Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозбиття компонентів в прогресивному JPEG
Читайте также:
  1. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  2. Охарактеризуйте методи розділення компонентів нафти
  3. Поняття розбиття множини на класи (підмножини), що попарно не перетинаються. Розбиття множини на класи за допомогою однієї, двох і трьох властивостей. Класифікації.
  4. Способи побудови локальних мереж. Комп'ютерна мережа – це складний комплекс взаємозв'язаних і функціонально узгоджених програмних і апаратних компонентів.

В прогрессивному JPEG кодовані компоненти займають декілька сканів. Кожен компонент утримується, як мінімум, в двох сканах, і може утримуватись MAX в 896 сканах (на практиці число сканів ніколи не наближається до верхньої межі).

 

 

PNG (Portable Network Graphics –переносна мережева графіка).

Це відносно ний графічний формат, що завойовує Internet. PNG використовує процес стиснення без втрат і підтримує наступні можливості:

1) до 48 бітів на піксель для кольорових зображень;

2) 1-, 2-, 4-, 8-, і 16 – бітова дискретизації (sample precision).

3) Альфа-канал для управління прозорістю.

4) Досконала кольорова відповідність.

Із-за юридичних проблем, які блокують використання GIF, саме формат PNG сьогодні необхідно використовувати замість GIF у тих додатках, де формат JPEG – непідходяща альтернатива: в ситуаціях, коли потрібно забезпечити стиснення без втрат зображень із 24 – бітовою глибиною кольору, при багаторазовому повторному редагуванні зображень (як проміжний формат).

Історія.Після декількох днів по заяві компанії Unisys, що вони будуть вимагати ліцензії на використання формату GIF, Томас Боутел (Thomas Boutell) організував команду, яка зараз зветься Групою Розробки PNG (PNG development Group). І 1.10 – 1996р. (через 1.5р. від початку роботи) вийшла фінальна версія стандарту PNG.

Порядок розміщення байтів – із старшим байтом на першому місці (обернений порядок байтів). Бітові рядки – від молодших бітів до старших.

Код Хафмана всередині стиснутих даних записуються за оберненим порядком.

Формат файла.Має послідовність блоків, що в стандарті PNG називаються порціями (chunk).

Існує 3и джерела визначення типів порцій

 

Поле Розмір Опис
Length (Довжина) 4 байти Кількість байтів в полі Data (Дані) 0÷2 147 483 647 (231 – 1)
Type (Тип) 4 байти Ім’я порції
Data (Дані) Довжина байтів Дані порції. Формат залежність від типу порівняння.
CRC (контроль цикл. надлишковим кодом) 4 байти Контрольні значення CRC – 32, що вираховуються за даними порції

Таблиця 3.10. Формат порції PNG.

 

Формат PNG дозволяє декодеру пропускати порції, які не вміє обробляти та порції, які за думкою розробників несуттєві для даної реалізації PNG – формату. Здатність ігнорувати невідомі чи несуттєві порції є дуже важливою властивістю (можуть зустрітись приватні партії, що створені іншими програмами, нові порції відкритого типу).Назви порції –складаються із 4х символів ASCII 1,2 та 4 символи або великі, або малі, а 3ій символ – тільки велика літера.

В залежності від позиції та значення літери, в тому числі і від використання верхнього чи нижнього реєстру, з імені можна визначити критичні (обов’язкові для обробки) порції, відкриті та приватні порції, безпечні (остання буква в імені мала) чи небезпечні (остання буква велика) порції для копіювання і т.п.

 

Приклад імені порції PNG:

INDR – критичні, відкриті, небезпечні для копіювання

gAMA – некритичні, відкриті, небезпечні для копіювання

pHYf – некритичні, відкриті, безпечні для копіювання

apPx – некритичні, приватні, безпечні для копіювання

a1PX – недостовірні

A1px – критичні, приватні, безпечні для копіювання

apPx – критичні, приватні, небезпечні для копіювання

aaaX – недостовірні.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты