Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМИ
Читайте также:
  1. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  2. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  3. Держави та її положення на світовій арені
  4. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  5. Екологічні програми
  6. Загальна характеристика програми
  7. Загальні вимоги
  8. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
  9. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  10. Загальні вимоги з охорони праці.

Інтерфейс програми відповідає багатодокументному стилю MDI, що передбачає наявність головного рамкового вікна, у якому, після вибору з головного меню відповідних пунктів, з'являються дочірні вікна. Ці вікна мають усі стандартні властивості вікон Windows – їх можна переміщувати в будь-яке, зручне для вас, місце екрана (але тільки в межах головного рамкового вікна), змінювати їхні розміри, згортати або розгортати на максимально доступний розмір. Якщо якась частина дочірнього вікна виходить за межі рамкового вікна, то на головному вікні з'являються смуги прокручування, за допомогою яких є можливість домогтися того, щоб дочірнє вікно стало цілком видимим.

Головне вікно програми містить головне меню, панель інструментів з кнопками, панель швидкого доступу та рядок стану, на якому відображуються підказки користувачу.

Головне меню програми може динамічно змінюватися в залежності від стану активного дочірнього вікна. Вибір пунктів головного меню здійснюється за допомогою "миші", або курсорних клавіш. Вибраний пункт меню при цьому підсвічується й розгортає відповідне йому підменю з переліком пунктів, які є назвами відповідних команд та об'єктів програми, або заголовком меню наступного рівня. В випадку, коли праворуч, від назви пункту, стоїть символ трикутника, вибір цього пункту приведе до розкриття нового підменю з новим переліком пунктів. Вибір пунктів підменю здійснюється при натисканні на ліву кнопку "мишки”, або за допомогою курсорних клавіш та з наступним натисканням клавіші ENTER.

Панель інструментів дає можливість швидкого доступу до деяких команд головного меню програми, яка складається з ряду кнопок. Зовні панель інструментів має наступний вигляд:

- Перегляд у вигляді таблиці - Замінити в поточному полі
- Перегляд у вигляді форми - Застосувати фільтр
- Створити новий об’єкт - Змінити фільтр
- Відкрити існуючий об'єкт - Скасувати фільтр
- Зберегти поточний об'єкт - Калькулятор
- Попередній перегляд - Публікація в MS Word
- Друк - Публікація в MS Excel
- Видалити в буфер обміну - Редагування макетів документів
- Копіювати в буфер обміну - Збереження макетів в файл
- Вставити з буферу обміну - Поновлення макетів з файлів
- Відмінити зміни - Центр керування
- Пошук в поточному полі - Вихід з програми

 Панель швидкого запуску надає можливість більш швидкого доступу до основних об’єктів програми, які використовуються найчастіше. Панель швидкого запуску має такий вид:

- Передати артикули на сервер - Виписка прибуткових накладних
- Зчитування даних про продаж товарів з серверу - Виписка видаткових накладних
- Передати знижки на сервер - Виписка актів на списання товарів
- Запис артикулів в електронні ваги - Виписка актів переоцінки товарів
- Оперативні залишки товарів - Автоматичне формування актів переоцінки
- Обсяг продажу товарів за день - Формування товарних звітів
- Обсяг продажу товарів за день по касових апаратах - Реєстр прибуткових накладних
- Обсяг продажу товарів за період - Реєстр видаткових накладних
- Обсяг продажу товарів за період з валовими доходами - Реєстр актів на списання товарів
- Обсяг продажу товарів за період по касових апаратах - Реєстр актів переоцінки
- Друк цінників - Реєстр товарних звітів
- Друк штрих-етикеток - Формування обігової відомості
- Журнал чеків по касах за день - Картка товару
- Заведення видів знижок    
- Заведення дисконтних карток    
- Накопичення покупок по дисконтних картках    
- Обробка даних про продаж товарів по дисконтних картках    
- Реєстр роздрібних цін    

В рядку стану відображаються підказки користувачу для деяких елементів управління та ім'я комп'ютера. Як панелі інструментів, так і рядок стану рамкового вікна можна зробити невидимими. Для цього необхідно в пункті меню „Вигляд” відмінити ознаки у відповідних рядках меню.Дочірні вікна, пов'язані з заведенням довідкової інформації, можуть відображатися в двох режимах - форми й таблиці.

Форми використовуються для більш наочного введення, зміни й перегляду даних у таблиці бази даних. Для створення зв'язку між формою й записами таблиці даних, використовуються графічні об'єкти, так звані елементи управління. Найчастіше для відображення даних використовуються поля, списки, поля зі списками, прапорці. Крім них форма містить надписи, що пояснюють призначення полів і кнопки, які реалізують визначені програмою функції. У режимі форми одночасно може відображатися тільки один запис таблиці даних. Переміщення між елементами управління форми здійснюється або за допомогою „миші”, або клавішами {Enter}, {Tab}, {Shift+Tab} (Опис клавіш дивися нижче).У режимі таблиці дані представляються у вигляді таблиці. На екрані одночасно відображаються кілька записів, але на відміну від режиму форми, на екран не виводяться кнопки, надписи чи малюнки. Переключення між режимами таблиці чи форми здійснюється при натисканні на відповідну кнопку панелі інструментів головного вікна.

В деяких вікнах, зверху або знизу, є спеціальний набір кнопок, який називається навігатором, що забезпечує: переміщення між записами таблиць даних, видалення існуючого і вставки нового запису, а також редагування записів. Навігатор має наступний вигляд:

Інформація з кожного довідника або документа може бути виведена на принтер чи на екран (для попереднього перегляду). Для цього необхідно скористатися відповідною кнопкою панелі інструментів рамкового вікна. Під час відображення інформації на екрані відкривається вікно перегляду звітів у верхній частині якого знаходиться панель інструментів, що дає можливість реалізувати наступні функції:

При роботі з програмою можна виділити кілька загальних положень, які потрібно пам'ятати:

- при редагуванні реквізитів допускається використання стрілок для переміщення до окремих символів, вставляти нові символи чи знищувати уже введені за допомогою клавіш {DEL} і {BACKSPACE};

- при редагуванні можна скористатися стандартними операціями, наданими Windows, а саме вилучити виділений фрагмент тексту, скопіювати його в буфер обміну, вставити раніше скопійований текст і т.д., для чого можна використовувати як відповідні кнопки на панелі кнопок головного вікна, так і стандартно визначені комбінації „гарячих” клавіш;

- введення кожного реквізиту, який чи вводиться, чи редагується, необхідно закінчувати натисканням клавіші {ENTER};

- якщо при редагуванні реквізиту цей процес не завершено натисканням клавіші {ENTER}, зміну реквізиту можна скасувати натисканням клавіші {Esc};

- переміщення по окремих полях таблиці можна здійснювати за допомогою стрілок, а для прогортання даних у таблиці можна скористатися стрілками, клавішами {PGUP} і {PGDN} чи смугами прокручування таблиць;

- деякі реквізити можна вибирати з таблиці на спеціальній формі, що з'являється після натискання на кнопку біля зв'язаного з ним елементом управління, чи на кнопку в комірці таблиці в стані редагування; на цій формі крім таблиці є навігатор для пошуку потрібного значення реквізиту; щоб вибрати знайдене значення натисніть на кнопку „Ок”, щоб скасувати вибір реквізиту – натисніть на кнопку „Відмінити”; для швидкого пошуку потрібного значення можна, для будь-якого поля таблиці, застосувати фільтр (пошук на входження якого-небудь набору символів в значення для обраного поля); щоб це здійснити, спочатку необхідно вибрати поле для фільтра, потім вказати набір символів для фільтра і натиснути кнопку „Застосувати”; після цього в таблиці залишаться тільки записи, що задовольняють заданому фільтру.

 

Нижче наведена таблиця основних комбінацій клавіш для редагування даних і навігації по таблицях.

 

Клавіша Опис
Enter Підтвердження вибору, перехід між полями таблиці чи форми, перехід у режим редагування* поля таблиці
Esc Скасування змін у полі таблиці чи форми в режимі редагування, скасування змін у поточному записі таблиці чи форми
Shift Служить для введення символу у верхньому регістрі клавіатури (заголовних букв чи спеціальних символів)
Insert Вставка нового запису в таблицю чи форму
ç Видалення символу ліворуч від курсору (екранного покажчика)
Delete Видалення символу праворуч від курсору (екранного покажчика) чи виділеного фрагмента тексту
Tab Переміщення на наступне поле таблиці чи форми, на наступний елемент управління в діалогових вікнах
Shift+Tab Переміщення на попереднє поле таблиці чи форми, на попередній елемент управління в діалогових вікнах
Home Переміщення на перше поле таблиці, а в режимі редагування в початок тексту, що редагується
End Переміщення на останнє поле таблиці, а в режимі редагування в кінець тексту, що редагується
Page Up Переміщення на одну сторінку вперед у звіті, чи на попередній запис таблиці даних у формі
Page Down Переміщення на одну сторінку назад у звіті, чи на наступний запис таблиці даних у формі
ß à á â Переміщення на одне поле вліво, вправо, нагору чи вниз у таблиці, переміщення на один символ вліво чи вправо в режимі редагування тексту
Ctrl+Delete Видалення поточного запису таблиці чи форми
Ctrl+Z Скасувати/повторити останні виправлення в полі, що редагується
Ctrl+X Видалення виділеного тексту й копіювання його в буфер обміну
Ctrl+C Копіювання виділеного тексту в буфер обміну
Ctrl+V Вставка з буфера тексту чи зображення
Ctrl+F Пошук у таблиці чи формі по обраному полю
Ctrl+H Пошук і заміна в таблиці чи формі по обраному полю

 

* Режим редагування – це коли в полі відображається вертикальна миготлива риска, названа екранним покажчиком.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты