Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття відкритої системи
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  3. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  4. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  5. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  6. Багатозначність поняття топології
  7. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  8. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  9. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  10. Вимоги до системи пожежного захисту

Модель OSI (Open System Interconnection), описує взаємозв’язки відкритих систем. В широкому значеннівідкритою може бути будь-яка система (комп’ютер, обчислювальна мережа, операційна система, програмний пакет, інші апаратні і програмні продукти), яка побудована відповідно до відкритих специфікацій. Під терміном “специфікація” в обчислювальній техніці розуміють формалізований опис апаратних або програмних компонентів, способів їх функціонування, взаємодії з іншими компонентами, умов експлуатації, обмежень і особливих характеристик. Під відкритими специфікаціями розуміються опубліковані, загальнодоступні специфікації, відповідні стандартам і прийняті в результаті досягнення згоди після всебічного обговорення всіма зацікавленими сторонами [1].

Використання при розробці систем відкритих специфікацій дозволяє третім сторонам розробляти для цих систем різні апаратні або програмні засоби розширення і модифікації, а також створювати програмно-апаратні комплекси з продуктів різних виробників. Чим більше відкритих специфікацій використано при розробці системи, тим більше відкритою є ця система.

Модель OSI стосується лише одного аспекту відкритості - відкритості засобів взаємодії пристроїв, що складають обчислювальну мережу. Тут під відкритою системою розуміється мережевий пристрій, готовий взаємодіяти з іншими мережевими пристроями з використанням стандартних правил, що визначають формат, зміст і значення повідомлень, які надсилаються та приймаються.

Якщо дві мережі побудовані з дотриманням принципів відкритості - це дає такі переваги:

- можливість побудови мережі з апаратних і програмних засобів різних виробників, що дотримуються одного і того ж стандарту;

- можливість легкої заміни окремих компонентів мережі іншими, більш досконалими, що дозволяє мережі розвиватися з мінімальними витратами;

- можливість легкого сполучення однієї мережі з іншою;

- простота освоєння і обслуговування мережі.

Яскравим прикладом відкритої системи є міжнародна мережа Internet. Вона розвивалась у повній відповідності до вимог, що висуваються до відкритих систем. У розробці її стандартів брали участь тисячі фахівців-користувачів цієї мережі з різних університетів, наукових організацій і фірм-виробників обчислювальної апаратури і програмного забезпечення, що працюють в різних країнах. Сама назва стандартів, що визначають роботу мережі Internet Request For Comments (RFC), (у перекладі - “запит на коментарі”), показує відкритий характер стандартів, що приймаються. Як наслідок - мережа Internet зуміла об’єднати в собі саме різноманітне обладнання і програмне забезпечення величезної кількості мереж, розкиданих по всьому світу. 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты