересах суспільства. Вони повинні:

- сприяти створенню в організації атмосфери, сприятливій етичній поведінці;

- розповсюджувати знання в галузі програмної інженерії;

- не ставити особисті інтереси вище професійних;

- підпорядковуватися всім законам, які регулюють їх роботу;

Принцип 7. Співпрацівники. Фахівці з програмного забезпечення

повинні бути справедливими стосовно своїх співпрацівників, допомагати їм, підтримувати. Вони повинні:

- закликати колег дотримуватися даного Кодексу;

- допомагати колегам у професійному зростанні;

- спостерігати роботу інших об'єктивно, неупереджено, документуючи певним чином;

- не втручатися без потреби в робочі справи колег;

Принцип 8. Особиста відповідальність. Фахівці з програмного забезпечення повинні постійно навчатися навиком своєї професії і сприяти використанню принципів етики у своїй діяльності. Вони повинні:

- поглиблювати свої знання в галузі аналізу, специфікації, проектування, розробки, підтримки та тестування програмного забезпечення і відповідної документації;

- вдосконалювати свої здібності до створення безпечного, надійного і функціонального якісного програмного продукту.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты