Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМалюнок № 6.4.
Читайте также:
  1. Малюнок № 1.19. Задання декартового добутку множин за допомогою графа.
  2. Малюнок № 1.20. Граф відповідності.
  3. Малюнок № 1.5. Відношення перетину.
  4. Малюнок № 1.6. об’єднання множин АÈВ.
  5. Малюнок № 1.8. Перетин множин AÇB.
  6. Малюнок № 5.2.
  7. Малюнок № 6.1. Графік рівняння кола.
  8. Малюнок № 6.3.
  9. Малюнок № 6.5. Множина розв’язків нерівностей х>а і х³а .

 

Запишемо умови паралельності і перпендикулярності прямих, заданих своїми загальними рівняннями. Нехай маємо дві прямі та . Якщо і , то , . Виходячи із умови паралельності прямих , маємо або –a1b2=-a2b1. Тоді умова паралельності запишеться так: a1b2-a2b1=0. Оскільки умова перпендикулярності прямих має вигляд k1k2=-1, то для прямих, які задані загальними рівняннями прямої, умова перпендикулярності матиме вигляд a1а2+b1b2=0.

Нехай задано дві прямі та . Якщо ці прямі перетинаються, то координати точки перетину задовольняють обидва рівняння, а це означає, що для знаходження точки перетину двох прямих потрібно розв’язати систему рівнянь: . Пропонуємо студентам самостійно розв’язати наступні вправи, використовуючи виведені раніше формули.

Вправа 1: Знайти точку перетину прямих та .

Вправа 2: Як розміщені прямі на площині? та .

Вправа 3: Записати рівняння прямої, яка проходить через точки , .

Вправа 4: Знайти тангенс кута між прямими та .

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты