Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРежими протікання рідини по трубопроводу
Читайте также:
  1. Витрати робочої рідини
  2. Гідродинамічні режими насадкових колон
  3. Енергетичні залежності потоку робочої рідини
  4. Режими випалу фаянса.
  5. Режими комутації
  6. Режими перегляду
  7. Теплові режими роботи електродвигунів

Експериментально встановлено, що за умови протікання рідини по трубопроводу можливі два режими: ламінарний і турбулентний. Від режиму протікання рідини залежить величина втрати тиску у трубопроводі. Ламінарний режим властивий потокам рідини з невеликою швидкістю і характеризується розшаруванням потоку за швидкістю від стінки трубопроводу до середини трубопроводу. Руху рідини по трубках невеликого діаметру та в’язких рідин властивий ламінарний режим. Турбулентний режим має місце у разі досягнення значних швидкостях потоку рідини і характеризується її хаотичним пульсуючим перемішуванням.

Режим протікання рідини визначається за числом Рейнольдса

, (3.37)

де – швидкість руху рідини, , м/с, (де Q – витрати робочої рідини, л/хв, S – площа прохідного січення трубопроводу,мм2); d - діаметр трубопроводу, мм2; ν – кінематична в’язкість рідини, мм2/с.

З урахуванням витрат робочої рідини Q число Рейнольдса визначається при наведеній розмірності

. (3.38)

У разі ламінарного режиму руху рідини Re < 2300, у разі турбулентного - Re> 2300. Значення 2300 є критичним числом Рейнольдса для круглих гладких труб. Критична швидкість, за умови досягнення якої відбувається перехід від ламінарного режиму до турбулентного залежить від в’язкості рідини та діаметру трубопроводу гідроприводу, тому на практиці користуються емпірично визначеним числом Рейнольдса. Очевидно, що найбільші втрати тиску відбуваються у разі турбулентного режиму протікання рідини.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты