Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Панель форматування.
Четвертий рядок верхньої частини екрана містить типові засоби керування шрифтами, списками і вирівнювання текстових коментарів:

Style (Стиль) – Перемикач вибору стилів.

Font (Шрифт) – Перемикач вибору набору символів (шрифтів).

Point Size (Розмір Шрифта) – Перемикач вибору розмірів символів.

Bold – Установка жирних символів.

Italik – Установка похилих символів.

Underline – Установка підкреслених символів.

Left Align (По лівому краю) – Установка лівостороннього вирівнювання.

Center Align (По центру) – Установка вирівнювання по центру.

Right Align (По правому краю) – Установка правостороннього вирівнювання.

Доти, поки не початий набір елементів документа, частина описаних кнопок й інших об'єктів користувальницького інтерфейсу перебуває в пасивному стані. Зокрема, у вікнах перемикачів панелі форматування немає написів. Піктограми й перемикачі стають активними, як тільки з'являється необхідність у їхньому використанні.

 

Складальні математичні панелі інструментів.

Для введення математичних знаків в MathCAD використовуються зручні, переміщувані, складальні панелі зі знаками. Вони служать для вставки шаблонів математичних знаків (цифр, знаків арифметичних операцій, матриць, знаків інтегралів, похідних тощо). Для відкриття панелі Math (Математика) (див. рис. 2) необхідно виконати послідовність команд View(Вигляд)> Toolbar(Панелі інструментів)> Math(Математика). Використовуючи загальну складальну панель, можна вивести або всі панелі відразу або тільки ті, що потрібні для роботи. Для вставки з їхньою допомогою необхідного шаблона досить помістити курсор у потрібне місце вікна редагування (червоний хрестик на кольоровому дисплеї) і потім активізувати піктограму потрібного шаблона, установивши на нього курсор миші й нажавши її ліву клавішу.

Рис. 2. Складальна математична панель.

 

1.2. Вхідна мова системи MathCAD. Типи даних.

MathCAD має спеціалізовану вхідну мову програмування дуже високого рівня, орієнтовану на математичні розрахунки. Тому, розглядаючи вхідну мову системи як мову програмування, ми можемо виділити типові поняття й об'єкти. До них відносяться ідентифікатори, константи, змінні, масиви й інші типи даних, оператори й функції, що управляють структурами й т.д. Чітке знання їхніх можливостей і правил застосування (синтаксис) досить корисне при рішенні завдань помірної й високої складності.

 

Алфавіт MathCAD.

Алфавіт системи MathCAD містить:

o Великі й малі латинські літери;

o Великі й малі грецькі літери;

o Арабські цифри від 0 до 9;

o Системні змінні;

o Оператори;

o Імена вбудованих функцій;

o Спецзнаки;

o Рядкові й прописні букви кирилиці (при роботі з русифікованими документами).

До основних елементів мови відносяться типи даних, оператори, функціїкористувача й керуючі структури. До типів даних відносяться числові константи, звичайні й системні змінні, масиви ( вектори й матриці) і дані файлового типу.

Для введення грецьких букв можна скористатися панеллю знаків Greek, що включає кнопкою на панелі Math. Крім того, в MathCAD передбачена можливість набору грецьких букв за допомогою клавіш. Для цього досить набрати відповідну англійську букву й натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+G].

Числові константи.

Константами називаються поіменовані об'єкти, що зберігають деякі значення, які не можуть бути змінені в ході виконання програми.

Числові константи задаються за допомогою арабських цифр, десяткової крапки ( а не коми) і знаку - (мінус). Наприклад:

123 – цілочислова десяткова константа;

12.3 - десяткова константа із дробовою частиною;

12.3*10-5 – десяткова константа з мантисою (12.3) і порядком –5.

Комплексні числа.

Більшість обчислень система виконує як з дійсними, так і з комплексними числами, що зазвичай представленні в алгебраїчній формі: Z=Re+i*Im або Z=Re+j*Im. Де Re- дійсна частина комплексного числа Z, Im – його уявна частина, а символи i або j позначають уявну одиницю, тобто корінь квадратний з –1. Таке подання характерно для системи MathCAD. Однак система не завжди знає, який символ застосувати для позначення уявної одиниці. Тому перед використанням будь-яких операцій з комплексними числами потрібно спочатку визначити i або j як уявну одиницю (тобто присвоїти їм значення квадратного кореня з –1).

 

Строкові константи.

В систему MathCAD включені дані строкового типу. Строкова константа - це рядок, який береться у лапки, наприклад: “My name”. У строкову константу можуть входити один або кілька символів або слів.

 

Змінні.

Змінними називаються поіменовані об'єкти, що мають деяке значення, яке може змінюватися в ході виконання програми. Імена констант, змінних й інших об'єктів називають ідентифікаторами. Тип змінної визначається її значенням; змінні можуть бути числовими, строковими, символьними тощо. Ідентифікатори в системі MathCAD мають практично будь-яку довжину, у них входять будь-які латинські й грецькі букви, а також цифри.

Системні змінні.

В MathCAD визначена невелика група особливих об'єктів, які називається системними змінними, що мають визначені системою початкові значення (див. Таблиця 1.).

Таблиця 1

Об'єкт Клавіші Призначення
p Alt+Ctrl+P Число “пі” (3.14..)
e E Основа натурального логарифма (2.71..)
  Ctrl+Z Системна нескінченність (10^307)
% % Відсоток (0.01)
TOL   Похибка чисельних методів (0.001)
ORIGIN   Нижня границя індексації масивів(0)
PRNCOLWIDTH   Ширина стовпців (у символах) для оператора WRITEPRN (8)
PRNPRECISSION   Число десяткових знаків, що використовується оператором WRITEPRN (4)
FRAME   Змінна лічильника кадрів при роботі з анімаційними малюнками (0)

Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты