Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Сутність категорій „продуктивність” і „продуктивність праці”.
Читайте также:
  1. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. ЗАПИТАННЯ
  3. ЗАПИТАННЯ
  4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  8. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.
  9. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ

 

1. Сутність категорій „продуктивність” і „продуктивність праці”.

2. Сутність узагальнюючого показника ефективного використання живої праці та обґрунтуйте важливість його використання при аналізі та плануванні ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства.

3. У чому полягає відмінність понять ”рівень продуктивності праці” та „продуктивність праці”?

4. Розкрийте сутність категорії „Ефект” і які показники можна використовувати в якості ефекту в галузях виробничої та невиробничої сфер?

5. Який показник є прямим, а який – оберненим показником рівня продуктивності праці?

6. Які види продуктивності праці розрізняють за рівнем вимірювання?

7. Які види продуктивності праці розрізняють за методом вимірювання результатів праці (ефекту)?

8. Які види продуктивності праці розрізняють за моментом реєстрації результатів діяльності?

9. Які види продуктивності праці розрізняють за формою обліку загальних витрат робочого часу ?

10. Які види продуктивності праці розрізняють за обліком витрат праці певної категорії працівників?

11. Який існує взаємозв’язок між середньогодинною і середньоденною продуктивністю праці одного робітника?

12. Чим відрізняється середньоденна продуктивність праці від середньорічної продуктивності праці одного робітника?

13. Чим відрізняється середньоденна продуктивність праці одного робітника від середньомісячної продуктивності праці одного працівника?

14. Який вид трудомісткості включає всі витрати праці допоміжних робітників?

15. Витрати робочого часу яких категорій робітників включає технологічна трудомісткість?

16. Який вид трудомісткості містить витрати праці управлінського персоналу?

17. Назвіть складові елементи повної (загальної) трудомісткості?

18. Що Ви розумієте під нормативною трудомісткістю?

19. Що Ви розумієте під плановою трудомісткістю?

20. Що Ви розумієте під фактичною трудомісткістю?

21. Які види трудомісткості виділяють у залежності від характеру та призначення?

22. Які види трудомісткості виділяють у залежності від об’єкта?

23. Які види трудомісткості виділяють у залежності від сфери прикладання праці?

24. Які методи вимірювання продуктивності праці Ви знаєте?

25. Назвіть переваги та недоліки натурального методу вимірювання продуктивності праці?26. Назвіть переваги та недоліки трудового методу вимірювання продуктивності праці?

27. У чому полягає суть умовно-натурального методу вимірювання продуктивності праці?

28. Назвіть переваги та недоліки натурального методу вимірювання продуктивності праці?

29. Що розуміють під чинниками росту продуктивності праці?

30. Розкрийте сутність матеріально-технічних чинників росту продуктивності праці.

31. Розкрийте сутність організаційних чинників росту продуктивності праці.

32. Розкрийте сутність соціально-економічних чинників росту продуктивності праці.

33. Що розуміють під резервами росту продуктивності праці і як їх визначають?

34. На які групи поділяють резерви росту продуктивності праці залежно від сфери їх дії?

35. З якими напрямками розвитку пов’язані національногосподарські резерви росту продуктивності праці?

36. Які сфери діяльності зачіпають галузеві резерви росту продуктивності праці?

37. Чим характеризуються міжгалузеві резерви росту продуктивності праці?

38. Чим обумовлені внутрішньовиробничі резерви росту продуктивності праці?39. Як розподіляються за сферою дії внутрішньовиробничі резерви росту продуктивності праці?

40. Як розподіляються за змістом внутрішньовиробничі резерви росту продуктивності праці?

41. В які групи можна об’єднати резерви росту продуктивності праці? Розкрийте зміст кожної із них.

42. Який існує взаємозв’язок між узагальнюючими показниками ефективності використання живої і уречевленої праці?

43. Як кількісно визначити зміну продуктивності праці за рахунок зміни трудомісткості?

44. Яким чином визначають економію чисельності робітників за рахунок зниження трудомісткості одиниці продукції?

45. Надайте алгоритм розрахунку зростання продуктивності праці за рахунок покращення використання робочого часу, тобто зменшення його втрат?

46. Яким чином визначають резерв росту продуктивності праці за рахунок зменшення втрат від браку?

47. Яким чином визначають резерв росту продуктивності праці за рахунок зміни питомої ваги кооперованих поставок?

48. Надайте алгоритм розрахунку зростання продуктивності праці за рахунок підвищення ступеня виконання норм відстаючими робітниками.

49. За допомогою якого показника розраховують загальне зростання продуктивності праці за всіма групами резервів?

50. Як можна визначити на скільки відсотків зміниться продуктивність праці, якщо відома початкова чисельність робітників та економія чисельності за всіма групами резервів зростання продуктивності праці?

51. Розкрийте сутність поняття „Управління продуктивністю”?

52. Які елементи включає управління продуктивністю?

53. За яких умов продуктивність праці може підвищуватись?

54. Розкрийте зміст основної мети програми управління продуктивності праці.

55. Скільки етапів налічує програма управління продуктивністю праці та які задачі стоять перед менеджерами на кожному із них?

 

ЗАДАЧІ


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты