Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на удосконалення мімічної й пантомімічної виразності
Вправа 1. Ознайомитися з вимогами до зовнішнього вигляду учителя за книжкою Б. Буяльського «Поезія усного слова» (К.: Рад. шк., 1969. — С. 7 — 16). Розробити на підставі цих вимог програму вдосконалення власного зовнішнього вигляду (ходи, постави, поз, жестів) як засобу посилення емоційно-естетичного впливу в публічному спілкуванні.

Вправа 2.Ознайомитися із вправами, поданими у навчальному по­сібнику «Основи педагогического мастерства» (М., 1989. — С. 98 — 107). Вибрати ті, які дадуть вам змогу вдосконалити володіння зовнішнім виглядом як інструментом впливу. Підготуватися до організації вико­нання цих вправ у студентській групі. Обміркувати мотивацію роботи студентів над вправами, засоби створення радісної, творчої атмосфери.

Вправа 3.Використовуючи класифікацію моделей педагогічного спіл­кування В. Кан-Калика (Педагогічна майстерність / За ред. І. А. Зя-зюна. — К., 1997. — С. 229), скласти опис техніки невербальної пове­дінки в різних моделях взаємодії вчителя з учнями. Зробити висновки щодо ефективності цієї техніки.

84«« 225Можлива схема роботи

Вправа 4.Розробити свої варіанти вбрання для вчителя, спираю чись на критерії «правильного одягу», розроблені в теорії менеджменту (М Вудкок, Д Френсис), — відповідність ситуації, практичність, охайність, органічність Організувати публічну презентацію цих моделей з метою збудити у глядачів роботу думки і почуття Заразити їх своєю творчою ідеєю, залучити до діалогу з модельєром конструктором

Вправа 5.Визначити психічний стан людини на підставі аналізу й зовнішнього вигляду, пантоміміки (демонстрування фото, відеокадрів, вартні студенти, виконуючи завдання викладача, виявляють різні реак ції) Проаналізувати мову невербальної поведінки людини, п вплив на формування позитивного образу

Вправа 6.Студентам пропонують тексти розповідей, різних за емо­ційним забарвленням (веселі, сумні, урочисті, трагічні) Завдання роз робити систему невербальних засобів передачі емоційного підтексту розповіді, створення відповідної психологічної атмосфери в аудиторії Аналізується відповідність між змістом розповіді та дібраними невер-бальними засобами його передачі, між невербальними і вербальними засобами роботи студента (конгруентність розповіді)


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты