Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання. 1. Діє система золотого стандарту
1. Діє система золотого стандарту. Країна А істотно збільшила експорт товарів у країну Б. У цій ситуації:

А) Рівень цін у країні А зменшиться; у країні Б можливо зміниться, можливо ні;

Б) Рівень цін у країні А можливо зміниться, можливо ні; у країні Б знизиться;

В) Рівень цін у країні А зросте, у країні Б знизиться;

Г) Рівень цін у країні А знизиться, у країні Б зросте.

2. Дефіцит рахунка поточних операцій покривається за рахунок:

А) Чистого експорту товарів;

Б) Чистих поточних трансфертів;

В) Резервних активів;

Г) Чистих доходів.

3. Рахунок поточних операцій включає:

А) Чистий дохід від інвестицій;

Б) Чисті капітальні трансферти;

В) Чисті поточні трансферти;

Г) Правильні відповіді (А) і (В).

4. Складова частина платіжного балансу країни рахунок поточних платежів - не включає:

А) Товарний експорт;

Б) Чисті доходи від інвестицій;

В) Транспортні послуги іноземним державам;

Г) Зміни в активах країни за кордоном.

5. Рахунок капітальних операцій не включає:

А) Отримання дивідендів;

Б) Отримання іноземних кредитів;

В) Купівлю фінансових активів;

Г) продаж матеріальних активів.

6. Яка з наступних трансакцій є збільшення дебетового платіжного балансу України?

А) Американська інвестиційна компанія дає позику українському підприємству;

Б) Українські туристи у Великобританії купують фунти стерлінгів;

В) Українське дочірне підприємство експортує сировину до російської компанії-засновника;

Г) Іноземці купують українські цінні папери.

7. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

А) Зменшаться реальні відсоткові ставки;

Б) Зростуть темпи інфляції;

В) Зростуть темпи економічного росту;

Г) Нічого з перерахованого вище не відбудеться.

8. Активне сальдо платіжного балансу України збільшиться, якщо:

А) Зростуть темпи економічного зростання;

Б) Зростуть темпи інфляції;

В) Збільшиться обсяг експорту товарів та послуг;

Г) Знизяться реальні відсоткові ставки.

9. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований:

А) За допомогою девальвації валюти;

Б) Шляхом збільшення зовнішньої заборгованості;

В) За рахнок використання резервів іноземної валюти;

Г) Правильні відповіді (Б) і (В).

10. Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою торгівлею для того, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним з результатів цього рішення буде:

А) Зниження українського імпорту;

Б) Зниження рівня інфляції в країні;

В) Зниження темпів економічного росту;

Г) Зниження українського експорту.

11. До чого призведе позитивний платіжний баланс за поточними операціями певної країни?

А) До ввезення у неї капіталу;

Б) До вивезення з неї капіталу;

В) До зростання чистого експорту;

Г) До зменшення чистого експорту.

12. Чим покривається дефіцит платіжного балансу за поточними операціями країни?

А) Позиками;

Б) Вкладеннями іноземних підприємців;

В) Імпортом капіталу;

Г) Експортом капіталу.

13. До чого призведе дефіцит платіжного балансу країни?

А) До збільшення її офіційних резервів;

Б) До зменшення ЇЇ офіційних резервів;

В) До підвищення внутрішніх цін;

Г) До зниження сукупного попиту.

14. Ким є (у валютних відносинах) громадяни, що мешкають у певній країні, та юридичні особи, які діють згідно з ії законами?

А) Резидентами;

Б) Нерезидентами;

В) Громадянами;

Г) Іноземцями.

15. Основна частина валютних відносин пов’язана з операціями за:

А) Рухом капіталу;

Б) Переказами доходів від іноземних інвестицій;

В) Дипломатичними витратами;

Г) Зовнішньою торгівлею.

16. Номінальний валютний курс відображає співвідношення між:

А) Кількістю валют, які обмінюються;

Б) Іноземними та національними цінами;

В) Кількістю товарів, які обмінюються;

Г) експортом та імпортом.

17. Реальний валютний курс відображає співвідношення між:

А) Кількістю валют, які обмінюються;

Б) Іноземними та національними цінами;

В) Кількістю товарів, які обмінюються;

Г) Експортом та імпортом.

18. Між чистим експортом і валютним курсом є:

А) Безпосередня обернена залежність;

Б) Опосередкована обернена залежність;

В) Безпосередня пряма залежність;

Г) Опосередкована пряма залежність.

19. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту й імпорту США помітне зниження ціни долара в іноземних валютах (наприклад, у гривні)?

А) Експорт та імпорт зростуть;

Б) Експорт збільшиться, а імпорт зменшиться;

В) Експорт та імпорт зменшаться;

Г) Експорт зменшиться, а імпорт зросте.

20. Що означає стабільність офіційного курсу національної валюти?

А) Девальвацію національної валюти;

Б) Ревальвацію національної валюти;

В) Девальвацію іноземних валют;

Г) Усі відповіді неправильні.

Питання для самоконтролю

1. Яке з наведених тверджень належить представникам кейнсіанства, яке – представникам неокласичної школи,монетаризму: ціни й заробітна платня гнучкі; заощадження визначаються рівнем сукупних доходів; ціни й заробітна платня негнучкі в короткостроковому періоді; рівновага в економіці можлива за умов неповної зайнятості; попит на гроші залежить від рівня доходу; грошово-кредитна політика практично неефективна, якщо крива переваги ліквідності відносно полога; зміна грошової пропозиції здійснює передбачений вплив нав умовах відносно крутої кривої попиту на інвестиції грошово-кредитна політика неефективна; коливання сукупних витрат суспільства впливають, перш за все, на обсяг виробництва й зайнятості, а не на рівень цін?

2. В чому полягала закономірність поступової заміни кейнсіанської моделі регулювання неоконсервативною? Чому в одному випадку найбільш важливим вважався вплив на загальний рівень доходу й зайнятість, а в іншому – на стабільність купівельної спроможності грошової одиниці й валютного курсу?

3. Поясніть, в чому полягають принципова різниця монетаристського і кейнсіанського підходів до використання грошово-кредитної політики в умовах економічного спаду, виходячи з трактувань співвідношення попиту і пропозиції на грошовому ринку та враховуючи дилему цілей.

4. Що відбудеться, з точки зору монетаристів, за умов недотримання монетарного правила у випадку, якщо темп зростання грошової маси перевищує темп зростання ВВП? Якщо відстає від темпів зростання ВВП?

5. Економіка знаходиться в стані економічного спаду. Які заходи в галузі грошово-кредитної політики запропонували б: а) кейнсіанці? б) монетаристи?

6. Які специфічні передумови приймають кейнсіанці та монетаристи відносно форми кривих попиту на гроші й попиту на інвестиції? Чому ці відмінності суттєві?

7. За допомогою моделі сукупного попиту та сукупної пропозиції дайте графічне зображення: а) кейнсіанської теорії; б) монетаристської теорії; в) теорії раціональних очікувань; г) теорії економіки пропозиції.

8. Яким чином раціональні очікування можуть стати на перешкоді фіскальній політиці?

9. Журналісти “The Economist” для прогнозу рецесії використовують, в тому числі власний показник – “R-індекс”, який вимірюється кількістю згадувань про рецесію в національних газетах. Чи доцільно, на Вашу думку, вживати подібний показник як випереджаючий індикатор?

10. При першому відвідуванні Японії в 2002 р. президент Дж.Бушу своєму виступі перед журналістами переплутав два терміни – замість “дефляції” вжив “девальвацію”, внаслідок чого стався обвал на токійській валютній біржі. За допомогою якої макроекономічної теорії можна пояснити цей випадок?

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 304; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты