Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбчислювальна математика та програмування
Читайте также:
  1. Высшая математика для юристов
  2. Да, так как математика - это общеобразовательный предмет, по которому проводится ЕГЭ.
  3. Кафедра «Прикладная математика, информационные технологии
  4. лестірім заңымен берілген дискретті Х кездейсоқ шамасының математикалық үмітін табыңыз
  5. МАТЕМАТИКА
  6. МАТЕМАТИКА
  7. Математика в Древней Греции
  8. Математика европейского средневековья и эпохи Возрождения
  9. Математика Средневекового Востока
  10. Математика, 8 класс

 

 

Конспект лекцій

для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» усіх форм навчання

 

Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО

фактичний матеріал, на засіданні кафедри

бібліографічні відомості інформатики

перевірені. Написання Протокол № 13

одиниць відповідає стандартам від 25.05.2011 р.

 

 

Підписи авторів__________________________________

 

“_____”_____________________________2011р.

 

Підпис завідувача кафедри________________________

 

“_____”_____________________________2011р.

 

Підпис рецензента________________________________

 

“_____”_____________________________2011р.

 

 

Київ НУХТ 2011


Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус Обчислювальна математика та програмування. Конспект лекцій для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» усіх форм навчання. ─ К.: НУХТ, 2011. ─ с.

 

Рецензент Л.Ю. Маноха, канд. техн. наук

Н.І. ВОВКОДАВ

Н.М. БРЕУС

© Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус, 2011

© НУХТ, 2011

Вступ.

MathCAD – найбільш популярна програма математичного аналізу. Під час сучасного навчання з природничих спеціальностей без неї обійтися неможливо. Вона дозволяє виконувати такі операції:

- готувати науково-технічні документи, що містять текст і формули, записані в звичній у математиці формі;

- обчислювати вирази з числовими константами, змінними та функціями;

- виконувати операції з векторами та матрицями;

- розв‘язувати алгебраїчні рівняння, системи рівнянь та нерівностей з параметрами та без них;

- проводити статистичний аналіз даних;

- будувати графіки та відображення поверхонь;

- перетворювати вирази, спрощувати, розкладати на множники;

- диференціювати та інтегрувати функції – чисельно і аналітично;

- розв‘язувати диференційні рівняння;

- створювати програми для автоматизації обчислень у середовищі MathCAD.

Предметом дисципліни «Обчислювальна математика та програму­вання» є теоретичні основи та принципи застосування програмних і технічних засобів інформатики при розв’язанні практичних задач предметної області для напряму підготовки 6.051401. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з чисельними методами аналізу математичних моделей, методами розв’язання прикладних задач та оцінки похибок; а також вмінням кваліфіковано використовувати персональний комп’ютер (ПК) та необхідне програмне забезпечення (математичний пакет MathCAD та ін.) .Дисципліна «Обчислювальна математика та програмування» належить до циклу фундаментальних дисциплін при підготовці бакалавра по спеціальності «Біотехнологія» і викладається у відповідності до навчального плану.

Конспект написаний згідно з програмою з курсу «Обчислювальна математика та програмування» для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія».


Лекція 1. Основи роботи в системі MathCAD

 

План

Інтерфейс користувача.

1.2. Вхідна мова системи MathCAD. Типи даних.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты