Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Моделювання творчого задуму педагогічної розповіді.
Публічний захист теми, надзавдання і структури

Педагогічної розповіді

У цій частині заняття доцільно вислухати обґрунтування теми і надзавдання розповіді. Колективне обговорення зразків дасть змогу скоригувати надзавдання, обрати оптимальний варіант структури.


Робота може бути побудована за такими варіантами:

1. Усі студенти розробляють одну тему, і вся група працює над од­
ним матеріалом.

2. Кожний студент вибирає свою тему, не узгоджуючи свій вибір з
групою.

3. Група вибирає спільну проблему, в якій кожний студент розробляє
певний напрям як власну тему.

Досвід підказує доцільність варіанта, коли група вибирає спільну проблему розповіді, яка конкретизується у виступі кожного (наприк­лад, «Літературна Полтавщина», «Подорож до картинної галереї», «Ма­теринське серце»). У колективній роботі можна узгодити надзавдання виступу групи і надзавдання кожного виступу, розв'язати проблему створення спільної психологічної атмосфери.

Оптимальна форма роботи на цьому етапі заняття — у мікрогру-пах.

Публічний захист задуму здійснюють представники мікрогруп.

Під час аналізу творчих задумів розглядається, з яких міркувань обиралася тема, чи конкретною є мета, яку поставив студент, яке надзав­дання визначив автор, чи правильно його сформульовано.

МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В КЕРУВАННІ ПСИХІЧНИМ САМОПОЧУТТЯМ

Мета:формування уявлень про сутність саморегуляції та її роль у професійній діяльності вчителя; оволодіння засобами психологічного налаштовування вчителя на наступну діяльність, створення установки на самостійну роботу з удосконален­ня засобів психофізичної саморегуляції.

Обладнання:записи сеансу аутогенного тренування та музикотерапії, дидак­тичний матеріал, таблиця «Способи саморегуляції вчителя».

Опорні поняття:психологічне налаштовування на наступну педагогічну діяльність, робоче самопочуття, саморегуляція, м'язовий затискач, релаксація, ауто-генне тренування, музикотерапія, бібліотерапія, працетерапія, мажор, імітаційна гра.

План заняття

1. Діагностування рівня емоційної стабільності і здатності до керуван­
ня психологічним самопочуттям.

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, на­
лаштовування на наступну діяльність.

4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя (розроблення програ­
ми психологічного налаштовування на педагогічну розповідь в аудиторії).

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до співбесіди. 1.1. Поняття саморегуляції та психологічного налаштовування. Роль психологіч­ного налаштовування як внутрішньої педагогічної техніки вчителя.


1 2 Психологічна гімнастика в роботі вчителя Засоби психологічного налашто вування

1 3 Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія пра цетерапія імітаційна гра, аутогенне тренування) Можливості використання їх у професійному самовдосконаленні вчителя

2. Виконати вправи на формування вміння знімати м'язове напруження, конт­
роль та регуляція дихання (1, 2, 3, 4)

3. Підготуватися до моделювання ситуації педагогічної розповіді (розроблення
програми психологічного налаштовування на наступну діяльність)

Список рекомендованої літератури

1 Макаренко А С Методика організації виховного процесу // Твори В 7 т —
Т 5 - С 76-80

2 Макаренко А С Проблеми шкільного радянського виховання // Там
само - С 195-203

3 Сухомлинський В О Сто порад учителеві // Вибр твори В 5 т — К., 1976 - Т 2 - С 425-432, 456-462

4 Львова Ю Л Творческая лаборатория учителя — М , 1985 — С 98—121, 146-154

5 Методические рекомендации для преподавателей й студентов по основам
педагогического мастерства к практическим занятиям для І курса Тема «Мас-
терство учителя в управлений собой» — Полтава, 1987 — С 5 — 20

6 Беляев Г С Лобзин В С , Копилова Й А Психологическая саморегуля
ция - Л , 1983 - С 51-139

7 Карнеги Д Как перестать беспокоиться и начать жить — К , 1992 — С 38 — 48, 173-182, 186-200

8 Габдреева Г Ш Самоуправление психическим состоянием — Казань, 1981 — С 21-24


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 160; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты