Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ РОБОТI НА ПОЖЕЖНИХ СУДНАХ (КОРАБЛЯХ, КАТЕРАХ)
Читайте также:
  1. Безпека підприємницької діяльності.
  2. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  3. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПРИ ДОСЛIДЖЕННI МІСЦЯ ПОЖЕЖ
  4. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  5. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
  6. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  7. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  8. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  9. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях

 

12.1. При призначенні співробітників на пожежний корабель або катер (далі - судно) чи при пересуванні їх за посадами командир пожежного судна зобов'язаний ознайомити їх з особливостями судна, обов'язками за тривогами та іншими судновими розкладами внутрішнього розпорядку, рятувальними засобами та пристроями, аварійним майном та інвентарем, правилами безпеки праці.

12.2. З осіб керівного складу пожежного судна призначається особа, яка відповідає за виконання правил безпеки праці на судні.

12.3. Для придбання сталих навичок використання суднових технічних засобів, засобів індивідуального захисту та дотримання необхідних заходів безпеки під час проведення навчальних тривог i виконання суднових робіт з особовим складом пожежного судна мають проводитись регулярні практичні заняття.

12.4. Командир пожежного судна або особа, яка відповідає за безпеку праці, зобов’язані:

- знати конструкцію технічних засобів, що використовуються, принцип їх дії, а також технологію, організацію i безпечні методи виконання суднових робіт та робіт з технічного обслуговування;

- здійснювати розстановку працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи;

- проводити інструктаж осіб, які беруть участь у суднових роботах щодо питань технології та безпеки їх виконання, правильного використання засобів індивідуального захисту;

- здійснювати перед початком роботи заміри складу повітряного середовища в замкнутих об'ємах, у приміщеннях, де є небезпека для здоров'я людей (подвійне дно, коридори трубопроводів, форпик, ахтерпик, кофердами, вигородка вібраторів, шахти лагів, вантажні трюми, цистерни для палива та мастил, цистерни з питною водою та iн.);

- забезпечувати встановлення тимчасових огорож i знаків безпеки на робочих місцях;

- вживати заходів щодо запобігання випадкам травматизму;

- усувати від роботи осіб, які порушують правила безпеки праці. Командир пожежного судна або особа, яка відповідає за безпеку праці, мають слідкувати за тим, щоб:

- пристрої, системи, обладнання, механізми i пристосування оглядались, перевірялись та випробувались у строки, що встановлені Регістром i Правилами технічної експлуатації суднових технічних засобів;

- всі елементи обладнання, що рухаються, а також відчинені отвори в обладнанні, через які в процесі експлуатації можуть виділятися полум'я, горючі гази, пил, променисте тепло i т.п., були надійно захищені;

- всі отвори на палубах i робочі місця на висоті, що не мають постійних огорож, на яких виконуються будь-які суднові роботи, мали надійні тимчасові леєрнi огорожі.

12.5 Під час пересування штормтрапами та вертикальними трапами необхідно дотримуватись правила трьох опор.

12.6. Поручнi, східці трапів, настили сходів, палуби проходів i робочих місць мають бути завжди очищені від мастил, води, снігу, льоду та будь-чого іншого, що може призвести до ковзання.12.7. Усі проходи до робочих місць повинні бути вільними від сторонніх предметів. Плити настилів мають бути укладені на місце i закріплені. Грати, прутки, стійки i поручнi закріплюються на штатному місці.

12.8. Під час виконання суднових робіт особовий склад пожежного судна зобов'язаний користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

12.9. Особовому складу пожежного судна забороняється:

- проводити ремонтні, профілактичні або налагоджувальні роботи, що пов’язані з тимчасовим виведенням з ладу будь-яких технічних засобів без дозволу вахтового помічника командира пожежного судна;

- перебувати за леєрною огорожею або фальшбортом, а також перехилятися через них.

12.10. Роботи з технічного обслуговування електрообладнання здійсню-ються, за умови повного або часткового зняття напруги, судновим електро-механіком та особами, які мають відповідні документи на право обслуговування електрообладнання.

12.11. Для підготовки робочого місця під час роботи з частковим або повним зняттям напруги потрібно:

- провести необхідні вимкнення на головному розподільному щиті (далі ГРЩ) i вжити заходів щоб напруга не подавалась до місця роботи через помилкове або самовільне ввімкнення комутаційної апаратури;

- вивісити попереджувальні знаки та встановити огорожі;

- використовувати електрозахисні засоби - діелектричні рукавицi, килимки тощо, переконатися у справності приладів та перевірити відсутність напруги на елементі установки, що призначена для роботи.

12.12. У разі часткового зняття напруги вимкнені струмопровідні частини, які доступні випадковому доторканню, мають бути огороджені тимчасовими огорожами.

12.13. Пiд час роботи в акумуляторних приміщеннях слід виконувати вимоги правил безпеки праці, що викладені у пунктах 2.9.1 та 2.9.2 цих Правил.

12.14. Обладнання для електрозварювання з метою використання його на судні повинні бути відповідного типу i сумісним із системою постійного або змінного електричного струму, що встановлена на пожежному судні або акумуляторними батареями.

12.15. У разі використання зварювання змінним струмом напруга холостого ходу (напруга між електродом i землею перед запалюванням дуги) має бути обмежена 25В за допомогою відповідного пристрою, що знижує напругу. Електротримачі мають забезпечувати повну ізоляцію.12.16. Для відімкнення обладнання від електричного струму в найбільш стислі строки мають бути передбачені засоби, за допомогою яких можна швидко відключити електричний струм від зварювального електрода.

12.17. Електрозварювальні роботи виконуються особами, які:

- спеціально були навчені та проінструктовані щодо правил роботи з обладнанням, яке використовується;

- повністю одягнені в спеціальний одяг;

- захищені рукавицями, фартухом, маскою зварника або щитком та діелектричними гумовими ботами.

12.18. Зварювання не повинно проводитись, коли зварник стоїть у воді або коли будь-яка частина його тіла занурена у воду.

12.19. Зазвичай зварювання має проводитися тільки при постійній присутності старшого помічника командира пожежного судна.

12.20. Iншi заходи щодо забезпечення безпеки праці на пожежних суднах виконуються згідно з діючими нормативними документами з цього питання Державного департаменту морського i річкового транспорту України.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 25; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты