Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОператори системи MathCAD.
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  3. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  4. Анимация в MathCAD.
  5. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  6. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  7. Вимоги до системи пожежного захисту
  8. Виробничі системи
  9. Виховна системи І. Канта.
  10. Возможности символьного процессора MathCAD.

Арифметичні оператори -призначені для виконання арифметичних дій над числовими величинами та конструювання математичних виразів.

Таблиця 2

Оператор Введення з клавіатури Призначення оператора
X :=Y X : Y Локальне присвоювання X значення Y
X º Y X ~Y Глобальне присвоювання X значення Y
X = X = Результат обчислення значення X
-X -X Зміна знаку X
X + Y X + Y Підсумовування X та Y
X – Y X – Y Віднімання Y від X
X × Y X * Y Множення X на Y
X/Y X / Y Ділення X на Y
XY X ^ Y Піднесення X до степені Y
Ö X X \ Обчислення квадратного кореня з X
X ! X ! Обчислення факторіалу
(n ) Введення пари круглих дужок із шаблоном
( ( Введення відкриваючої дужки
) ) Введення закриваючої дужки
X n X [ n Введення нижнього індексу n

 

Розширені арифметичні оператори:

Таблиця 3

Оператор Введення з клавіатури Призначення оператора
$ Обчислення суми
# Обчислення добутку
? Обчислення похідної
& Обчислення визначеного інтегралу

Застосування розширених операторів значно полегшує рішення математичних завдань.

 

Оператори відношень (логічні оператори):

Таблиця 4

Оператор Введення з клавіатури Призначення оператора
X > Y X > Y X більше Y
X < Y X < Y X менше Y
X ³ Y X Ctrl ) Y X більше або дорівнює Y
X £ Y X Ctrl ( Y X менше або дорівнює Y
X ¹ Y X Ctrl # Y X не дорівнює Y
X Ctrl = Y X дорівнює Y

Всі оператори відношень можуть вводитися самостійно в місце розташування курсору. Необхідно відзначити, що вираз з логічним оператором повертає логічне значення, що відповідає виконанню або невиконанню умови, що задана оператором. Математично значення логічної одиниці і нуля збігаються зі значеннями числових констант 1 і 0.

 

Вбудовані (стандартні) функції.

MathCAD має безліч вбудованих функцій, які мають особливу властивість: у відповідь на звертання до них по імені із вказівкою аргументу вони повертають деяке значення у символьному, числовому, векторному або матричному вигляді. У систему MathCAD вбудований цілий ряд функцій, наприклад функція обчислення синуса sin(x)аргументу x, логарифма натурального ln(x) аргументу x і тощо. Завдяки вбудованим функціям забезпечується розширення вхідної мови системи і її адаптація до завдань користувача.Для вставлення стандартних функцій необхідно використати команду меню Insert (Вставити) > Function (Функції) або кнопку Стандартної панелі інструментів.

 

Математичні вирази.

Вирази являють собою складені за певними правилами комбінації констант, змінних, функцій, елементів масивів об’єднаних знаками математичних операцій.

Наприклад, у виразі:

Y:=2*ln(x)+1,

Y-змінна, 1 і 2 – числові константи, * і + - оператори, а ln(x) – вбудована функція з аргументом х.

 

Пріоритети виконання операцій.

Вирази обчислюються зліва направо з урахуванням круглих дужок.

1. Дії в дужках.

2. Стандартні функції.

3. Піднесення до степеня (^).

4. Множення і ділення (* , /).

5. Ділення націло (\).

6. Залишок від ділення націло (mod).7. Додавання і віднімання (+ , -).

8. Зчеплення рядків.

9. Операції порівняння.

10. Логічні операції

a. заперечення (Not);

b. логічне множення (And);

c. логічне додавання (Or).

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 60; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты