Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛЕКЦІЯ 7. Основні риси багатоклітинних.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.
  6. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  7. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  8. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  9. Випробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.
  10. Виробничий шум та його основні характеристики

ЛЕКЦІЯ 8. Основні ознаки багатоклітинних організмів. Характеристика Типу Губок (Spongia)

Питання:

1. Основні відмінності в будові губок.

2. Типи клітин стінки тіла губок.

3. Розмноження, розвиток, поширення губок.

Губки — примітивніші багатоклітинні тварини, ведуть прикріплений спосіб життя. Перші представники губок з'явилися в протерозойську еру. На сьогодні відомо понад 3000 видів губок. Губки поширені в прісних і солоних водах усіх кліматичних зон, представлені як поодинокими, так і колоніальними формами.

Незважаючи на таку різноманітність, усі губки мають загальний план будови, що дозволяв об'єднати їх в один тип:

1) клітини тіла диференційовані та мають тенденцію до утворення
тканин;

2) тіло складаеться з двохшарів клггин — ектодерми и ентодерми,
між ними знаходиться драглиста речовина — мезоглея;

3) майже завжди є внутрішній скелет (вапняковий, кремнієвий), який виконує опорну функцію (рис.6).

У багатьох губок тіло має вигляд келиха або мішечка, прикріпленого до субстрату (дна, камінця, раковин). У верхній частині
знаходиться отвір — гирло, через яке порожнина губки (атріальна порожнина) сполучаеться з навколишнім середовищем. Стінка
тіла складаеться з двох шарів — екто- і ентодерми. В ектодермі
знаходяться плоекі клітини, які утворюють покривний опітелій.

Ентодерму складаютъ клітини, наділені джгутиком,— хоаноцисти.
У мезоглею занурені: опорні клітини; клігини, що формують скелет;
амебоцити, що мають псевдоподії, які беруть участь у травленні,
здатні перетворюватися на інші види кл!тин; статеві клітини. Стін-
ка тіла губки пронизана численними наскрізними порами, в яких
знаходяться хоаноцити. Скелет складаеться з безлічі голок (спікул),
що мають різноманітну форму и розміри. В утворенні скелета боре
участь спонгін — речовина, що скріплює голки між собою (рис.6).

Живлення, дихання і виділення здійснюються за допомогою
безперервного потоку води крізь тіло. Завдяки ритмічній роботі
джгутиків хоаноцистів, вода нагнітаеться в пори. Потраляє в атріальну порожнину і через гирло виводиться назовні. Залишки відмерлих організмів і найпростіші, які містяться у воді, захоплюються хоаноцитами, передаються амебоцитам і розносяться ними по всьому тілу. Захоплення поживних частинок відбувається шляхом фагоцитозу, травлення у губок внутрішньо-клітинне. Неперетравлені залишки викидаються в порожнину і виводяться назовні. Для дихання використовується розчинений у воді кисень, який поглинається всіма клітинами тіла. Вуглекислий газ також виводитьсяв розчиненому стані.Розмножуються губки як статевим, так і нестатевим шляхом.

Головною причиною, яка перешкоджає масовому розповсюдженню губок, є відсутність відповідного субстрату. Більшість
губок не може жити на мулистому дні, оскільки частинки мулу
закупорюють пори, що призводить до загибелі тварини. Великий
вплив на поширення мають солоність і рухливість води, температура.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты